Giáo án chiến thắng mtao mxây Ngữ Văn 10 chi tiết nhất

Giáo án chiến thắng mtao mxây giúp học sinh nắm được đặc điểm của sử thi anh hùng trong việc xây dựng kiểu nhân vật anh hùng sử thi.

==>> Link Tải file Giáo án chiến thắng mtao mxây Ngữ Văn 10 chi tiết nhất

Tham khảo: Giáo án Những ngôi sao xa xôi Lê Minh Khuê hay nhất (Giáo án chiến thắng mtao mxây)

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT (Giáo án chiến thắng mtao mxây)

I. Tên bài học : Chiến thắng Mtao Mxây

II. Hình thức dạy học : DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

Giáo án Chiến thắng Mtao Mxây Ngữ Văn 10 chi tiết nhất

1. Giáo viên: Giáo án ngữ văn 10 chiến thắng mtao mxay

– Phương tiện, thiết bị:

+ SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 11, thiết kế bài học.

+ Máy tính, máy chiếu, loa…

– PPDH: Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi

2. Học sinh: Soạn văn 10 chiến thắng mtao mxây giáo án

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

Chiến thắng Mtao Mxây

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC (Giáo án ngữ văn 10 bài chiến thắng mtao mxây)

I. Về kiến thức

– Nắm được đặc điểm của sử thi anh hùng trong việc xây dựng kiểu nhân vật anh hùng sử thi, về nghệ thuật miêu tả và sử dụng ngôn từ.

– Biết cách phân tích một văn bản sử thi anh hùng để thấy được giá trị của sử thi về nội dung và nghệ thuật, đặc biệt là cách sử thi mượn việc mô tả chiến tranh để khẳng định lí tưởng về một cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc.

II. Về kĩ năng

1. Về kĩ năng chuyên môn

– Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu một văn bản sử thi theo đặc trưng thể loại.

2. Về kĩ năng sống

– Rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm.

III. Về thái độ, phẩm chất: (Giáo án chiến thắng mtao mxây)

– Thái độ: Nhận thức được lẽ sống cao đẹp của mỗi cá nhân là hi sinh, phấn đấu vì danh dự và hạnh phúc yên vui của cả cộng đồng.

– Phẩm chất: Sống yêu thương, sống tự chủ và sống trách nhiệm…

IV. Phát triển năng lực:

– Năng lực chung:

Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

– Năng lực riêng: Năng lực tự học, năng lực hợp tác…

D. Tiến trình dạy học (Giáo án chiến thắng mtao mxây)

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học Hoạt động 1: Khởi động Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Thao tác 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục tiểu dẫn Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Thao tác 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bảnBước 1: Chuyển giao nhiệm vụBước 2: Thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụThao tác 3: Tổng kết Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ I. Tìm hiểu chung 1. Khái quát về sử thi 2. Sử thi “Đăm săn” 3. Đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây” II. Đọc hiểu văn bản 1. Cuộc chiến giữa hai tù trưởng 2. Cảnh Đăm săn cùng nô lệ ra về sau chiến thắng 3. Cảnh Đăm săn ăn mừng chiến thắng III. Tổng kết Hoạt động 3: Luyện tập Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Gợi ý: Hoạt động 4: Vận dụng Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tậpBước 2: Thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Gợi ý: Hoạt động 5: Mở rộng, sáng tạo Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận Bước 4: Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Xem thêm: Giáo án Kiểm tra Tiếng Việt Ngữ Văn 9 ngắn gọn nhất (Giáo án chiến thắng mtao mxây)

Similar Posts