Wiki

Windows Speech Recognition

Windows Speech Recognition
Đã bao gồm trong Windows Vista, Windows 7 và Windows 8

Windows Speech Recognition là một ứng dụng nhận dạng tiếng nói có sẵn trong Windows Vista, Windows 7 và Windows 8.

Tính năng


Phần mềm nhận dạng giọng nói Windows cho phép người dùng điều khiển máy tính bằng các đưa ra các lệnh bằng giọng nói. Chương trình cũng có thể dùng cho các bản phiên âm (ngôn ngữ) văn bản mà người dùng có thể nhập bào văn bản sử dụng giọng nói của mình trên Windows Vista và Windows 7.

Hiện tại, chương trình hỗ trợ vài ngôn ngữ như tiếng Anh (Anh, Hoa Kỳ), tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc (giản thể và phồn thể)

Xem thêm


  • Danh sách các phần mềm nhận dạng tiếng nói
  • Nhận dạng tiếng nói
  • Windows Vista
Check Also
Close
Back to top button