Warzone lại tiếp tục “sáng tạo” ra phương pháp mới chống hack, giảm sát thương để hacker không giết được ai nữa

After several rounds of ineffective anti-hacking, it seems that COD Warzone continues to experiment with more anti-hack methods with the feature of significantly reducing the damage of people using this hack so that they “play or not play”.

Just recently, Warzone’s RICOCHET anti-cheat system received a major upgrade. Accordingly, in parallel with detecting and completely banning gamers from using third-party software, Warzone will add a new feature to reduce the fatal damage of gamers.

More specifically, the RICOCHET system will reduce damage to specific accounts. This means that anyone using cheats like ‘recoilless shot hack’ or ‘see through walls’ can be affected, causing their attack power to drop significantly and making it very difficult to take down their opponents.

Warzone continues to create new methods of anti-hacking, reducing damage so that hackers can't kill anyone anymore 2

Instead of completely blocking cheaters in Warzone, this new approach could directly give honest players an edge over hackers who now only waste time playing without impacting the game anymore. In addition, hackers’ accounts also suffer from reduced damage for a very long time, whether they continue to use cheat software or not.

Naturally, the Warzone cheaters are working hard on upgrading the new cheat system. Additional settings are currently being developed for specific accounts, for testing purposes and to avoid detection by RICOCHET. This seems like a positive step towards solving Warzone’s cheat crisis, but it also surprised many with the new measure’s ability to monitor and reduce damage to each bullet.

Warzone continues to create new methods of anti-hacking, reducing damage so that hackers can't kill anyone anymore 3

The questionable thing here is that high-level Warzone gamers are sometimes “spoiled” when their accounts are banned for no reason, or even playing well can be considered a hack and eat the reduction. This damage is from the game system. We may need more time to assess how reliable this new system really is.

.

Thông tin thêm

Warzone lại tiếp tục “sáng tạo” ra phương pháp mới chống hack, giảm sát thương để hacker không giết được ai nữa

#Warzone #lại #tiếp #tục #sáng #tạo #phương #pháp #mới #chống #hack #giảm #sát #thương #để #hacker #không #giết #được #nữa

Điều đáng thắc mắc ở đây là các game thủ Warzone trình độ cao thỉnh thoảng cũng bị “vạ lây” khi bị cấm tài khoản không lý do, hoặc ngay cả việc chơi giỏi cũng có thể bị đánh giá là hack và ăn luôn việc giảm sát thương này từ hệ thống game. Chúng ta có thể cần thêm nhiều thời gian để đánh giá độ tin cậy của hệ thống mới này thật sự tốt thế nào.

#Warzone #lại #tiếp #tục #sáng #tạo #phương #pháp #mới #chống #hack #giảm #sát #thương #để #hacker #không #giết #được #nữa

Sau nhiều đợt chống hack không hiệu quả, có vẻ như COD Warzone tiếp tục thử nghiệm nhiều phương pháp chống hack hơn với tính năng giảm sát thương đáng kể của những người sử dụng hack này để họ “có chơi cũng như không chơi”.

#Warzone #lại #tiếp #tục #sáng #tạo #phương #pháp #mới #chống #hack #giảm #sát #thương #để #hacker #không #giết #được #nữa

Vừa mới đây, hệ thống chống gian lận RICOCHET của Warzone vừa nhận được một bản nâng cấp lớn. Theo đó, song song với việc dò tìm và cấm hẳn các game thủ sử dụng phần mềm thứ ba, Warzone sẽ thêm tính năng giảm sát thương chí mạng của game thủ khá mới lạ.

Cụ thể hơn, hệ thống RICOCHET sẽ giảm sát thương đối với các tài khoản cụ thể. Nghĩa là bất kỳ ai sử dụng các trò gian lận như ‘hack bắn không giật’ hoặc ‘nhìn xuyên tường’ đều có thể bị ảnh hưởng, khiến sức tấn công của họ suy giảm rõ rệt và rất khó hạ gục đối thủ.

Thay vì chặn hoàn toàn những kẻ gian lận trong Warzone, phương pháp mới này có thể trực tiếp giúp những người chơi trung thực chiếm ưu thế trước những hacker khi chúng giờ đây chỉ tốn thời gian chơi mà không gây tác động đến game nữa. Ngoài ra, tài khoản của các hacker cũng bị giảm sức sát thương trong một thời gian rất dài, dù cho họ có tiếp tục sử dụng phần mềm gian lận hay không.

Đương nhiên, những kẻ gian lận Warzone đang cố gắng làm việc để nâng cấp hệ thống gian lận mới. Các cài đặt bổ sung hiện đang được phát triển cho các tài khoản cụ thể, nhằm mục đích thử nghiệm và tránh bị phát hiện bởi RICOCHET. Điều này có vẻ là một bước tiến tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng gian lận của Warzone, nhưng nó cũng khiến nhiều người ngạc nhiên với khả năng giám sát và giảm sát thương đến từng viên đạn của biện pháp mới.

#Warzone #lại #tiếp #tục #sáng #tạo #phương #pháp #mới #chống #hack #giảm #sát #thương #để #hacker #không #giết #được #nữa

Vừa mới đây, hệ thống chống gian lận RICOCHET của Warzone vừa nhận được một bản nâng cấp lớn. Theo đó, song song với việc dò tìm và cấm hẳn các game thủ sử dụng phần mềm thứ ba, Warzone sẽ thêm tính năng giảm sát thương chí mạng của game thủ khá mới lạ.

Cụ thể hơn, hệ thống RICOCHET sẽ giảm sát thương đối với các tài khoản cụ thể. Nghĩa là bất kỳ ai sử dụng các trò gian lận như ‘hack bắn không giật’ hoặc ‘nhìn xuyên tường’ đều có thể bị ảnh hưởng, khiến sức tấn công của họ suy giảm rõ rệt và rất khó hạ gục đối thủ.

Thay vì chặn hoàn toàn những kẻ gian lận trong Warzone, phương pháp mới này có thể trực tiếp giúp những người chơi trung thực chiếm ưu thế trước những hacker khi chúng giờ đây chỉ tốn thời gian chơi mà không gây tác động đến game nữa. Ngoài ra, tài khoản của các hacker cũng bị giảm sức sát thương trong một thời gian rất dài, dù cho họ có tiếp tục sử dụng phần mềm gian lận hay không.

Đương nhiên, những kẻ gian lận Warzone đang cố gắng làm việc để nâng cấp hệ thống gian lận mới. Các cài đặt bổ sung hiện đang được phát triển cho các tài khoản cụ thể, nhằm mục đích thử nghiệm và tránh bị phát hiện bởi RICOCHET. Điều này có vẻ là một bước tiến tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng gian lận của Warzone, nhưng nó cũng khiến nhiều người ngạc nhiên với khả năng giám sát và giảm sát thương đến từng viên đạn của biện pháp mới.

#Warzone #lại #tiếp #tục #sáng #tạo #phương #pháp #mới #chống #hack #giảm #sát #thương #để #hacker #không #giết #được #nữa

Điều đáng thắc mắc ở đây là các game thủ Warzone trình độ cao thỉnh thoảng cũng bị “vạ lây” khi bị cấm tài khoản không lý do, hoặc ngay cả việc chơi giỏi cũng có thể bị đánh giá là hack và ăn luôn việc giảm sát thương này từ hệ thống game. Chúng ta có thể cần thêm nhiều thời gian để đánh giá độ tin cậy của hệ thống mới này thật sự tốt thế nào.

#Warzone #lại #tiếp #tục #sáng #tạo #phương #pháp #mới #chống #hack #giảm #sát #thương #để #hacker #không #giết #được #nữa

Sau nhiều đợt chống hack không hiệu quả, có vẻ như COD Warzone tiếp tục thử nghiệm nhiều phương pháp chống hack hơn với tính năng giảm sát thương đáng kể của những người sử dụng hack này để họ “có chơi cũng như không chơi”.


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://lag.vn/tin/game-online/warzone-lai-tiep-tuc-sang-tao-ra-phuong-phap-moi-chong-hack.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button