Wiki

VV

VV hoặc vv có thể là:

  • viết tắt của vân vân, thường viết là v.v
  • viết tắt của về việc, thường viết là V/v
  • Mã IATA của Aerosvit Airlines

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề VV.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button