Wiki

Vua (cờ vua)

Quân vua trong bộ cờ Stauton

Related Articles

Trong cờ vua, quân Vua (♔, ♚) là quân cờ quan trọng nhất. Mục tiêu của các đấu thủ trong ván cờ là chiếu hết được vua của đối phương. Nếu quân vua của một kì thủ bị đe dọa bắt, thì quân vua này bị chiếu, và kì thủ ấy phải di chuyển quân để tránh sự đe dọa này. Nếu quân vua không thể tránh bị bắt vào nước tiếp theo, quân vua này bị chiếu hết, và kì thủ bị chiếu hết sẽ thua ván cờ. Dù vua là quân cờ quan trọng nhất, nó lại là một trong các quân cờ yếu nhất (trừ một số trường hợp đặc biệt ở tàn cuộc).

Cách di chuyển


a b c d e f g h
8 Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua) 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Vị trí ban đầu của quân vua.

a b c d e f g h
8 Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua) 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Những vị trí mà vua không bị cản trở có thể di chuyển (dấu chấm trắng).

a b c d e f g h
8 Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua)Vua (cờ vua) 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Những vị trí mà vua bị cản trở (vua trắng) có thể di chuyển (dấu chấm trắng). Vua đen không thể di chuyển đến những vị trí đã bị kiểm soát bởi tượng trắng, mã trắng, hậu trắng hay tốt trắng (dấu x). Trắng vừa đi Xd1+x, chiếu hết vua đen.

Khi bắt đầu một ván cờ, bên trắng đặt quân vua ở hàng ngang thứ nhất bên phải quân hậu. Bên đen đặt quân vua tại hàng ngang thứ tám, đối diện với vua trắng. Với cách ghi cờ vua, quân vua trắng đặt ở e1 và quân vua đen ở e8.

Một quân vua có thể đi đến một ô trống hoặc đang có một quân của đối thủ với bất kì hướng nào (ngang, dọc, chéo) trừ khi nước đi đó có thể khiến vua ở vào thế bị chiếu hoặc quân đó của đối thủ có bảo vệ. Như vậy, hai quân vua không thể ở hai ô kề nhau (kể cả theo đường chéo). Tuy nhiên, quân vua có thể thực hiện nước chiếu rút với quân tượng, quân xe hay quân hậu. Vua cũng có thể thực hiện nước đi đặc biệt gọi là nhập thành.

Nhập thành

Bài chi tiết: Nhập thành
Vua (cờ vua) Quân vua và 3 quân tốt.

Trong khai cuộc và trung cuộc, quân vua ít khi có vai trò quan trọng trong sự phát triển thế tấn công và phòng thủ. Thay vì thế, kì thủ thường cố nhập thành và tìm một vị trí an toàn cho vua ở góc bàn cờ, sau hàng tốt bảo vệ. Trong tàn cuộc, vua lại đóng vai trò quan trọng trong việc tấn công cũng như hộ trợ quân tốt phong cấp.

Việc xác định giá trị của quân vua so với quân khác là có nghĩa, bởi không thể thí quân vua. Vì vậy, giá trị quân vua có thể được xem như vô cùng lớn. Ở tàn cuộc, do khả năng tấn công của mình, vua có thể được xem là hơi mạnh hơn một quân mã hoặc quân tượng – Emanuel Lasker xác định quân vua bằng một quân mã cộng với một quân tốt (hay bốn quân tốt theo thang giá trị của cờ vua). Quân vua phòng thủ gần các quân tốt tốt hơn quân mã, và tấn công quân tốt tốt hơn quân tượng.

Xem thêm


  • Cờ vua
  • Cờ tàn

Back to top button