Wiki

Vũ Hữu Tài

Vũ Hữu Tài
Chức vụ
Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an (Việt Nam)
Chánh Văn phòng Tô Ân Xô
Kế nhiệm đương nhiệm
Thông tin chung
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Binh nghiệp
Phục vụ Công an nhân dân Việt Nam
Cấp bậc Vũ Hữu Tài Thiếu tướng

Vũ Hữu Tài là một tướng lĩnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với quân hàm Thiếu tướng. Ông hiện giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tiểu sử


Vũ Hữu Tài là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 7 năm 2015, Vũ Hữu Tài là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục A72, Bộ Công an.

Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Vũ Hữu Tài là Đại tá, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tháng 6 năm 2020, Vũ Hữu Tài là Thiếu tướng, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an.

Lịch sử thụ phong quân hàm


Năm thụ phong 2020
Quân hàm Vũ Hữu Tài 77x77px[liên kết hỏng]
Cấp bậc Đại tá Thiếu tướng
Back to top button