Wiki

Vô tuyến

Vô tuyến thường được hiểu là phương tiện truyền thông không dây.

Trong tiếng Việt, những khái niệm liên quan đến vô tuyến có thể là:

 • Ti vi
 • Sóng vô tuyến
 • Vô tuyến điện
 • Vô tuyến sóng ngắn
 • Mạng không dây
 • Năng lượng không dây
 • Vô tuyến truyền thanh (Radio)
 • Vô tuyến truyền hình
 • Vô tuyến chuyển tiếp
 • Tần số vô tuyến và phổ tần số vô tuyến
 • Thiên văn học vô tuyến
 • Máy thu thanh. Máy thu vô tuyến tinh thể
 • Máy phát vô tuyến

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Vô tuyến.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button