Wiki

Virus dại

Bệnh dại
TEM hiển vi với nhiều viroid bệnh dại (hạt giống hình que nhỏ màu xám) và các tiêu thể Negri (các thể vùi tế bào pathognomonic lớn nhiễm bệnh dại)
Phân loại virus
Nhóm: Nhóm V ((-)ssRNA)
Bộ (ordo) Mononegavirales
Họ (familia) Rhabdoviridae
Chi (genus) Lyssavirus
Loài (species) Rabies virus

Virus dại hay virus bệnh dại (Rabies virus) là một loại virus neurotropic gây bệnh dại ở người và động vật. Truyền nhiễm bệnh dại có thể xảy ra thông qua giọt nước bọt của động vật và ít khi tiếp xúc qua nước bọt của con người.

Related Articles

Virus bệnh dại có hình trụ và là loài điển hình của giống Lyssavirus , nằm trong họ Rhabdoviridae . Các virus này được bao bọc và có một đơn RNA không chia đoạn và không có tính phân cực. Thông tin di truyền được đóng gói như là một phức hệ Ribonucleoprotein trong đó RNA được buộc chặt chẽ bởi các nucleoprotein của virus. Bộ gen RNA của virus mã hóa năm gen có trật tự với tính bảo tồn cao. Các mã gen cho nucleoprotein (N), phosphoprotein (P), khuôn protein (M), glycoprotein (G) và RNA polymerase (L). Trình tự bộ gen hoàn chỉnh có chiều dài dao động từ 11.615 đến 11.966 nt.

Tất cả quá trình phiên mã và sao chép sự kiện diễn ra ở tế bào chất trong một “nhà máy virus” chuyên nghiệp – tiêu thể Negri (đặt theo tên nhà vi trùng học Adelchi Negri – người phát hiện ra cơ quan này). Nó có đường kính 2-10 µm, đây là nơi điển hình nhiễm bệnh dại và do đó đã được sử dụng như một bằng chứng mô học xác định bị nhiễm trùng.

Check Also
Close
Back to top button