uu nhuoc diem cua pascal
Bạn mới sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal, phần mềm cho phép soạn thảo trên nhiều cửa sổ cùng lúc, tốc độ xử lý nhanh rất dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Để tìm hiểu một số ưu và nhược điểm của Pascal, tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

Pascal là ngôn ngữ dựa trên Algol, bao gồm nhiều cấu trúc của Algol. Algol 60 là tập hợp con của Pascal. Pascal cung cấp một số kiểu dữ liệu và cấu trúc lập trình, là ngôn ngữ dễ hiểu và duy trì các chương trình Pascal.

Pascal là ngôn ngữ phổ biến, được đưa vào lĩnh vực giảng dạy và học thuật là bởi vì:
– Dễ học.
– Ngôn ngữ có cấu trúc.
– Pascal tạo ra các chương trình rõ ràng, hiệu quả và đáng tin cậy.
– Có thể biên dịch ngôn ngữ Pascal trên một loạt các nền tảng máy tính khác nhau.

uu nhuoc diem cua pascal

Ưu và nhược điểm của Pascal so với ngôn ngữ lập trình khác
 

Ưu và nhược điểm của Pascal so với ngôn ngữ lập trình khác

1. Một số ưu và nhược điểm của ngôn ngữ Pascal

Dưới đây là một số ưu nhược điểm của Pascal :
– Pascal là ngôn ngữ định kiểu dữ liệu mạnh mẽ (strong typed language).
– Kiểm tra lỗi rộng rãi.
– Cung cấp một số loại dữ liệu như mảng (array), bản ghi (record), file và tập hợp (set).
– Cung cấp một loạt cấu trúc lập trình.
– Hỗ trợ lập trình cấu trúc thông qua các chức năng và thủ tục.
– Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OOP – object oriented programming).

2. Sự thật về ngôn ngữ Pascal

– Tên của ngôn ngữ Pascal được đặt để tưởng nhớ đến Blaise Pascal, nhà Toán học và Triết học người Pháp ở thế kỷ 17, người tiên phong phát minh máy tính cơ học.
– Niklaus Wirth hoàn tất việc thiết kế và công bố ngôn ngữ lập trình Pascal vào năm 1970.
– Pascal được phát triển dựa trên kiểu cấu trúc khối của ngôn ngữ lập trình Algol.
– Pascal được đưa vào trong các trường học để giảng dạy nhập môn lập trình, vì dễ học, hiệu quả và đáng tin cậy.
– Chuẩn Pascal ISO 7185 ban đầu được phát triển và công bố vào năm 1983.
– Pascal là ngôn ngữ lập trình cao cấp thông dụng được sử dụng để phát triển Apple Lisa, và Mac trong những năm đầu.
– Vào năm 1986, Apple Computer đã phát hành phiên bản Object Pascal đầu tiên và vào năm 1993, Pascal Standards Committee đã phát hành Object-Oriented Extension cho Pascal.

3. Tại sao lại sử dụng Pasal?

Pascal cho phép các lập trình viên định nghĩa các kiểu dữ liệu có cấu trúc phức tạp và xây dựng cấu trúc dữ liệu động và đệ quy, chẳng hạn như danh sách, cây và đồ thị. Pascal cung cấp các tính năng như các bản ghi (record), liệt kê (enumeration), subrange, biến được phân bổ tự động với các con trỏ và tập hợp.

Pascal cho phép xác định các thủ tục (procedure) lồng nhau ở bất kỳ mức độ nào. Điều này cung cấp môi trường lập trình tuyệt vời cho những người mới làm quen với lập trình giống như nhập môn lập trình dựa trên các khái niệm cơ bản.

4. Những công cụ tuyệt vời nhất có mặt Pascal bao gồm:

– Skype
– Total Commander
– TeX
– Macromedia Captivate
– Apple Lisa
– Game dành cho máy tính
– Embedded Systems

Bài viết trên Taimienphi.vn vừa cung cấp cho cho bạn một số thông tin về Pascal là gì cũng như ưu và nhược điểm của Pascal. Đón đọc và tham khảo các bài viết khác về chủ đề Pascal của Taimienphi.vn như tổng hợp các hàm Pascal để biết thêm các thông tin khác về ngôn ngữ lập trình cao cấp này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *