Wiki

Từ lóng (Tiếng Việt)

Từ lóng trong Tiếng Việt là tập hợp các từ không có và cũng không bao giờ có trong Từ điển Tiếng Việt, thuộc loại Biệt ngữ xã hội mà tầng lớp xã hội sử dụng là hầu hết những người trẻ trong cộng đồng ngày nay. Các từ này được dùng rộng rãi ở những nơi như: blog (entry, comment…), forum (repond), chat… và đôi khi là không thể thiếu. Những từ này không có nghĩa, nhưng nghĩa của nó được hiểu ngay từ lúc xuất hiện. Một số không ít từ đã là “ngôn ngữ chính” của các cư dân mạng.

Sự tạo thành


Sự phát triển


Mục đích sử dụng


Đánh giá


Check Also
Close
Back to top button