Wiki

Trường Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh
ホーチミン日本人学校
Trường Nhật Bản
100px
Tên bản địa ホーチミン日本人学校
Trường Nhật Bản
Thông tin chung
Loại hình Trường tư
Trường tiểu học
Trường trung học
Thành lập 1997
Ngôn ngữ Tiếng Nhật
Thông tin khác
Hệ thống giáo dục Chương trình giảng dạy tiếng Nhật
Website jschoolhcmc.com

Trường Nhật Bản ở Thành phố Hồ Chí Minh (JSHCM) (ホーチミン日本人学校, Hō Chi Min Nihonjin Gakkō?) là một trường quốc tế Nhật Bản tại phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nó được thành lập vào năm 1997.

Xem thêm


  • Người Nhật Bản ở Việt Nam
  • Quan hệ Nhật Bản – Việt Nam
  • Giáo dục tiếng Nhật ở Việt Nam
Check Also
Close
Back to top button