Hướng Dẫn Game

Trang bị và cách ghép đồ DTCL mùa 5 mới nhất


Danh sách trang bị cùng cách ghép đồ DTCL mùa 5. Đấu Trường Chân Lý mùa mới sẽ có sự thay đổi lớn với trang bị hắc ám.

Nhìn chung, DTCL mùa 5 không có quá nhiều thay đổi về cách thức ghép đồ, ngoại trừ cách ghép Siêu Xẻng do sự xuất hiện của hệ thống Tộc Hệ mới. Kèm theo đó là các trang bị hắc ám với những hiệu ứng mới.

Danh sách Trang bị DTCL mùa 5

TRANG BỊ CƠ BẢN

  • Kiếm B.F: + 10 SMCK
  • Giáp Lưới: Tăng 20 Giáp
  • Đai Khổng Lồ: Tăng 150 Máu
  • Gậy Quá Khổ: +10 SMPT
  • Áo Choàng Bạc: +20 Kháng Phép
  • Cung Gổ: +10% Tốc độ đánh
  • Nước Mắt Nữ Thần: +15 Năng lượng
  • Siêu Xẻng: Ghép với các trang bị khác
  • Găng Đấu Tập: +5% tỷ lệ chí mạng và +5% né đòn

Cách ghép trang bị DTCL mùa 5

– Kiếm BF

+ Găng Đâu Tập: Kiếm Vô Cực. Chủ sở hữu nhận được 75% Tỷ lệ Chí mạng. Cứ mỗi điểm tỷ lệ đòn chí mạng trên 100% sẽ chuyển thành 1% tỷ lệ sát thương đòn đánh chí mạng.

+ Kiếm BF: Kiếm Tử Thần. Cộng dồn +10 AD khi có một kẻ thù bị hạ gục (Khởi đầu sẽ có 3 điểm dộng dồn).

+ Gậy Quá Khổ: Kiếm Súng Hextech. Hồi máu dựa theo 33% sát thương kỹ năng gây ra. Lượng hồi máu dư sẽ được chuyển hóa thành lá chắn có thể kháng 300 sát thương

+ Nước Mắt Nữ Thần: Ngọn giáo Shojin. Đòn đánh thường sẽ hồi 8 năng lượng.

+ Đai Khổng Lồ: Tụ Bão Zeke. Khi bắt đầu giao tranh, người mặc và các vị Tướng đứng cùng hàng trong phạm vi 2 ô được cộng 30% tốc đánh.

+ Cung Gỗ: Diệt Khổng Lồ. Chủ sở hữu sẽ được tăng 10% sát thương đòn đánh và sát thương kỹ năng. Nếu mục tiêu có hơn 1750 máu, sát thương tăng lên 70%.

+ Giáp Lưới: Giáp Thiên Thần. Hồi Sinh sau 2 giây, có 400 HP và được xóa các hiệu ứng khống chế.

+ Áo Choàng Bạc: Huyết Kiếm. Hồi 40% máu theo sát thương gây ra. Khi máu giảm xuống ngưỡng 40%, chủ sở hữu được hưởng một lá chắn tương đương 40
% máu tối đa.

+ Siêu Xẻng: Chủ sở hữu là Chiến Binh

– Cung Gỗ

+ Kiếm B.F: Diệt Khổng Lồ. Chủ sở hữu sẽ được tăng 10% sát thương đòn đánh và sát thương kỹ năng. Nếu mục tiêu có hơn 1750 máu, sát thương tăng lên 70%.

+ Cung Gỗ: Súng Liên Thanh. Cự ly tấn công tăng thêm 1 ô, đòn đánh thường sẽ không thể né. Tốc độ đánh +20%

+ Giáp Lưới: Quyền Năng Khổng Lồ. Khi chủ sở hữu chịu sát thương hoặc gây sát thương chí mạng, họ được tăng thêm 2% SMCK và SMPT. Cộng dồn tối đa 25 lần, khi đó chủ sở hữu được tăng 25 Giáp và Kháng Phép, và cả kích thước bản thân. Tái tạo lại ở mỗi vòng.

+ Gậy Quá Khổ: Cuồng Đao Guinsoo: Mỗi đón đánh cho 6% tốc độ đánh. Không giới hạn cộng dồn.

+ Nước Mắt Nữ Thần: Dao điện Statikk. Đòn tấn công thứ 3 sẽ gây 55 sát thương phép tới 4 kẻ thù, giảm kháng phép 70% trong 5 giây.

+ Áo Choàng Bạc: Cuồng Cung (Chỉ đánh xa): Đòn đánh thường sẽ lan sang các kẻ thù xung quanh mục tiêu chính, gây 80% AD so với mục tiêu chính kèm theo hiệu ứng đòn đánh, có thể chí mạng.

+ Siêu Xẻng: Chủ sở hữu đồng thời là Quân Đoàn

+ Đai Khổng Lồ: Thông Đạo ZzRot. Khi tướng chết, tự triệu hồi một quái vật hư không với 1500/2250/3000★  máu tấn công và khiêu khích tất cả kẻ địch xung quanh trong 1 giây.

+ Găng Đấu Tập: Lời Nhắc Tử Vong. Đòn chí mạng giảm giáp của mục tiêu đi 70% trong 5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn.

– Gậy Quá Khổ

+ Kiếm B.F: Kiếm Súng Hextech. Hồi máu dựa theo 33% sát thương kỹ năng gây ra. Lượng hồi máu dư sẽ được chuyển hóa thành lá chắn có thể kháng 300 sát thương

+ Cung Gỗ: Cuồng Đao Guinsoo: Mỗi đón đánh cho 6% tốc độ đánh. Không giới hạn cộng dồn.

+ Gậy Quá Khổ: Mũ phù thủy Rabadon. +50 sức mạnh phép thuật

+ Nước Mắt Nữ Thần: Quyền Trượng Đại Thiên Sứ. Mỗi khi chủ sở hữu dùng kỹ năng sẽ nhận được SMPT tương đương với 35% năng lượng dùng chiêu.

+ Giáp Lưới: Dây chuyền Ion Solari: Tạo ra một Khiên 300/350/450★ Máu cho 2 đơn vị đứng cùng hàng trong phạm vi 2 ô trong 8 giây.

+ Áo Choàng Bạc: Nỏ Sét. Kẻ thù trong phạm vi 2 ô sẽ bị giảm 40% Kháng phép (không cộng dồn). Khi dùng chiêu, những kẻ thù này sẽ nhận sát thương bằng 225% năng lượng tối đa của chúng.

+ Đai Khổng Lồ: Quỷ Thư Morello. Dùng chiêu sẽ gây sát thương thiêu đốt 25% lượng máu tôi đa trong 10 giây và ngăn chặn hiệu ứng hồi máu 50% trong thời gian thiêu đốt.

+ Găng Đấu Tập: Găng Bảo Thạch. Kỹ năng có tỷ lệ gây chí mạng, sát thương kỹ năng chí mạng là 140%

+ Siêu Xẻng: Chủ sở hữu đồng thời là Ma Pháp Sư

– Nước Mắt Nữ Thần

+ Kiếm B.F: Ngọn giáo Shojin. Đòn đánh thường sẽ hồi 8 năng lượng.

+ Cung Gỗ: Dao điện Statikk. Đòn tấn công thứ 3 sẽ gây 55 sát thương phép tới 4 kẻ thù, giảm kháng phép 70% trong 5 giây.

+ Gậy Quá Khổ: Quyền Trượng Đại Thiên Sứ. Mỗi khi chủ sở hữu dùng kỹ năng sẽ nhận được SMPT tương đương với 35% năng lượng dùng chiêu.

+ Nước Mắt Nữ Thần: Bùa Xanh. Hồi lại 20 năng lượng ngay sau mỗi lần dùng chiêu

+ Giáp Lưới: Tim Băng. Những kẻ địch trong phạm vi 2 ô bị giảm 35% tốc độ tấn công

+ Găng Đấu Tập: Bàn Tay Công Lý. Khi giai đoạn dàn trận bắt đầu, chủ sở hữu nhận ngẫu nhiên “Đòn đánh và kỹ năng gây thêm 40% sát thương” hoặc “Đòn đánh và kỹ năng sẽ hồi lại máu từ 40% sát thương”.

+ Áo Choàng Bạc: Chén Ân Huệ. Mỗi khi tướng dùng kĩ năng, tất cả đồng minh nhận được 30 sức mạnh phép thuật.

+ Đai Khổng Lồ: Dây Chuyền Chuộc Tội. Đồng minh trong phạm vi 1 ô sẽ được hồi 30% lượng máu đã mất mỗi 5 giây. Đồng minh trong vùng ảnh hưởng sẽ được giảm 40% sát thương từ kỹ năng diện rộng

+ Siêu Xẻng: Chủ sở hữu đồng thời là Tái Tạo

– Găng Đấu Tập

+ Kiếm B.F: Kiếm Vô Cực. Chủ sở hữu nhận được 75% Tỷ lệ Chí mạng. Cứ mỗi điểm tỷ lệ đòn chí mạng trên 100% sẽ chuyển thành 1% tỷ lệ sát thương đòn đánh chí mạng.

+ Cung Gỗ: Lời Nhắc Tử Vong. Đòn chí mạng giảm giáp của mục tiêu đi 70% trong 5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn

+ Gậy Quá Khổ: Găng Bảo Thạch. Kỹ năng có tỷ lệ gây chí mạng, sát thương kỹ năng chí mạng là 140%

+ Nước Mắt Nữ Thần. Bàn Tay Công Lý. Khi giai đoạn dàn trận bắt đầu, chủ sở hữu nhận ngẫu nhiên “Đòn đánh và kỹ năng gây thêm 40% sát thương” hoặc “Đòn đánh và kỹ năng sẽ hồi lại máu từ 40% sát thương”.

+ Giáp Lưới: Áo Choàng Tĩnh Lặng. Khi bắt đầu trận đấu, bắn 1 tia về phía trước. Làm chậm thời gian sử dụng kỹ năng và tăng 35% năng lượng dùng chiêu. Chỉ có tác dụng 1 lần đầu trận. 

+ Đai Khổng Lồ: Vuốt Bẫy. Khi giao chiến bắt đầu, chủ sở hữu có một lá chắn chặn kỹ năng đầu tiên của kẻ địch lên mình. Kẻ địch phá khiên bị choáng trong 4 giây.

+ Áo Choàng Bạc: Áo Choàng Thủy Ngân. Chủ sở hữu miễn nhiễm khống chế trong 10 giây.

+ Găng Đấu Tập: Găng Đạo Tặc. Trang bị này sẽ lấy cả ba vị trí vốn có. Khi giai đoạn dàn trận bắt đầu, đeo thêm hai trang bị ngẫu nhiên.

+ Siêu Xẻng: Chủ sở hữu là Sát Thủ

– Đai Khổng Lồ

+ Kiếm B.F: Tụ Bão Zeke. Khi bắt đầu giao tranh, người mặc và các vị Tướng đứng cùng hàng trong phạm vi 2 ô được cộng 30% tốc đánh.

+ Cung Gỗ: Thông Đạo ZzRot. Khi tướng chết, tự triệu hồi một quái vật hư không với 1500/2250/3000★  máu tấn công và khiêu khích tất cả kẻ địch xung quanh trong 1 giây.

+ Gậy Quá Khổ: Quỷ Thư Morello. Dùng chiêu sẽ gây sát thương thiêu đốt 25% lượng máu tôi đa trong 10 giây và ngăn chặn hiệu ứng hồi máu 50% trong thời gian thiêu đốt.

+ Nước Mắt Nữ Thần: Dây Chuyền Chuộc Tội. Đồng minh trong phạm vi 1 ô sẽ được hồi 30% lượng máu đã mất mỗi 5 giây. Đồng minh trong vùng ảnh hưởng sẽ được giảm 40% sát thương từ kỹ năng diện rộng

+ Găng Đấu Tập: Vuốt Bẫy. Khi giao chiến bắt đầu, chủ sở hữu có một lá chắn chặn kỹ năng đầu tiên của kẻ địch lên mình. Kẻ địch phá khiên bị choáng trong 4 giây.

+ Giáp Lưới: Giáp Lửa. Mỗi 2, 5 giây, một tướng địch ngẫu nhiên trong bán kính 2 ô xung quanh chủ sở hữu sẽ bị thiêu đốt, nhận sát thương tương đương với 25% máu tối đa trong vòng 10s. Bất kì hiệu ứng hồi máu mà quân cờ đó nhận được bị giảm đi 50%.

+ Áo Choàng Bạc: Phong Kiếm. Đối thủ đối diện ở bên phía đối phương bị hất văng khởi bàn đồ trong 5 giây.

+ Đai Khổng Lồ: Giáp Máu: +1000 Máu

+ Siêu Xẻng: Người sở hữu đồng thời là Ma Sứ.

– Giáp Lưới

+ Kiếm B.F: Giáp Thiên Thần. Hồi Sinh sau 2 giây, có 400 HP và được xóa các hiệu ứng khống chế.

+ Cung Gỗ: Quyền Năng Khổng Lồ. Khi chủ sở hữu chịu sát thương hoặc gây sát thương chí mạng, họ được tăng thêm 2% SMCK và SMPT. Cộng dồn tối đa 25 lần, khi đó chủ sở hữu được tăng 25 Giáp và Kháng Phép, và cả kích thước bản thân. Tái tạo lại ở mỗi vòng.

+ Gậy Quá Khổ. Dây chuyền Ion Solari: Tạo ra một Khiên 300/350/450★ Máu cho 2 đơn vị đứng cùng hàng trong phạm vi 2 ô trong 8 giây.

+ Nước Mắt Nữ Thần: Tim Băng. Những kẻ địch trong phạm vi 2 ô bị giảm 35% tốc độ tấn công

+ Đai Khổng Lồ: Giáp Lửa. Mỗi 2, 5 giây, một tướng địch ngẫu nhiên trong bán kính 2 ô xung quanh chủ sở hữu sẽ bị thiêu đốt, nhận sát thương tương đương với 25% máu tối đa trong vòng 10s. Bất kì hiệu ứng hồi máu mà quân cờ đó nhận được bị giảm đi 50%.

+ Găng Đấu Tập: Áo Choàng Tĩnh Lặng. Khi bắt đầu trận đấu, bắn 1 tia về phía trước. Làm chậm thời gian sử dụng kỹ năng và tăng 35% năng lượng dùng chiêu. Chỉ có tác dụng 1 lần đầu trận. 

+ Áo Choàng Bạc: Thú Tượng Thạch GIáp. Tăng 20 Giáp và 20 Kháng phép cho mỗi kẻ địch tấn công chủ sở hữu.

+ Giáp Lưới: Giáp Gai. Loại bỏ sát thương chí mạng nhận vào. Khi bị tấn công bằng đòn đánh thường sẽ gây 80/100/150★ sát thương lên kẻ địch ở xung quanh.

+ Siêu Xẻng: Người sở hữu đồng thời là Thiết Giáp

Áo Choàng Bạc

+ Kiếm B.F: Huyết Kiếm. Hồi 40% máu theo sát thương gây ra. Khi máu giảm xuống ngưỡng 40%, chủ sở hữu được hưởng một lá chắn tương đương 40
% máu tối đa.

+ Cung Gỗ: Cuồng Cung Runaan. Đòn đánh thường sẽ lan sang các kẻ thù xung quanh mục tiêu chính, gây 80% AD so với mục tiêu chính kèm theo hiệu ứng đòn đánh, có thể chí mạng.

+ Gậy Quá Khổ: Nỏ Sét. Kẻ thù trong phạm vi 2 ô sẽ bị giảm 40% Kháng phép (không cộng dồn). Khi dùng chiêu, những kẻ thù này sẽ nhận sát thương bằng 225% năng lượng tối đa của chúng.

+ Nước Mắt Nữ Thần: Chén Ân Huệ. Mỗi khi tướng dùng kĩ năng, tất cả đồng minh nhận được 30 sức mạnh phép thuật.

+ Găng Đấu Tập: Áo Choàng Thủy Ngân. Chủ sở hữu miễn nhiễm khống chế trong 10 giây.

+ Giáp Lưới: Thú Tượng Thạch GIáp. Tăng 20 Giáp và 20 Kháng phép cho mỗi kẻ địch tấn công chủ sở hữu.

+ Đai Khổng Lồ: Phong Kiếm. Đối thủ đối diện ở bên phía đối phương bị hất văng khởi bàn đồ trong 5 giây.

+ Áo Choàng Bạc: Vuốt Rồng. Giảm sát thương phép thuật nhận vào 60%.

+ Siêu Xẻng: Chủ sở hữu đồng thời là Thiên Thần

– Siêu Xẻng

+ Kiếm B.F: Chủ sở hữu đồng thời là Chiến Binh

+ Giáp Lưới: Chủ sở hữu đồng thời là Thiết Giáp

+ Đai Khổng Lồ: Chủ sở hữu đồng thời là Ma Sứ

+ Gậy Quá Khổ: Chủ sở hữu đồng thời là Ma Pháp Sư

+ Áo Choàng Bạc: Chủ sở hữu đồng thời là Thiên Thần.

+ Cung Gỗ: Chủ sở hữu đồng thời là Quân Đoàn

+ Găng Đấu Tập: Chủ sở hữu đồng thời là Sát Thủ

+ Nước Mắt Nữ Thần: Chủ sở hữu đồng thời là Tái Tạo

+ Siêu Xẻng: Đội hình sẽ có thêm 1 slot vào đội hình.

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button