Wiki

Trại hè

Bài này viết về hoạt động trại hè nói chung vốn dành cho cả lứa tuổi thiếu nhi và thanh thiếu niên. Đối với bài về hoạt động trại hè do Đoàn Thanh niên Cộng sản các cấp đứng ra tổ chức, xin xem Trại hè thiếu nhi (hoạt động Đội).
Các thanh thiếu niên tham gia trại hè thường trải nghiệm những hoạt động ngoài trời. Ảnh chụp trại hè do Hiệp hội YMCA tổ chức, với các trại sinh đang vui đùa dưới hồ.

Related Articles

Trại hè là một chương trình có người kiểm soát, dành cho lứa tuổi thiếu nhi hoặc thanh thiếu niên vốn được hướng dẫn, chỉ đạo trong suốt những tháng ngày hè ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trẻ nhỏ và các nam nữ thanh thiếu niên tham gia trại hè được gọi là trại sinh.

Ngoài ra còn có những trại hè mang màu sắc tôn giáo, được điều hành bởi các nhóm Công giáo và rất nhiều giáo phái thuộc Do Thái giáo.

Môi trường trại hè có thể giúp trẻ em học thêm được những kỹ năng mới trong một môi trường an toàn và đầy tính giáo dục. Trải nghiệm ở các trại hè có thể có những tác động bền vững, lâu dài về mặt tâm lý lên sự phát triển của một đứa trẻ.

Trại hè Một nhóm các em nhỏ tham gia trại hè đang chơi nhạc bằng trống lục lạc.

Xem thêm


  • Trại hè thiếu nhi (do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức)
  • Trại hè dành cho thanh thiếu niên người Việt ở nước ngoài
  • Trại hè học kỳ quân đội (do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức)

Check Also
Close
Back to top button