Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án) Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế Là tài liệu hết sức có ích nhưng Dữ liệu phệ muốn giới thiệu tới quý thầy cô và các em học trò lớp 11.

Vị trí 11 Bài 2 Trắc nghiệm Tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án liên can tới kiến ​​thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Vì thế, các em học trò củng cố lại kiến ​​thức địa lý để đạt điểm cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu, cùng theo dõi tại đây.

Địa lý 11 Bài 2. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1. Nội dung nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của thế giới hoá kinh tế?

A. Đầu cơ nước ngoài đẩy mạnh

B. Thương mại toàn cầu đang bùng nổ

C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang

D. Vai trò giảm dần của các tập đoàn xuyên đất nước

chương 2. Tổ chức nào sau đây điều hành 95% thương nghiệp toàn cầu?

A. NAFTA

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh Châu Âu

Mục 3. Vai trò quan trọng của Tổ chức Thương mại Thế giới là

A. Tăng nhanh thị phần chung Nam Mỹ

B. Tăng nhanh quan hệ giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp

D. Gicửa ải quyết xung đột giữa tất cả quốc gia

Phần 4. Trong xu hướng thế giới hoá kinh tế, sự tăng thêm vốn đầu cơ nước ngoài được trình bày trên lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Ngành

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu hỏi 5. Trong số các khoản đầu cơ nước ngoài, các hoạt động chính của khu vực dịch vụ mới nổi như sau:

A. Nguồn vốn, nhà băng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, Giáo dục, Y tế

C. Du lịch, Ngân hàng, Y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Mục 6. Kết quả của việc mở mang thị phần vốn đầu tư quốc tế là

A. Thống nhất nhà băng

B. Nhiều nhà băng được kết nối với nhau bằng mạng viễn thông điện tử

C. Liên kết giữa các nhà băng phệ

D. Loại bỏ các nhà băng bé

Mục 7. Tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây đang càng ngày càng vào vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?

A. Các Ngân hàng Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

B. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Châu Âu

C. Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

D. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Thế giới

Mục 8Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất dẫn tới

A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Liên kết giữa các nước tăng trưởng

C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gieo neo

D. Giảm sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

Phần 9Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của tập đoàn đa đất nước?

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước

B. Sở hữu nguồn tài sản vật chất dồi dào

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Tận dụng được nền kinh tế của các nước thực dân địa

Câu 10Toàn cầu hoá kinh tế kế bên những thế mạnh cũng có những nhược điểm, đặc trưng

A. Cạnh tranh gay gắt giữa tất cả quốc gia

B. Khoảng cách giàu nghèo gia đẩy mạnh chóng

C. Tất cả các nước phải lệ thuộc lẫn nhau

D. Thất nghiệp, nguy cơ thất nghiệp càng ngày càng cao

Phần 11.Hiện nay, hiệp hội kinh tế khu vực nào sau đây có GDP phệ nhất toàn cầu?

A. Liên minh Châu Âu

B. NAFTA

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn Cộng tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Phần 12. Các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực thường có những điểm đồng nhất trong

A. Thành phần dân tộc

B. Chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng

C. Lịch sử dựng nước và giữ nước

D. Trình độ văn hóa, học thức

Mục 13. Việt Nam là thành viên của hiệp hội kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh Châu Âu

B. NAFTA

C. Thị trường chung Nam Mỹ

D. Diễn đàn Cộng tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Mục 14.Những đất nước nào sau đây là 1 phần của Thị trường chung Nam Mỹ?

A. Braxin, Mêhicô, Côlômbia, Cu Ba.

B. Braxin, Argentina, Uruguay, Paragoay.

C. Argentina, Nicaragua, Haiti, Canada.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Mục 15. NAFTA bao gồm tất cả quốc gia sau:

A. Hoa Kỳ, Mexico, Chile

B. Chile, Paragoy, Mexico

C. Paragoay, Mexico, Canada.

D. Ca-na-đa, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

Mục 16. Các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực Cộng tác và Cạnh tranh

A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế

B. Tăng nhanh đầu cơ vào các dịch vụ liên vùng

C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp

D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của tất cả quốc gia thành viên

Mục 17. Xu hướng khu vực hóa là 1 trong những vấn đề nhưng tất cả quốc gia cần ân cần và khắc phục

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu vận động giữa tất cả quốc gia

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm

D. Phát triển và sử dụng khoáng sản

Đáp án trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2

Câu này trước tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười
giải đáp Giản dị loại trừ Giản dị 1 loại loại trừ 1 loại Giản dị loại trừ
Câu này 11 thứ mười 2 13 14 15 16 17
giải đáp Giản dị loại trừ Giản dị loại trừ Giản dị 1 loại

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế Là tài liệu hết sức có ích nhưng Dữ liệu phệ muốn giới thiệu tới quý thầy cô và các em học trò lớp 11.

Vị trí 11 Bài 2 Trắc nghiệm Tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án liên can tới kiến ​​thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Vì thế, các em học trò củng cố lại kiến ​​thức địa lý để đạt điểm cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu, cùng theo dõi tại đây.

Địa lý 11 Bài 2. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi 1. Nội dung nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của thế giới hoá kinh tế?

A. Đầu cơ nước ngoài đẩy mạnh

B. Thương mại toàn cầu đang bùng nổ

C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang

D. Vai trò giảm dần của các tập đoàn xuyên đất nước

chương 2. Tổ chức nào sau đây điều hành 95% thương nghiệp toàn cầu?

A. NAFTA

B. Tổ chức Thương mại Thế giới

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh Châu Âu

Mục 3. Vai trò quan trọng của Tổ chức Thương mại Thế giới là

A. Tăng nhanh thị phần chung Nam Mỹ

B. Tăng nhanh quan hệ giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp

D. Gicửa ải quyết xung đột giữa tất cả quốc gia

Phần 4. Trong xu hướng thế giới hoá kinh tế, sự tăng thêm vốn đầu cơ nước ngoài được trình bày trên lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Ngành

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu hỏi 5. Trong số các khoản đầu cơ nước ngoài, các hoạt động chính của khu vực dịch vụ mới nổi như sau:

A. Nguồn vốn, nhà băng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, Giáo dục, Y tế

C. Du lịch, Ngân hàng, Y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Mục 6. Kết quả của việc mở mang thị phần vốn đầu tư quốc tế là

A. Thống nhất nhà băng

B. Nhiều nhà băng được kết nối với nhau bằng mạng viễn thông điện tử

C. Liên kết giữa các nhà băng phệ

D. Loại bỏ các nhà băng bé

Mục 7. Tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây đang càng ngày càng vào vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?

A. Các Ngân hàng Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

B. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Châu Âu

C. Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

D. Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Thế giới

Mục 8Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất dẫn tới

A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Liên kết giữa các nước tăng trưởng

C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gieo neo

D. Giảm sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

Phần 9Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của tập đoàn đa đất nước?

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước

B. Sở hữu nguồn tài sản vật chất dồi dào

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Tận dụng được nền kinh tế của các nước thực dân địa

Câu 10Toàn cầu hoá kinh tế kế bên những thế mạnh cũng có những nhược điểm, đặc trưng

A. Cạnh tranh gay gắt giữa tất cả quốc gia

B. Khoảng cách giàu nghèo gia đẩy mạnh chóng

C. Tất cả các nước phải lệ thuộc lẫn nhau

D. Thất nghiệp, nguy cơ thất nghiệp càng ngày càng cao

Phần 11.Hiện nay, hiệp hội kinh tế khu vực nào sau đây có GDP phệ nhất toàn cầu?

A. Liên minh Châu Âu

B. NAFTA

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn Cộng tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Phần 12. Các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực thường có những điểm đồng nhất trong

A. Thành phần dân tộc

B. Chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng

C. Lịch sử dựng nước và giữ nước

D. Trình độ văn hóa, học thức

Mục 13. Việt Nam là thành viên của hiệp hội kinh tế khu vực nào sau đây?

A. Liên minh Châu Âu

B. NAFTA

C. Thị trường chung Nam Mỹ

D. Diễn đàn Cộng tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Mục 14.Những đất nước nào sau đây là 1 phần của Thị trường chung Nam Mỹ?

A. Braxin, Mêhicô, Côlômbia, Cu Ba.

B. Braxin, Argentina, Uruguay, Paragoay.

C. Argentina, Nicaragua, Haiti, Canada.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Mục 15. NAFTA bao gồm tất cả quốc gia sau:

A. Hoa Kỳ, Mexico, Chile

B. Chile, Paragoy, Mexico

C. Paragoay, Mexico, Canada.

D. Ca-na-đa, Hoa Kì, Mê-hi-cô.

Mục 16. Các tổ chức hội nhập kinh tế khu vực Cộng tác và Cạnh tranh

A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế

B. Tăng nhanh đầu cơ vào các dịch vụ liên vùng

C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp

D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của tất cả quốc gia thành viên

Mục 17. Xu hướng khu vực hóa là 1 trong những vấn đề nhưng tất cả quốc gia cần ân cần và khắc phục

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu vận động giữa tất cả quốc gia

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm

D. Phát triển và sử dụng khoáng sản

Đáp án trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2

Câu này trước tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười
giải đáp Giản dị loại trừ Giản dị 1 loại loại trừ 1 loại Giản dị loại trừ
Câu này 11 thứ mười 2 13 14 15 16 17
giải đáp Giản dị loại trừ Giản dị loại trừ Giản dị 1 loại

.

Thông tin thêm

Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)
Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 2 (Có đáp án)

#Trắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #ánTrắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #ánTrắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #án

Trắc nghiệm Địa 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu hết sức có ích nhưng KTHN muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn lớp 11 tham khảo.

Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo quay quanh tri thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua đấy các bạn học trò củng cố tri thức Địa lí để đạt được kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là bộc lộ của thế giới hóa kinh tế?

A. Đầu cơ nước ngoài tang nhanh

B. Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh

C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang

D. Vai trò của các doanh nghiệp xuyên đất nước đang bị suy giảm

Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối đến 95% hoạt động thương nghiệp toàn cầu?

A. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

B. Tổ chức thương nghiệp toàn cầu

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh châu Âu

Câu 3. Vai trò mập phệ của Tổ chức thương nghiệp toàn cầu là

A. Củng cố thị phần chung Nam Mỹ

B. Tăng nhanh kết hợp giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp

D. Gicửa ải quyết xung đột giữa các nước

Câu 4. Trong xu hướng thế giới hóa kinh tế, đầu cơ nước ngoài càng ngày càng tăng được bộc lộ ở lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu 5. Trong đầu cơ nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên bậc nhất là các hoạt động:

A. Nguồn vốn, nhà băng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C. Du lịch, nhà băng, y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Câu 6. Biểu hiện của thị phần vốn đầu tư quốc tế được mở mang là

A. Sự sáp nhập của các nhà băng lại với nhau

B. Nhiều nhà băng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự kết nối giữa các nhà băng phệ với nhau

D. Triệt tiêu các nhà băng bé

Câu 7. Các tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây càng ngày càng vào vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?

A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế

B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu

C. Ngân hàng toàn cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế

D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất, dẫn tới

A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Sự kết hợp giữa các nước tăng trưởng với nhau

C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gieo neo

D. Ít lệ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

Câu 9. Ý nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của các doanh nghiệp xuyên đất nước

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước

B. Có nguồn tài sản vật chất phệ

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Khai thác nền kinh tế các nước thực dân địa

Câu 10. Toàn cầu hóa kinh tế, kế bên những mặt thuận tiện, còn có những mặt trái, đặc trưng là

A. Cạnh tranh quyết liệt giữa tất cả quốc gia

B. Gia đẩy mạnh chóng khoảng cách giàu nghèo

C. Các nước phải lệ thuộc lẫn nhau

D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm càng ngày càng tăng

Câu 11. Hiện nay, GDP của tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây phệ nhất toàn cầu?

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 12. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về

A. Thành phần chủng tộc

B. Chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng

C. Lịch sử dựng nước, giữ nước

D. Trình độ văn hóa, giáo dục

Câu 13. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Thị trường chung Nam Mĩ

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 14. Các nước nào sau đây thuộc khối thị phần chung Nam Mĩ?

A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.

B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Câu 15. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ bao gồm các nước:

A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê

B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô

C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da.

D. Canada, Hoa Kỳ, Mê-hi-cô.

Câu 16. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực vừa cộng tác, vừa cạnh tranh chẳng hề để

A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế

B. Tăng nhanh đầu cơ dịch vụ giữa các khu vực

C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp

D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của các nước thành viên

Câu 17. Xu hướng khu vực hóa đặt ra 1 trong những vấn đề yêu cầu tất cả quốc gia phải ân cần khắc phục là

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu vận động giữa các nước

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm

D. Khai thác và sử dụng khoáng sản

Đáp án trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
D
B
C
D
A
B
C
A
D
B

Câu
11
12
13
14
15
16
17

Đáp án
D
B
D
B
D
C
A

TagsĐịa lí 11

Trắc nghiệm Địa 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu hết sức có ích nhưng KTHN muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn lớp 11 tham khảo.

Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo quay quanh tri thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua đấy các bạn học trò củng cố tri thức Địa lí để đạt được kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là bộc lộ của thế giới hóa kinh tế?

A. Đầu cơ nước ngoài tang nhanh

B. Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh

C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang

D. Vai trò của các doanh nghiệp xuyên đất nước đang bị suy giảm

Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối đến 95% hoạt động thương nghiệp toàn cầu?

A. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

B. Tổ chức thương nghiệp toàn cầu

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh châu Âu

Câu 3. Vai trò mập phệ của Tổ chức thương nghiệp toàn cầu là

A. Củng cố thị phần chung Nam Mỹ

B. Tăng nhanh kết hợp giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp

D. Gicửa ải quyết xung đột giữa các nước

Câu 4. Trong xu hướng thế giới hóa kinh tế, đầu cơ nước ngoài càng ngày càng tăng được bộc lộ ở lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu 5. Trong đầu cơ nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên bậc nhất là các hoạt động:

A. Nguồn vốn, nhà băng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C. Du lịch, nhà băng, y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Câu 6. Biểu hiện của thị phần vốn đầu tư quốc tế được mở mang là

A. Sự sáp nhập của các nhà băng lại với nhau

B. Nhiều nhà băng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự kết nối giữa các nhà băng phệ với nhau

D. Triệt tiêu các nhà băng bé

Câu 7. Các tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây càng ngày càng vào vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?

A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế

B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu

C. Ngân hàng toàn cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế

D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất, dẫn tới

A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Sự kết hợp giữa các nước tăng trưởng với nhau

C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gieo neo

D. Ít lệ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

Câu 9. Ý nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của các doanh nghiệp xuyên đất nước

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước

B. Có nguồn tài sản vật chất phệ

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Khai thác nền kinh tế các nước thực dân địa

Câu 10. Toàn cầu hóa kinh tế, kế bên những mặt thuận tiện, còn có những mặt trái, đặc trưng là

A. Cạnh tranh quyết liệt giữa tất cả quốc gia

B. Gia đẩy mạnh chóng khoảng cách giàu nghèo

C. Các nước phải lệ thuộc lẫn nhau

D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm càng ngày càng tăng

Câu 11. Hiện nay, GDP của tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây phệ nhất toàn cầu?

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 12. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về

A. Thành phần chủng tộc

B. Chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng

C. Lịch sử dựng nước, giữ nước

D. Trình độ văn hóa, giáo dục

Câu 13. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Thị trường chung Nam Mĩ

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 14. Các nước nào sau đây thuộc khối thị phần chung Nam Mĩ?

A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.

B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Câu 15. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ bao gồm các nước:

A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê

B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô

C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da.

D. Canada, Hoa Kỳ, Mê-hi-cô.

Câu 16. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực vừa cộng tác, vừa cạnh tranh chẳng hề để

A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế

B. Tăng nhanh đầu cơ dịch vụ giữa các khu vực

C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp

D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của các nước thành viên

Câu 17. Xu hướng khu vực hóa đặt ra 1 trong những vấn đề yêu cầu tất cả quốc gia phải ân cần khắc phục là

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu vận động giữa các nước

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm

D. Khai thác và sử dụng khoáng sản

Đáp án trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
D
B
C
D
A
B
C
A
D
B

Câu
11
12
13
14
15
16
17

Đáp án
D
B
D
B
D
C
A

TagsĐịa lí 11

#Trắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #ánTrắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #ánTrắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #ánTrắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #ánTrắc #nghiệm #Địa #lí #Bài #Có #đáp #án

Trắc nghiệm Địa 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu hết sức có ích nhưng KTHN muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn lớp 11 tham khảo.

Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo quay quanh tri thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua đấy các bạn học trò củng cố tri thức Địa lí để đạt được kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là bộc lộ của thế giới hóa kinh tế?

A. Đầu cơ nước ngoài tang nhanh

B. Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh

C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang

D. Vai trò của các doanh nghiệp xuyên đất nước đang bị suy giảm

Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối đến 95% hoạt động thương nghiệp toàn cầu?

A. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

B. Tổ chức thương nghiệp toàn cầu

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh châu Âu

Câu 3. Vai trò mập phệ của Tổ chức thương nghiệp toàn cầu là

A. Củng cố thị phần chung Nam Mỹ

B. Tăng nhanh kết hợp giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp

D. Gicửa ải quyết xung đột giữa các nước

Câu 4. Trong xu hướng thế giới hóa kinh tế, đầu cơ nước ngoài càng ngày càng tăng được bộc lộ ở lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu 5. Trong đầu cơ nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên bậc nhất là các hoạt động:

A. Nguồn vốn, nhà băng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C. Du lịch, nhà băng, y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Câu 6. Biểu hiện của thị phần vốn đầu tư quốc tế được mở mang là

A. Sự sáp nhập của các nhà băng lại với nhau

B. Nhiều nhà băng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự kết nối giữa các nhà băng phệ với nhau

D. Triệt tiêu các nhà băng bé

Câu 7. Các tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây càng ngày càng vào vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?

A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế

B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu

C. Ngân hàng toàn cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế

D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất, dẫn tới

A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Sự kết hợp giữa các nước tăng trưởng với nhau

C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gieo neo

D. Ít lệ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

Câu 9. Ý nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của các doanh nghiệp xuyên đất nước

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước

B. Có nguồn tài sản vật chất phệ

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Khai thác nền kinh tế các nước thực dân địa

Câu 10. Toàn cầu hóa kinh tế, kế bên những mặt thuận tiện, còn có những mặt trái, đặc trưng là

A. Cạnh tranh quyết liệt giữa tất cả quốc gia

B. Gia đẩy mạnh chóng khoảng cách giàu nghèo

C. Các nước phải lệ thuộc lẫn nhau

D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm càng ngày càng tăng

Câu 11. Hiện nay, GDP của tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây phệ nhất toàn cầu?

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 12. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về

A. Thành phần chủng tộc

B. Chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng

C. Lịch sử dựng nước, giữ nước

D. Trình độ văn hóa, giáo dục

Câu 13. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Thị trường chung Nam Mĩ

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 14. Các nước nào sau đây thuộc khối thị phần chung Nam Mĩ?

A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.

B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Câu 15. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ bao gồm các nước:

A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê

B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô

C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da.

D. Canada, Hoa Kỳ, Mê-hi-cô.

Câu 16. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực vừa cộng tác, vừa cạnh tranh chẳng hề để

A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế

B. Tăng nhanh đầu cơ dịch vụ giữa các khu vực

C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp

D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của các nước thành viên

Câu 17. Xu hướng khu vực hóa đặt ra 1 trong những vấn đề yêu cầu tất cả quốc gia phải ân cần khắc phục là

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu vận động giữa các nước

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm

D. Khai thác và sử dụng khoáng sản

Đáp án trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
D
B
C
D
A
B
C
A
D
B

Câu
11
12
13
14
15
16
17

Đáp án
D
B
D
B
D
C
A

TagsĐịa lí 11

Trắc nghiệm Địa 11 bài 2: Xu hướng thế giới hóa, khu vực hóa kinh tế là tài liệu hết sức có ích nhưng KTHN muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn lớp 11 tham khảo.

Địa 11 bài 2 trắc nghiệm tổng hợp 17 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo quay quanh tri thức về thế giới hóa và khu vực hóa kinh tế. Qua đấy các bạn học trò củng cố tri thức Địa lí để đạt được kết quả cao trong các bài rà soát, bài thi học kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây chẳng hề là bộc lộ của thế giới hóa kinh tế?

A. Đầu cơ nước ngoài tang nhanh

B. Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh

C. Thị trường vốn đầu tư quốc tế mở mang

D. Vai trò của các doanh nghiệp xuyên đất nước đang bị suy giảm

Câu 2. Tổ chức nào sau đây chi phối đến 95% hoạt động thương nghiệp toàn cầu?

A. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

B. Tổ chức thương nghiệp toàn cầu

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Liên minh châu Âu

Câu 3. Vai trò mập phệ của Tổ chức thương nghiệp toàn cầu là

A. Củng cố thị phần chung Nam Mỹ

B. Tăng nhanh kết hợp giữa các khối kinh tế

C. Thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp

D. Gicửa ải quyết xung đột giữa các nước

Câu 4. Trong xu hướng thế giới hóa kinh tế, đầu cơ nước ngoài càng ngày càng tăng được bộc lộ ở lĩnh vực nào sau đây?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Xây dựng

D. Dịch vụ

Câu 5. Trong đầu cơ nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên bậc nhất là các hoạt động:

A. Nguồn vốn, nhà băng, bảo hiểm

B. Bảo hiểm, giáo dục, y tế

C. Du lịch, nhà băng, y tế

D. Hành chính công, giáo dục, y tế

Câu 6. Biểu hiện của thị phần vốn đầu tư quốc tế được mở mang là

A. Sự sáp nhập của các nhà băng lại với nhau

B. Nhiều nhà băng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử

C. Sự kết nối giữa các nhà băng phệ với nhau

D. Triệt tiêu các nhà băng bé

Câu 7. Các tổ chức vốn đầu tư quốc tế nào sau đây càng ngày càng vào vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế thế giới?

A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế

B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu

C. Ngân hàng toàn cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế

D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng Thế giới

Câu 8. Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu thế thế tất, dẫn tới

A. Sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

B. Sự kết hợp giữa các nước tăng trưởng với nhau

C. Các nước đang tăng trưởng gặp nhiều gieo neo

D. Ít lệ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế

Câu 9. Ý nào sau đây chẳng hề là đặc điểm của các doanh nghiệp xuyên đất nước

A. Phạm vi hoạt động ở nhiều đất nước

B. Có nguồn tài sản vật chất phệ

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

D. Khai thác nền kinh tế các nước thực dân địa

Câu 10. Toàn cầu hóa kinh tế, kế bên những mặt thuận tiện, còn có những mặt trái, đặc trưng là

A. Cạnh tranh quyết liệt giữa tất cả quốc gia

B. Gia đẩy mạnh chóng khoảng cách giàu nghèo

C. Các nước phải lệ thuộc lẫn nhau

D. Nguy cơ thất nghiệp, mất việc làm càng ngày càng tăng

Câu 11. Hiện nay, GDP của tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây phệ nhất toàn cầu?

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Hiệp hội tất cả quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 12. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực thường có những nét đồng nhất về

A. Thành phần chủng tộc

B. Chỉ tiêu và ích lợi tăng trưởng

C. Lịch sử dựng nước, giữ nước

D. Trình độ văn hóa, giáo dục

Câu 13. Việt Nam đã tham dự vào tổ chức kết hợp kinh tế khu vực nào sau đây

A. Liên minh châu Âu

B. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ

C. Thị trường chung Nam Mĩ

D. Diễn đàn cộng tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Câu 14. Các nước nào sau đây thuộc khối thị phần chung Nam Mĩ?

A. Bra-xin, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba.

B. Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.

C. Ác-hen-ti-na, Ni-ca-ra-goa, Ha-i-ti, Ca-na-da.

D. U-ru-goay, Chi-lê, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a.

Câu 15. Hiệp ước tự do thương nghiệp Bắc Mĩ bao gồm các nước:

A. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Chi-lê

B. Chi-lê, Pa-ra-goay, Mê-hi-cô

C. Pa-ra-goay, Mê-hi-cô, Ca-na-da.

D. Canada, Hoa Kỳ, Mê-hi-cô.

Câu 16. Các tổ chức kết hợp kinh tế khu vực vừa cộng tác, vừa cạnh tranh chẳng hề để

A. Thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế

B. Tăng nhanh đầu cơ dịch vụ giữa các khu vực

C. Giảm thiểu bản lĩnh tự do hóa thương nghiệp

D. Bảo vệ ích lợi kinh tế của các nước thành viên

Câu 17. Xu hướng khu vực hóa đặt ra 1 trong những vấn đề yêu cầu tất cả quốc gia phải ân cần khắc phục là

A. Tự chủ về kinh tế

B. Nhu cầu vận động giữa các nước

C. Thị trường tiêu thụ thành phầm

D. Khai thác và sử dụng khoáng sản

Đáp án trắc nghiệm Địa 11 bài 2

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án
D
B
C
D
A
B
C
A
D
B

Câu
11
12
13
14
15
16
17

Đáp án
D
B
D
B
D
C
A

TagsĐịa lí 11


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/trac-nghiem-dia-li-11-bai-2-co-dap-an/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button