Là Gì

Top 9 câu trả lời Company Name Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề company name là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

company name là gì

Hình ảnh liên quan : company name là gì

Những bài viết hay nhất về company name là gì

company name là gì

3. Tên doanh nghiệp (Business Name) là gì? Các qui định khi …

 • Tác giả: vietnambiz.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (1576 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tên doanh nghiệp (Business Name) là gì? Các qui định khi … Tên doanh nghiệp trong tiếng Anh là Business Name. Tên doanh nghiệp là tài sản là của doanh nghiệp, là cơ sở để phân biệt các chủ thể kinh doanh …

 • Nội dung hay nhất: Tên doanh nghiệp trong tiếng Anh là Business Name.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vietnambiz.vn/ten-doanh-nghiep-business-name-la-gi-cac-qui-dinh-khi-dang-ki-ten-doanh-nghiep-20191203005630602.htm” width=”900″]

company name là gì

7. Company name là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa – Tchiase

 • Tác giả: tchiase.info

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (39008 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Company name là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa – Tchiase Company name là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa · Khái niệm Firm identify là gì? · Giải thích ý nghĩa · Definition – What does Firm identify imply …

 • Nội dung hay nhất: Full authorized identify of a agency, the title by which a formally organized or included agency is named a authorized entity or artificial-person. Proven on the certificates of incorporation (agency’s ‘start certificates’), it should be displayed clearly on the agency’s auth…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://tchiase.info/company-name-la-gi/” width=”900″]

company name là gì

9. Top 20 company name nghĩa là gì mới nhất 2022 – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (35776 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Top 20 company name nghĩa là gì mới nhất 2022 – PhoHen Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề company name nghĩa là gì hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp: …

 • Nội dung hay nhất: Tóm tắt: name of company = enterprise’ name trong tiếng anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng thuật ngữ name of company = enterprise’ name tiếng anh chuyên ngành Hợp đồng.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://phohen.com/post/top-20-company-name-nghia-la-gi-moi-nhat-2021/2210437″ width=”900″]

company name là gì

10. Company name – ONLINEAZ.VN

 • Tác giả: onlineaz.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (4134 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Company name – ONLINEAZ.VN ? Company name là Tên công ty. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Company name – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh …

 • Nội dung hay nhất: Complete legal name of a firm, the title by which a formally organized or incorporated firm is known as a legal entity or artificial-person. Shown on the certificate of incorporation (firm’s ‘birth certificate’), it must be displayed clearly at the firm’s legal or registered office, and disclosed on…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://onlineaz.vn/company-name/” width=”900″]

company name là gì

11. Business Name Là Gì – Các Qui Định Khi Đăng Kí Tên Doanh …

 • Tác giả: hit.edu.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (4008 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Business Name Là Gì – Các Qui Định Khi Đăng Kí Tên Doanh … One of the first things you do as a business owner is choose a business name, Your business can operate under your legal business name.

 • Nội dung hay nhất: A trade name maу alѕo be called a doing buѕineѕѕ aѕ (DBA) name. It’ѕ the name the public ѕeeѕ. Think of it aѕ уour buѕineѕѕ’ѕ nickname. Buѕineѕѕeѕ maу uѕe their trade or DBA name for marketing and ѕaleѕ purpoѕeѕ inѕtead of their legal buѕineѕѕ name to help draᴡ in more cuѕtomerѕ.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hit.edu.vn/business-name-la-gi/” width=”900″]

company name là gì

13. BRAND NAME | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (1713 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về BRAND NAME | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge brand name ý nghĩa, định nghĩa, brand name là gì: 1. the name given to a particular product by the company that makes it 2. the name given …

 • Nội dung hay nhất: Thêm brand name vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/brand-name” width=”900″]

company name là gì

15. Business name là gì – tienhieptruyenky.com

 • Tác giả: tienhieptruyenky.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18045 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Business name là gì – tienhieptruyenky.com One of the first things you do as a business owner is choose a business name, Your business can operate under your legal business name.

 • Nội dung hay nhất: A trade name may also be called a doing business as (DBA) name. It’s the name the public sees. Think of it as your business’s nickname. Businesses may use their trade or DBA name for marketing and sales purposes instead of their legal business name to help draw in more customers.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://tienhieptruyenky.com/business-name-la-gi/” width=”900″]

company name là gì

20. Công ty Thương mại dịch vụ tiếng Anh là gì? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18265 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Công ty Thương mại dịch vụ tiếng Anh là gì? – Luật Hoàng Phi A company name is a trademark of an enterprise when conducting business activities. For companies often dealing with foreign partners who want …

 • Nội dung hay nhất: A company name is a trademark of an enterprise when conducting business activities. For companies often dealing with foreign partners who want to bring their products to international markets, it is necessary to have a business name in English.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luathoangphi.vn/cong-ty-thuong-mai-dich-vu-tieng-anh-la-gi/” width=”900″]

company name là gì

22. Brand Name là gì? Brand name và tên thương hiệu có khác …

 • Tác giả: luatsutructuyen.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (14480 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Brand Name là gì? Brand name và tên thương hiệu có khác … Trong đó: Unilever là tên doanh nghiệp; Sunlight, Lipton, Dove, Pond, Vaseline là tên thương hiệu. Tuy nhiên cũng có trường hợp công ty có tên thương hiệu và …

 • Nội dung hay nhất: Brand name hay được gọi là tên thương hiệu.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatsutructuyen.vn/bai-viet-chi-tiet/brand-name-la-gi-brand-name-va-ten-thuong-hieu-co-khac-nhau-khong-209.html” width=”900″]

Những video hướng dẫn về company name là gì

Back to top button