Là Gì

Top 9 câu trả lời Bản Sao Hợp Lệ Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề bản sao hợp lệ là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

bản sao hợp lệ là gì

Hình ảnh liên quan : bản sao hợp lệ là gì

Những bài viết hay nhất về bản sao hợp lệ là gì

bản sao hợp lệ là gì

2. Bản sao là gì? Các loại bản sao? Giá trị pháp lý của bản sao?

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18426 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bản sao là gì? Các loại bản sao? Giá trị pháp lý của bản sao? song chỉ những bản sao được cấp từ sổ gốc và bản sao được chứng thực từ bản chính (sau đây gọi chung là bản sao hợp lệ) là có giá trị sử …

 • Nội dung hay nhất: Pháp luật Việt Nam hiện nay không quy định về thời hạn có hiệu lực của bản sao hợp lệ. Như vậy, có thể hiểu rằng thời hạn của bản sao hợp lệ là vô thời hạn. Điều này nảy sinh nhiều bất cập trên thực tế. Vì có nhiều khi các thông tin trên bản chính đã có sự thay đổi hoặc bản chính đã không còn giá tr…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatduonggia.vn/quy-dinh-ve-gia-tri-phap-ly-cua-ban-sao/” width=”900″]

bản sao hợp lệ là gì

4. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ là gì? – Luật sư DFC

 • Tác giả: luatsudfc.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (25655 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bản sao giấy khai sinh hợp lệ là gì? – Luật sư DFC Bản sao giấy khai sinh hợp lệ là gì? · Có 2 loại bản sao giấy khai sinh thường dùng là: “Bản sao giấy khai sinh được cấp từ sổ gốc” và “Bản sao …

 • Nội dung hay nhất: Thủ tục chứng thực đầu tiên phải mang bản chính và bản sao đã photo đến văn phòng công chứng hoặc phòng tư pháp trực thuộc ủy ban nhân dân xã/phường. Người thực hiện chứng thực sẽ tiến hành kiểm tra thông tin trên hai văn bản nếu thấy khớp thì đóng dấu và công chứng viên hoặc chủ tịch ủy ban nhân dâ…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatsudfc.vn/ban-sao-giay-khai-sinh-hop-le-la-gi.html” width=”900″]

bản sao hợp lệ là gì

5. 【GIẢI ĐÁP】Bản sao hợp lệ là gì? – Hiệp Phước Express

 • Tác giả: hiepphuocexpress.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (38713 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về 【GIẢI ĐÁP】Bản sao hợp lệ là gì? – Hiệp Phước Express Bản sao hợp lệ là bản sao đã đối chiếu với bản chính hoặc bản in khai thác từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có xác nhận của cán bộ tiếp nhận …

 • Nội dung hay nhất: 1. Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doa…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hiepphuocexpress.com/ban-sao-hop-le-la-gi” width=”900″]

bản sao hợp lệ là gì

7. Bản sao là gì? Bản photo có phải bản sao? – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (38034 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bản sao là gì? Bản photo có phải bản sao? – LuatVietnam Theo cách giải thích từ ngữ tại Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác …

 • Nội dung hay nhất: Theo định nghĩa của Luật Công chứng 2014, công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chín…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/ban-sao-la-gi-ban-photo-co-phai-ban-sao-570-27518-article.html” width=”900″]

bản sao hợp lệ là gì

10. Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực …

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (2608 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực … “Văn bản chứng thực” là giấy tờ, văn bản, hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực theo quy định của Nghị định này. 9. “Người thực hiện chứng thực” là Trưởng …

 • Nội dung hay nhất: Theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch, việc chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; li&…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-23-2015-nd-cp-chinh-phu-92902-d1.html” width=”900″]

bản sao hợp lệ là gì

11. Bản sao là gì? Bản sao khác gì bản photo công chứng?

 • Tác giả: hieuluat.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (38078 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bản sao là gì? Bản sao khác gì bản photo công chứng? Bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc (khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015 …

 • Nội dung hay nhất: Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014, công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt san…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hieuluat.vn/tu-dien-phap-luat/ban-sao-la-gi-ban-sao-khac-gi-ban-photo-cong-chung-2707-41758-article.html” width=”900″]

bản sao hợp lệ là gì

13. Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn …

 • Tác giả: luatsudms.com.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (19751 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bản sao giấy chứng minh nhân dân chứng thực, có thời hạn … văn phòng luật sư có thể tư vấn pháp lý về nội dung này ? Trả lời. Chào bạn! “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản …

 • Nội dung hay nhất: Chào văn phòng luật sư ĐMS! Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu tương đương của cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp ? phải được hợp pháp hóa lãnh sự ? để sử dụng thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam ? văn phòng luật sư có thể tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài tại…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”http://luatsudms.com.vn/ban-sao-giay-chung-minh-nhan-dan-chung-thuc-co-thoi-han-s-dung-den-khi-nao-pc666″ width=”900″]

bản sao hợp lệ là gì

14. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ – iLAW

 • Tác giả: i-law.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (9161 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bản sao giấy khai sinh hợp lệ – iLAW “Bản sao”, theo quy định của pháp luật, là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

 • Nội dung hay nhất: “Bản sao”, theo quy định của pháp luật, là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Từ đó có thể hiểu bản sao giấy khai sinh là bản chụp giấy khai sinh hoặc đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, đ…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://i-law.vn/tuvanphapluat/detailusefulinformation?name=ban-sao-giay-khai-sinh-hop-le&article_id=67006″ width=”900″]

bản sao hợp lệ là gì

16. Bản sao và giá trị pháp lý của chúng theo quy định pháp luật

 • Tác giả: www.luathongthai.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (30939 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bản sao và giá trị pháp lý của chúng theo quy định pháp luật Vậy, theo quy định của pháp luật, bản sao là gì và có hiệu lực pháp lý ra sao? … Như vậy, có thể hiểu rằng thời hạn của bản sao hợp lệ là vô thời hạn.

 • Nội dung hay nhất: Pháp
  luật Việt Nam hiện nay không quy định về thời hạn có hiệu lực của bản sao hợp lệ.
  Như vậy, có thể hiểu rằng thời hạn của bản sao hợp lệ là vô thời hạn. Điều này
  nảy sinh nhiều bất cập trên thực tế. Vì có nhiều khi các thông tin trên bản
  chính đã có sự thay đổi hoặc bản chính đã không còn gi…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”http://www.luathongthai.com/Info/11/11/137175/Ban-sao-va-gia-tri-phap-ly-cua-chung-theo-quy-dinh-phap-luat.aspx” width=”900″]

Những video hướng dẫn về bản sao hợp lệ là gì

Check Also
Close
Back to top button