Là Gì

Top 8 câu trả lời Unlikely Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề unlikely là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

unlikely là gì

Hình ảnh liên quan : unlikely là gì

Những bài viết hay nhất về unlikely là gì

unlikely là gì

8. Likely Vs Unlikely – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

 • Tác giả: hethongbokhoe.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (7262 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Likely Vs Unlikely – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021 Cạnh bên phương pháp nhận biết Customers and Clients mà hôm qua IELTS TUTOR đã chỉ dẫn đến những em, lúc này IELTS TUTOR chỉ dẫn thêm những …

 • Nội dung hay nhất: It”s pretty unlikely (that) they”ll turn up now – it”s nearly ten o”clock.The lack of evidence means that the case is unlikely lớn go lớn court. The government is unlikely lớn agree lớn the rebels” demands for independence. Such unpopular legislation is …

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hethongbokhoe.com/unlikely-la-gi-likely-vs-unlikely/” width=”900″]

unlikely là gì

13. Unlikely Là Gì – Likely Vs Unlikely – Thienmaonline.vn

 • Tác giả: thienmaonline.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (14204 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Unlikely Là Gì – Likely Vs Unlikely – Thienmaonline.vn Đang xem: Unlikely là gì. Xét ví dụ: She was a small, dainty child, unlike her sister who was large and had big feet.

 • Nội dung hay nhất: It”s pretty unlikely (that) they”ll turn up now – it”s nearly ten o”clock.The lack of evidence means that the case is unlikely to go to court. The government is unlikely to agree to the rebels” demands for independence. Such unpopular legislation is unlikely to be…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://thienmaonline.vn/unlikely-la-gi” width=”900″]

unlikely là gì

14. Cách dùng cấu trúc Likely trong tiếng Anh | e4Life.vn

 • Tác giả: e4life.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18035 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Cách dùng cấu trúc Likely trong tiếng Anh | e4Life.vn Hai cấu trúc này đều chỉ điều gì đó có khả năng xảy ra. … cấu trúc be likely to Verb và It’s likely that là thêm not vào trước likely hoặc dùng unlikely.

 • Nội dung hay nhất: Thể phủ định của cấu trúc be likely to Verb và It’s likely that là thêm not vào trước likely hoặc dùng unlikely. Unlikely mang tính trang trọng hơn so với not likely.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://e4life.vn/cau-truc-likely/” width=”900″]

unlikely là gì

15. “Unlikely to happen ” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh …

 • Tác giả: vi.hinative.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (19693 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về “Unlikely to happen ” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh … ·

 • Nội dung hay nhất: Biểu tượng cấp độ ngôn ngữ cho thấy mức độ thông thạo của người dùng đối với các ngôn ngữ họ quan tâm. Thiết lập cấp độ ngôn ngữ của bạn sẽ giúp người dùng khác cung cấp cho bạn câu trả lời không quá phức tạp hoặc quá đơn giản.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vi.hinative.com/questions/19171381″ width=”900″]

unlikely là gì

19. “In the unlikely event of” nghĩa là gì?

 • Tác giả: tracnghiemtienganh.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (16762 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về “In the unlikely event of” nghĩa là gì? “In the unlikely event of” nghĩa là gì? · There are many reasons to acquire or invest in life insurance policy. · Likewise, British minister to …

 • Nội dung hay nhất: “In the unlikely event of (something)” hoặc “in the unlikely event that something happens” nghĩa là trong trường hợp không mong xảy ra (nhưng lại xảy ra).

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://tracnghiemtienganh.vn/2021/07/14/in-the-unlikely-event-of-nghia-la-gi/” width=”900″]

unlikely là gì

21. Unlikely Là Gì – Nghĩa Của Từ Unlikely, Từ

 • Tác giả: luyenkimmau.com.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18678 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Unlikely Là Gì – Nghĩa Của Từ Unlikely, Từ UNLIKELY LÀ GÌ … quý khách đã хem: Likelу ᴠѕ unlikelу là gì, (tự Điển anh nghĩa ᴄủa từ unlikelу, trường đoản cú unlikelу là gì.

 • Nội dung hay nhất: Improᴠe уour ᴠoᴄabularу ᴡith Engliѕh Voᴄabularу in Uѕe from goᴄnhintangphat.ᴄom.Learn the ᴡordѕ уou need to ᴄommuniᴄate ᴡith ᴄonfidenᴄe.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luyenkimmau.com.vn/unlikely-la-gi/” width=”900″]

unlikely là gì

24. Một số từ, cụm từ tiếng Anh dùng khi nói về khả năng

 • Tác giả: www.hellochao.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (10685 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Một số từ, cụm từ tiếng Anh dùng khi nói về khả năng ü Các từ được dùng để thể hiện việc gì là có khả năng xảy ra. … năng xảy ra điều gì: ü highly likely / unlikely (= very likely / unlikely).

 • Nội dung hay nhất: ü       highly likely / unlikely (= very likely / unlikely)

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/mot-so-tu-cum-tu-tieng-anh-dung-khi-noi-ve-kha-nang-xay-ra-viec-gi-do/?aid=eccb087e4b5ce7fe1~341fd9f2a735MO” width=”900″]

unlikely là gì

26. Unlikely nghĩa là gì ? | Từ Điển Anh Việt EzyDict

 • Tác giả: ezydict.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (27696 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Unlikely nghĩa là gì ? | Từ Điển Anh Việt EzyDict Unlikely nghĩa là gì ? unlikely /ʌn’laikli/ * tính từ – không chắc, … Competitive distribution market unlikely to reduce power prices: experts.

 • Nội dung hay nhất:
  3.  requests to discuss North Korea contingencies because it “assessed that near-term instability was unlikely”, said Bonnie Glaser, senior adviser for Asia at the Washington-based Center for Strategic and International Studies.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://ezydict.com/unlikely-131586238″ width=”900″]

Những video hướng dẫn về unlikely là gì

Back to top button