Là Gì

Top 8 câu trả lời Shy Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề shy là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

shy là gì

Hình ảnh liên quan : shy là gì

Những bài viết hay nhất về shy là gì

shy là gì

1. Ý nghĩa của shy trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (29874 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ý nghĩa của shy trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary shy ý nghĩa, định nghĩa, shy là gì: 1. nervous and uncomfortable with other people: 2. less than: 3. (of a horse) to suddenly move…

 • Nội dung hay nhất: Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/shy” width=”900″]

shy là gì

2. Bản dịch của shy – Từ điển tiếng Anh–Việt

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (38168 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bản dịch của shy – Từ điển tiếng Anh–Việt shy – dịch sang tiếng Việt với Từ điển tiếng Anh-Việt – Cambridge Dictionary.

 • Nội dung hay nhất:
  (Bản dịch của shy từ Từ điển PASSWORD tiếng Anh-Việt © 2015 K Dictionaries Ltd)

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english-vietnamese/shy” width=”900″]

shy là gì

4. Shy nghĩa là gì ? | Từ Điển Anh Việt EzyDict

 • Tác giả: ezydict.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (2443 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Shy nghĩa là gì ? | Từ Điển Anh Việt EzyDict Shy nghĩa là gì ? shy /ʃai/ * tính từ – nhút nhát, bẽn lẽn, e thẹn =to be shy of doing something+ dè dặt không muốn làm việc gì – khó tìm, khó…

 • Nội dung hay nhất:
  1. ” The life of Diana — a shy, teenage aristocrat who suddenly became the world’s most famous woman — and her tragic death at 36 still captivates millions across the globe.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://ezydict.com/shy-111690238″ width=”900″]

shy là gì

5. Định nghĩa của từ ‘shy’ trong từ điển Lạc Việt – coviet

 • Tác giả: tratu.coviet.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (15077 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Định nghĩa của từ ‘shy’ trong từ điển Lạc Việt – coviet Định nghĩa của từ ‘shy’ trong từ điển Lạc Việt. … uras05; 15:47:56; chắc là ổn rồi … to have a shy at. cố bắn trúng (mục tiêu); cố lấy cho được (cái gì).

 • Nội dung hay nhất:

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/all/shy.html” width=”900″]

shy là gì

17. Top 20 shy ý nghĩa là gì hay nhất 2022 – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (24793 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Top 20 shy ý nghĩa là gì hay nhất 2022 – PhoHen 1. SHY | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge · 2. Nghĩa của từ Shy – Từ điển Anh – Việt – soha.vn · 3. Shy là gì | Từ Điển Anh Việt …

 • Nội dung hay nhất: Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu ví dụ sử dụng “Shy”. Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Just shy of . A: Just shy = very close, but not enough. You want to buy a shirt for $50 but you only have $47, you are just shy of $50. You score 98% on an exam, you are just shy of a perfect score. You get o…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://phohen.com/post/shy-y-nghia-la-gi/9857955″ width=”900″]

shy là gì

18. Tra Từ Shy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Shy Trong Tiếng Việt

 • Tác giả: vietvuevent.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (27516 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tra Từ Shy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Shy Trong Tiếng Việt shy tiếng Anh là gì?shy tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng shy trong tiếng Anh, …

 • Nội dung hay nhất: shy /ʃai/* tính từ- nhút nhát tiếng Anh là gì? bẽn lẽn tiếng Anh là gì? e thẹn=to be shy of doing something+ dè dặt không muốn làm việc gì- khó tìm tiếng Anh là gì? khó thấy tiếng Anh là gì? khó nắm- (từ lóng) thiếu tiếng Anh là gì? mất=I”m shy 3d+ tôi thiếu ba đồng tiếng Anh là gì? tôi mất ba đồng*…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vietvuevent.vn/shy-la-gi/” width=”900″]

shy là gì

19. shy tiếng Anh là gì? – Gấu Đây – Gauday

 • Tác giả: gauday.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (27261 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về shy tiếng Anh là gì? – Gấu Đây – Gauday shy tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng shy trong tiếng Anh .

 • Nội dung hay nhất:
  shy /ʃai/* tính từ- nhút nhát tiếng Anh là gì? bẽn lẽn tiếng Anh là gì? e thẹn=to be shy of doing something+ dè dặt không muốn làm việc gì- khó tìm tiếng Anh là gì? khó thấy tiếng Anh là gì? khó nắm- (từ lóng) thiếu tiếng Anh là gì? mất=I’m shy 3d+ tôi thiếu ba đồng tiếng Anh là gì? tôi mất b…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://gauday.com/shy-la-gi-1640891428″ width=”900″]

shy là gì

25. “Gun-shy” nghĩa là gì?

 • Tác giả: tracnghiemtienganh.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (30376 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về “Gun-shy” nghĩa là gì? “Gun-shy” -> nghĩa là sợ dùng súng hoặc sợ nghe tiếng súng nổ, nghĩa khác là do dự hoặc đề phòng cảnh giác khi làm việc gì vì từng gặp khó khăn …

 • Nội dung hay nhất: That doesn’t sit well with Republicans or many residents who are gun-shy about these types of massive money decisions considering the turmoil (rối loạn, lộn xộn) the county has been through in only the last year due to the contract shenanigans (bịp bợm, chơi khăm) of former County Executive Steve St…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://tracnghiemtienganh.vn/2021/07/15/gun-shy-nghia-la-gi/” width=”900″]

Những video hướng dẫn về shy là gì

Back to top button