Là Gì

Top 14 câu trả lời Inclined Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề inclined là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

inclined là gì

Hình ảnh liên quan : inclined là gì

Những bài viết hay nhất về inclined là gì

inclined là gì

1. Ý nghĩa của incline trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (11839 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ý nghĩa của incline trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary incline ý nghĩa, định nghĩa, incline là gì: 1. to (make someone) feel something or want to do something: 2. to (cause to) slope at a…

 • Nội dung hay nhất:
  Tightening your belt and wearing the trousers (Clothes idioms, Part 2)

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/incline” width=”900″]

inclined là gì

8. Đâu là sự khác biệt giữa “inclined to” và “tend to” ? | HiNative

 • Tác giả: vi.hinative.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (25042 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Đâu là sự khác biệt giữa “inclined to” và “tend to” ? | HiNative Đồng nghĩa với inclined to Ex: I tend to bite my nails when I’m nervous ( it’s a habit ) She was inclined to accept the offer ( meaning …

 • Nội dung hay nhất: Biểu tượng cấp độ ngôn ngữ cho thấy mức độ thông thạo của người dùng đối với các ngôn ngữ họ quan tâm. Thiết lập cấp độ ngôn ngữ của bạn sẽ giúp người dùng khác cung cấp cho bạn câu trả lời không quá phức tạp hoặc quá đơn giản.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vi.hinative.com/questions/1339765″ width=”900″]

inclined là gì

9. Incline là gì – Baoninhsunrise.com

 • Tác giả: baoninhsunrise.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (28446 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Incline là gì – Baoninhsunrise.com lớn be inclined to believe that…: tất cả ý tin là… lớn be inclined lớn lazy: có định hướng mong mỏi lười. * nội động từ. bao gồm ý sãn sàng, …

 • Nội dung hay nhất: to be inclined to believe that…: có ý tin là…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://baoninhsunrise.com/incline-la-gi/” width=”900″]

inclined là gì

10. Incline Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

 • Tác giả: hethongbokhoe.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (4544 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Incline Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt Incline La Gi Incline Nghia La Gi Trong Tieng. 01. Jun. Incline Là Gì – Incline Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt. incline nghĩa là gì, …

 • Nội dung hay nhất: Nội Dung

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hethongbokhoe.com/incline-la-gi-incline-nghia-la-gi-trong-tieng-viet/” width=”900″]

inclined là gì

12. Inclined to nghĩa là gì – phongthuyvanan.vn

 • Tác giả: phongthuyvanan.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (7948 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Inclined to nghĩa là gì – phongthuyvanan.vn + tôi sãn sàng tin là…, tôi có ý tin là… =to incline to obesity+ có chiều hướng béo phị ra – nghiêng đi, xiên đi – nghiêng mình, cúi đầu …

 • Nội dung hay nhất:
  Xem thêm các kết quả về

  Are Inclined To Là Gì

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://phongthuyvanan.vn/top/bai-viet/inclined-to-nghia-la-gi/3590210824″ width=”900″]

inclined là gì

13. Incline Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt – Thienmaonline.vn

 • Tác giả: thienmaonline.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (24536 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Incline Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt – Thienmaonline.vn incline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm … to be inclined to lazy: có khuynh hướng muốn lười.

 • Nội dung hay nhất: to be inclined to believe that…: có ý tin là…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://thienmaonline.vn/incline-la-gi” width=”900″]

inclined là gì

16. Incline là gì

 • Tác giả: ceds.edu.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (31858 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Incline là gì incline tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng incline trong tiếng Anh.

 • Nội dung hay nhất: incline /in”klain/* danh từ- mặt nghiêng- chỗ dốc tiếng Anh là gì? con đường dốc* ngoại động từ tiếng Anh là gì? (thường) tiếng Anh là gì? dạng bị động- khiến cho sãn sàng tiếng Anh là gì? khiến cho có ý thiên về tiếng Anh là gì? khiến cho có khuynh hướng tiếng Anh là gì? khiến cho có chiều hướng=th…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://ceds.edu.vn/incline-la-gi/” width=”900″]

inclined là gì

17. Incline là gì – divinerank.vn

 • Tác giả: divinerank.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (17186 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Incline là gì – divinerank.vn lớn be inclined to believe that…: gồm ý tin là… to be inclined khổng lồ lazy: bao gồm định hướng mong muốn lười. * nội đụng từ. tất cả ý sãn …

 • Nội dung hay nhất: to be inclined to lazy: có khuynh hướng muốn lười

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://divinerank.vn/incline-la-gi/” width=”900″]

inclined là gì

20. Incline là gì – alokapidakaldim.com

 • Tác giả: alokapidakaldim.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (33527 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Incline là gì – alokapidakaldim.com incline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh, Cách phát âm incline giọng bản ngữ.

 • Nội dung hay nhất: to be inclined to lazy: có khuynh hướng muốn lười

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://alokapidakaldim.com/incline-la-gi/” width=”900″]

inclined là gì

22. Incline Là Gì – Incline Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt – Asiana

 • Tác giả: asianaairlines.com.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (31749 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Incline Là Gì – Incline Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt – Asiana to be inclined to believe that…: có ý tin là… to be inclined to lazy: có khuynh hướng muốn lười. * nội động từ. có ý sãn sàng, có ý thích, …

 • Nội dung hay nhất: to be inclined to believe that…: có ý tin là…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://asianaairlines.com.vn/incline-la-gi-incline-nghia-la-gi-trong-tieng-viet/” width=”900″]

inclined là gì

24. Top 15 be more inclined đồng nghĩa hay nhất 2022 – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (11930 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Top 15 be more inclined đồng nghĩa hay nhất 2022 – PhoHen Tóm tắt: Bài viết về inclined shore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật.

 • Nội dung hay nhất: Khớp với kết quả tìm kiếm: inclined adjective [ after verb, + , to, infinitive ] uk / ɪnˈklaɪnd / us / ɪnˈklaɪnd / C2 likely or wanting to do something 傾向於…的 Tom is inclined to be lazy. 湯姆喜歡偷懶。 No one seemed inclined to help. 似乎沒有人願意幫忙。 artistically, technically, etc. inclined C2 having natural art…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://phohen.com/post/be-more-inclined-dong-nghia/6056231″ width=”900″]

inclined là gì

26. inclined – Từ Điển Toán Học

 • Tác giả: tudientoanhoc.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (20650 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về inclined – Từ Điển Toán Học inclined là gì trong toán học ? inclined dịch; inclined dictionary; inclined là danh từ, động từ hay tính từ ? Thuật ngữ inclined trong toán học. Cách dịch …

 • Nội dung hay nhất: bị nghiêng, bị lệch

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://tudientoanhoc.com/tra-tu/inclined-la-gi/” width=”900″]

inclined là gì

28. “Nghiêng” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

 • Tác giả: www.studytienganh.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (38472 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về “Nghiêng” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt Trong Tiếng Anh, Nghiêng được gọi là Lean, Tilt và Inclined. nghiêng tiếng anh là gì. Tháp nghiêng Pisa. 2. Thông tin chi tiết về từ …

 • Nội dung hay nhất: Trong Tiếng Anh, Nghiêng được gọi là Lean, Tilt và Inclined.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://www.studytienganh.vn/news/4934/andquotnghiengandquot-trong-tieng-anh-la-gi-dinh-nghia-vi-du-anh-viet” width=”900″]

inclined là gì

29. Inclination là gì – toludenim.com

 • Tác giả: toludenim.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (17167 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Inclination là gì – toludenim.com Bạn đang xem: Inclination là gì. *. inclination. *. inclination /,inkli”neiʃn/ danh từ (như) inclining sự nghiêng, sự cúian inclination of …

 • Nội dung hay nhất:
  | Nổ hũ uy tín Nohu88 | manclub – Cổng game bài online uy tín | cf68 | W88Vuive

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://toludenim.com/inclination-la-gi/” width=”900″]

Những video hướng dẫn về inclined là gì

Back to top button