Là Gì

Top 14 câu trả lời Feasibility Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề feasibility là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

feasibility là gì

Hình ảnh liên quan : feasibility là gì

Những bài viết hay nhất về feasibility là gì

feasibility là gì

2. Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là gì? Nội … – VietnamBiz

 • Tác giả: vietnambiz.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (22979 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là gì? Nội … – VietnamBiz Nghiên cứu khả thi trong tiếng Anh được gọi là Feasibility Study. Nghiên cứu khả thi là bước sàng lọc lần cuối cùng để lựa chọn được dự án tối …

 • Nội dung hay nhất: Nghiên cứu khả thi trong tiếng Anh được gọi là Feasibility Study.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vietnambiz.vn/nghien-cuu-kha-thi-feasibility-study-la-gi-noi-dung-nghien-cuu-20200228095405752.htm” width=”900″]

feasibility là gì

7. NEW Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là gì? Nội dung …

 • Tác giả: webtaichinh.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (21110 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về NEW Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là gì? Nội dung … Nghiên cứu khả thi là việc đưa tất cả các yếu tố liên quan đến dự án vào phân tích, bao gồm các khía cạnh như kinh tế, kỹ thuật, pháp lý và kế hoạch để xác định …

 • Nội dung hay nhất: Kính thưa đọc giả. , chúng tôi mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về các khái niệm tài chính qua nội dung Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là gì? Nội dung nghiên cứu

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://webtaichinh.vn/new-nghien-cuu-kha-thi-feasibility-study-la-gi-noi-dung-nghien-cuu/” width=”900″]

feasibility là gì

8. Ý nghĩa của feasible trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (1291 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ý nghĩa của feasible trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary feasible ý nghĩa, định nghĩa, feasible là gì: 1. able to be made, done, or achieved: 2. able to be made, done, or achieved: 3. possible…

 • Nội dung hay nhất:
  Tightening your belt and wearing the trousers (Clothes idioms, Part 2)

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/feasible” width=”900″]

feasibility là gì

10. Feasibility Là Gì – Kiến Thức Lập Dự Án – Thienmaonline.vn

 • Tác giả: thienmaonline.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (25239 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Feasibility Là Gì – Kiến Thức Lập Dự Án – Thienmaonline.vn feasibility study. *. Feasibility study (Econ) Nghiên cứu khả thi. nghiên cứu khả thifeasibility study (on): nghiên cứu khả …

 • Nội dung hay nhất: Feasibility study (Econ) Nghiên cứu khả thi.nghiên cứu khả thifeasibility study (on): nghiên cứu khả thi (về)feasibility study project: dự án nghiên cứu khả thifeasibility study report: báo cáo nghiên cứu khả thinghiên cứu về tính khả thiGiải thích EN: A study conducted to determine theprob-ability …

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://thienmaonline.vn/feasibility-la-gi” width=”900″]

feasibility là gì

11. Lecture 3: Nghiên Cứu Khả Thi ( Feasibility Study Là Gì

 • Tác giả: thienmaonline.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (12608 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Lecture 3: Nghiên Cứu Khả Thi ( Feasibility Study Là Gì Phương pháp nghiên cứu khả thi (tiếng Anh: Feasibility Study) là phương pháp nghiên cứu khoa học tìm lời giải hợp lí cho các phương án quyết …

 • Nội dung hay nhất: Phương pháp nghiên cứu khả thi (tiếng Anh: Feasibility Study) là phương pháp nghiên cứu khoa học tìm lời giải hợp lí cho các phương án quyết định trong mối quan hệ giữa nhu cầu và năng lực.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://thienmaonline.vn/feasibility-study-la-gi” width=”900″]

feasibility là gì

13. Feasibility Study Là Gì – bigbiglands.com

 • Tác giả: bigbiglands.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (27707 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Feasibility Study Là Gì – bigbiglands.com Phương pháp nghiên cứu khả thi (tiếng Anh: Feasibility Study) là phương pháp nghiên cứu khoa học tìm lời giải hợp lí cho các phương án quyết …

 • Nội dung hay nhất: Phương pháp nghiên cứu khả thi trong tiếng Anh được gọi làFeasibility Study.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://bigbiglands.com/feasibility-study-la-gi/” width=”900″]

feasibility là gì

16. Feasibility Là Gì – Kiến Thức Lập Dự Án – TruongGiaThien

 • Tác giả: truonggiathien.com.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (31833 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Feasibility Là Gì – Kiến Thức Lập Dự Án – TruongGiaThien The feasibility study usually recommends selection of a cost-effective alternative. It usually starts as soon as the remedial investigation is underway; …

 • Nội dung hay nhất: Feasibility study (Econ) thống kê khả thi.thống kê khả thifeasibility study (on): thống kê khả thi (về)feasibility study project: dự án thống kê khả thifeasibility study report: báo cáo thống kê khả thinghiên cứu về tính khả thiGiải thích EN: A study conducted to determine theprob-ability that a par…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://truonggiathien.com.vn/feasibility-la-gi-kien-thuc-lap-du-an/” width=”900″]

feasibility là gì

20. Feasibility là gì làm rõ feasibility study là gì – Chickgolden

 • Tác giả: chickgolden.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (6192 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Feasibility là gì làm rõ feasibility study là gì – Chickgolden feasibility study axit là gì bazơ là gì muối là gì. Feasibility study (Econ) Nghiên cứu khả thi.nghiên cứu khả thifeasibility study (on): …

 • Nội dung hay nhất: Feasibility study (Econ) Nghiên cứu khả thi.nghiên cứu khả thifeasibility study (on): nghiên cứu khả thi (về)feasibility study project: dự án nghiên cứu khả thifeasibility study report: báo cáo nghiên cứu khả thinghiên cứu về tính khả thiGiải thích EN: A study conducted to determine theprob-ability …

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://chickgolden.com/feasibility-la-gi-1639705937″ width=”900″]

feasibility là gì

21. Feasibility study là gì – bepgasvuson.vn

 • Tác giả: bepgasvuson.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (8786 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Feasibility study là gì – bepgasvuson.vn … chúng tôi mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về các khái niệm tài chính qua nội dung Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là gì?

 • Nội dung hay nhất: Kính thưa đọc giả. , chúng tôi mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về các khái niệm tài chính qua nội dung Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) là gì? Nội dung nghiên cứu

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://bepgasvuson.vn/feasibility-study-la-gi/” width=”900″]

feasibility là gì

23. Nghĩa Của Từ Feasibility Study Là Gì ? Nội Dung Nghiên Cứu …

 • Tác giả: divinerank.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (22951 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Nghĩa Của Từ Feasibility Study Là Gì ? Nội Dung Nghiên Cứu … Phương pháp nghiên cứu khả thi (tiếng Anh: Feasibility Study) là phương pháp nghiên cứu khoa học tìm lời giải hợp lí cho các phương án quyết …

 • Nội dung hay nhất: Phương pháp nghiên cứu khả thi trong tiếng Anh được gọi làFeasibility Study.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://divinerank.vn/feasibility-study-la-gi/” width=”900″]

feasibility là gì

29. feasible là gì – Từ Điển Toán Học

 • Tác giả: tudientoanhoc.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (31716 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về feasible là gì – Từ Điển Toán Học feasible là gì trong toán học ? feasible dịch; feasible dictionary; feasible là danh từ, động từ hay tính từ ? Thuật ngữ feasible trong toán học. Cách dịch …

 • Nội dung hay nhất: cho phép; có thể thực hiện được

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://tudientoanhoc.com/tra-tu/feasible-la-gi/” width=”900″]

feasibility là gì

30. Feasible là gì

 • Tác giả: hoidapthutuchaiquan.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (30227 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Feasible là gì FEASIBLE LÀ GÌ. admin – 03/08/2021 323. Improve sầu your vocabulary with English Vocabulary in Use from hoidapthutuchaiquan.vn.Learn the words you need to …

 • Nội dung hay nhất: Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from hoidapthutuchaiquan.vn.Learn the words you need to communicate with confidence.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hoidapthutuchaiquan.vn/feasible-la-gi/” width=”900″]

feasibility là gì

32. Báo cáo fs là gì – Gamesmobie.net

 • Tác giả: gamesmobie.net

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (1182 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Báo cáo fs là gì – Gamesmobie.net Theo tôi phát âm thì chính là Feasibility Study (F/S). Khái niệm này trước đây đã làm được chỉ dẫn trong Thông bốn 52/1999, …

 • Nội dung hay nhất: Xem thêm: 100 Đài Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam ? Tỷ Giá Tiền Đài Loan Hôm Nay

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://gamesmobie.net/bao-cao-fs-la-gi/” width=”900″]

feasibility là gì

33. Phương Pháp Nghiên Cứu Khả Thi ( Feasibility Study Là Gì …

 • Tác giả: chamichi.com.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (13687 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Phương Pháp Nghiên Cứu Khả Thi ( Feasibility Study Là Gì … Phương pháp nghiên cứu khả thi (tiếng Anh: Feasibility Study) là phương pháp nghiên cứu khoa học tìm lời giải hợp lí cho các phương án quyết …

 • Nội dung hay nhất: Phương pháp nghiên cứu khả thi trong tiếng Anh được gọi làFeasibility Study.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://chamichi.com.vn/feasibility-study-la-gi/” width=”900″]

Những video hướng dẫn về feasibility là gì

Back to top button