Là Gì

Top 13 câu trả lời Giáng Chức Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề giáng chức là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

giáng chức là gì

Hình ảnh liên quan : giáng chức là gì

Những bài viết hay nhất về giáng chức là gì

giáng chức là gì

1. Trường hợp nào công chức bị kỷ luật giáng chức?

 • Tác giả: luatvietnam.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (15937 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Trường hợp nào công chức bị kỷ luật giáng chức? Giáng chức là một trong các hình thức xử lý kỷ luật áp dụng với công chức. Vậy khi nào công chức bị giáng chức? Hình thức kỷ luật này áp …

 • Nội dung hay nhất: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatvietnam.vn/can-bo-cong-chuc/cong-chuc-bi-giang-chuc-566-30382-article.html” width=”900″]

giáng chức là gì

2. Cách chức là gì? Giáng chức là gì? Quy định về cách chức và …

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (9430 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Cách chức là gì? Giáng chức là gì? Quy định về cách chức và … Cách chức(Dismiss) và giáng chức(Demote) là gì? Cách chức, giáng chức tiếng anh là gì? Đặc điểm chung? Trường hợp áp dụng?

 • Nội dung hay nhất: Nhìn chung, đây là hai trong số các hình thức kỷ luật cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo Khoản 8 Điều 7 Luật Cán Công chức 2008 (Sửa đổi bổ sung 2019), định nghĩa giáng chức là việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn với chế độ và lương thưởng thấ…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatduonggia.vn/cach-chuc-la-gi-giang-chuc-la-gi-quy-dinh-ve-cach-chuc-va-giang-chuc/” width=”900″]

giáng chức là gì

4. Giáng chức là gì? Các vấn đề liên quan đến giáng chức

 • Tác giả: work247.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (22616 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Giáng chức là gì? Các vấn đề liên quan đến giáng chức Giáng chức là một hình thức kỷ luật thường áp dụng trong các cơ quan nhà nước và áp dụng đối với công chức cấp xã. Điều này đã được quy định tại …

 • Nội dung hay nhất: Trên đây là những trường hợp mà cán bộ bị giáng chức xuống chức thấp hơn. Có thể nói hình thức giáng chức là một hình thức kỷ luật mang tính răn đe cán bộ, giáng chức nhẹ hơn hình thức cắt c…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://work247.vn/blog/giang-chuc-la-gi-new2239.html” width=”900″]

giáng chức là gì

7. Cách chức là gì? Một số quy định liên quan … – Timviec365.vn

 • Tác giả: timviec365.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (25084 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Cách chức là gì? Một số quy định liên quan … – Timviec365.vn – Giáng chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, cấp quản lý bị hạ xuống vị trí chức vụ thấp hơn. – Từ …

 • Nội dung hay nhất: Cách chức được biết đến là một trong năm chế tài kỷ luật tại tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hiện nay bao gồm có khiển trách, cảnh cáo, hạ tầng, công tác, cách chức và buộc thôi việc. Thẩm quyền và thủ tục áp dụn…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://timviec365.vn/blog/cach-chuc-la-gi-new13938.html” width=”900″]

giáng chức là gì

8. Kỷ luật giáng chức được áp dụng khi nào và các quy định có …

 • Tác giả: luatsu247.net

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (3397 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Kỷ luật giáng chức được áp dụng khi nào và các quy định có … Giáng chức là việc người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn. Ngoài ra tại khoản 3, điều 7, …

 • Nội dung hay nhất: Với giáng chức:– Hạ xuống chức vụ thấp hơn;– Nếu không còn chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn chức vụ đang giữ thì giáng chức xuống không còn chức vụ.Với cách chức:– Không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm;– Cách…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatsu247.net/ky-luat-giang-chuc-duoc-ap-dung-khi-nao-va-cac-quy-dinh-co-lien-quan/” width=”900″]

giáng chức là gì

13. Cán bộ, công chức bị kỷ luật thì xử lý như thế nào?

 • Tác giả: laodong.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (38957 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Cán bộ, công chức bị kỷ luật thì xử lý như thế nào? b) Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong …

 • Nội dung hay nhất: Điều 17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức như sau:

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://laodong.vn/ban-doc/can-bo-cong-chuc-bi-ky-luat-thi-xu-ly-nhu-the-nao-1041664.ldo” width=”900″]

giáng chức là gì

14. Cán bộ sẽ không bị “giáng chức” mà “cách chức” – Báo Tuổi Trẻ

 • Tác giả: tuoitre.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (20756 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Cán bộ sẽ không bị “giáng chức” mà “cách chức” – Báo Tuổi Trẻ Cán bộ sẽ không bị “giáng chức” mà “cách chức”. 09/05/2019 19:47 GMT+7. TTO – Đây là quy định đang được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo các dự án Luật sửa đổi, …

 • Nội dung hay nhất:  Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức đã sửa đổi lại điều 79, bỏ hình thức kỷ luật giáng chức. Riêng hình thức cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Công chức không giữ chức vụ quản lý có hình thức kỷ luật hạ…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://tuoitre.vn/can-bo-se-khong-bi-giang-chuc-ma-cach-chuc-20190509194435583.htm” width=”900″]

giáng chức là gì

17. Phải cách chức, không thể giáng chức – Trong nước

 • Tác giả: bandantoc.hochiminhcity.gov.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18334 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Phải cách chức, không thể giáng chức – Trong nước Theo dự thảo, cán bộ, công chức, viên chức mà có vi phạm là cách chức luôn, chứ không còn áp dụng hình thức “giáng chức” như hiện hành.

 • Nội dung hay nhất: Theo dự thảo, cán bộ, công chức, viên chức mà có vi phạm là cách chức luôn, chứ không còn áp dụng hình thức “giáng chức” như hiện hành. Tuy nhiên, thảo luận tại hội trường, nhiều ĐB lại bày tỏ sự “luyến tiếc” nếu xóa bỏ hình thức kỷ luật này và đề nghị xem xét giữ lại hình thức kỷ luật giáng chức n…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”http://bandantoc.hochiminhcity.gov.vn/trn?p_p_auth=F3l16e06&p_p_id=101_INSTANCE_4TovxREXrJ3k&p_p_lifecycle=0&_101_INSTANCE_4TovxREXrJ3k_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_4TovxREXrJ3k_assetEntryId=1256627&_101_INSTANCE_4TovxREXrJ3k_type=content&_101_INSTANCE_4TovxREXrJ3k_urlTitle=phai-cach-chuc-khong-the-giang-chuc” width=”900″]

giáng chức là gì

18. Kéo dài thời gian nâng bậc lương 12 tháng với người bị cách …

 • Tác giả: www.vietnamplus.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (35518 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Kéo dài thời gian nâng bậc lương 12 tháng với người bị cách … … công chức bị kỷ luật cách chức, giáng chức; kéo dài 6 tháng với công chức bị khiển trách là nội dung thông tư mới của Bộ Nội vụ.

 • Nội dung hay nhất: Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị …

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://www.vietnamplus.vn/keo-dai-thoi-gian-nang-bac-luong-12-thang-voi-nguoi-bi-cach-chuc/788756.vnp” width=”900″]

giáng chức là gì

19. Một số quy định mới về kỷ luật công chức có hiệu lực thi hành …

 • Tác giả: bandantoc.camau.gov.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (13105 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Một số quy định mới về kỷ luật công chức có hiệu lực thi hành … Công chức bị giáng chức hoặc cách chức: Không bổ nhiệm trong thời hạn 24 … Công chức là đảng viên có vi phạm đến mức bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ;.

 • Nội dung hay nhất: Cụ thể, theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Luật cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung : “Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức giữ chức vụ …

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://bandantoc.camau.gov.vn/wps/portal/?1dmy&page=bdt.trangchitiet&urile=wcm%3Apath%3A/bandantoclibrary/siteofbandantoc/noidungtrangrss/tintucsukien/chinhtri-phapluat/quydinhmoi” width=”900″]

giáng chức là gì

21. Cách chức là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (25484 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Cách chức là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC Giáng chức. Cách chức. Buộc thôi việc. Áp dụng đối với viên chức quản lý. Khiển trách.

 • Nội dung hay nhất: Khi xảy ra vi phạm trong quá trình làm việc, lao động thì người đó có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức. Vậy cách chức là gì? Mắc sai phạm tới mức nào sẽ bị cách chức? Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động là gì? Hãy cùng ACC theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu thêm về cách chức là gì. Mời…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://accgroup.vn/cach-chuc-la-gi/” width=”900″]

giáng chức là gì

22. Phạm lỗi như thế nào thì sẽ bị kỷ luật giáng chức?

 • Tác giả: lsx.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (29865 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Phạm lỗi như thế nào thì sẽ bị kỷ luật giáng chức? Giáng chức là việc người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn. Ngoài ra tại khoản 3, điều 7, …

 • Nội dung hay nhất: Ngoài ra, căn cứ khoản 3 Điều 39 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì giáng xuống không còn chức vụ.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://lsx.vn/pham-loi-nhu-the-nao-thi-se-bi-ky-luat-giang-chuc/” width=”900″]

giáng chức là gì

23. Các hình thức kỷ luật công chức 2022

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (34757 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Các hình thức kỷ luật công chức 2022 Vậy Các hình thức kỷ luật công chức 2022 là gì? … Đối với hình thức kỷ luật là hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công …

 • Nội dung hay nhất: Đối với hình thức kỷ luật là hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luathoangphi.vn/cac-hinh-thuc-ky-luat-cong-chuc/” width=”900″]

Những video hướng dẫn về giáng chức là gì

Back to top button