Là Gì

Top 12 câu trả lời Uncertain Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề uncertain là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

uncertain là gì

Hình ảnh liên quan : uncertain là gì

Những bài viết hay nhất về uncertain là gì

uncertain là gì

1. Ý nghĩa của uncertain trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (16310 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ý nghĩa của uncertain trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary uncertain ý nghĩa, định nghĩa, uncertain là gì: 1. not knowing what to do or believe, or not able to decide about something: 2. not known or …

 • Nội dung hay nhất: Thêm uncertain vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/uncertain” width=”900″]

uncertain là gì

2. Ý nghĩa của uncertainty trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (24604 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ý nghĩa của uncertainty trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary uncertainty ý nghĩa, định nghĩa, uncertainty là gì: 1. a situation in which something is not known, or something that is not known or …

 • Nội dung hay nhất: Thêm uncertainty vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/uncertainty” width=”900″]

uncertain là gì

12. Uncertain là gì – donghotantheky.vn

 • Tác giả: donghotantheky.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (11990 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Uncertain là gì – donghotantheky.vn Uncertainty (Econ) Sự không chắc chắn.+ Là một trường hợp nhưng trong các số đó kĩ năng xuất hiện của một sự khiếu nại sẽ không còn biết đến, …

 • Nội dung hay nhất: PHRASES an area of uncertainty One area of uncertainty remains: who will lead the team? | a feeling of uncertainty, a period of uncertainty

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://donghotantheky.vn/uncertain-la-gi/” width=”900″]

uncertain là gì

17. Uncertain là gì – reset1010.com

 • Tác giả: reset1010.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (25691 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Uncertain là gì – reset1010.com uncertain adj. 1 not confident. VERBS be, feel, look, seem | become. ADV. deeply, very I feel deeply uncertain about the future. | a little, …

 • Nội dung hay nhất: ADV. extremely, highly, very | increasingly | quite, rather, somewhat | still Whether diet is an important factor in this illness is still uncertain. | inevitably, inherently The world is inherently uncertain. | notoriously Cost estimates are notoriously uncertain in this business.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://reset1010.com/uncertain-la-gi/” width=”900″]

uncertain là gì

23. Toạ đàm JST 2021 tháng 5 với chủ đề: Các chỉ số bất định …

 • Tác giả: www.ueh.edu.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (3242 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Toạ đàm JST 2021 tháng 5 với chủ đề: Các chỉ số bất định … Với sự tham gia trình bày của diễn giả khách mời là Giáo sư Scott R. … trường chứng khoán: “Các chỉ số bất định (Uncertainty Indexes) và …

 • Nội dung hay nhất:
  Ngày 27/5/2021, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tiếp tục tổ chức Tọa đàm JST 2021 tháng 5, đây là hoạt động thường kỳ nằm trong chuỗi Hội nghị chuyên đề “Kinh tế và Kinh doanh: Hội nghị về sự…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://www.ueh.edu.vn/khoa-hoc/toa-dam-jst-2021-thang-5-voi-chu-de-cac-chi-so-bat-dinh-uncertainty-indexes-va-nhan-dien-nhung-buoc-nhay-jumps-tren-thi-truong-chung-khoan-57209″ width=”900″]

uncertain là gì

25. uncertain tiếng Anh là gì? – Chickgolden

 • Tác giả: chickgolden.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (34376 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về uncertain tiếng Anh là gì? – Chickgolden uncertain tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng uncertain trong tiếng Anh .

 • Nội dung hay nhất:
  uncertain có nghĩa là: uncertain /ʌn’sə:tn/* tính từ- không chắc, còn ngờ=uncertain success+ sự thành công không chắc lắm=a lady of uncertain age+ một bà khó biết tuổi; (hài) một bà muốn làm ra vẻ trẻ hơn tuổi thật- hay thay đổi, không kiên định=uncertain weather+ thời tiết hay thay đổi- khôn…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://chickgolden.com/uncertain-la-gi-1642237468″ width=”900″]

uncertain là gì

27. Mức độ e ngại rủi ro (Uncertainty Avoidance) là gì? Phân loại …

 • Tác giả: vietnambiz.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (8433 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Mức độ e ngại rủi ro (Uncertainty Avoidance) là gì? Phân loại … Mức độ e ngại rủi ro trong tiếng Anh là uncertainty avoidance. Sự không chắc chắn (uncertainty) là một trạng thái mà trong đó các kết quả và …

 • Nội dung hay nhất: Sự không chắc chắn (uncertainty) là một trạng thái mà trong đó các kết quả và điều kiện là không xác định hoặc không thể đoán trước. 

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vietnambiz.vn/muc-do-e-ngai-rui-ro-uncertainty-avoidance-la-gi-phan-loai-va-vi-du-minh-hoa-20191231220049806.htm” width=”900″]

uncertain là gì

32. Hướng Dẫn Xác Định Độ Không Đảm Bảo Đo

 • Tác giả: calgroup.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (24260 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Hướng Dẫn Xác Định Độ Không Đảm Bảo Đo Độ không đảm bảo đo là gì? 1.Độ không đảm bảo chuẩn (Standard uncertainty- u). Độ không đảm bảo đo được ước lượng từ độ không đảm bảo đo của từng nguồn …

 • Nội dung hay nhất: Văn Phòng HCM: Công Ty Cổ Phần Hiệu Chuẩn CAL-GROUP

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”http://calgroup.vn/News/Huong-Dan-Xac-Dinh-Do-Khong-Dam-Bao-Do-3075″ width=”900″]

uncertain là gì

33. Hỗ trợ cấp hội đồng quản trị trong thời gian không chắc chắn

 • Tác giả: ntfb.org

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (33279 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Hỗ trợ cấp hội đồng quản trị trong thời gian không chắc chắn Những gì chúng ta biết và những gì vẫn chưa biết? NSomplexity: Phạm vi của các yếu tố và vấn đề cần được xem xét là gì?

 • Nội dung hay nhất: Tình hình phức tạp và phức tạp, vì nhiều yếu tố tác động lẫn nhau – các giao thức về sức khỏe và an toàn, quản trị địa phương và tiểu bang cũng như các hướng dẫn của liên bang, để nêu tên một số yếu tố. Để đối phó với sự phức tạp, các khoản đầu tư vào công nghệ của NTFB đã cho phép các nhân viên có …

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://ntfb.org/vi/blog-board-support/” width=”900″]

uncertain là gì

34. Bình tĩnh sống giữa trạng thái “VUCA” | Prudential Việt Nam

 • Tác giả: www.prudential.com.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (9977 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bình tĩnh sống giữa trạng thái “VUCA” | Prudential Việt Nam Câu hỏi đặt ra là chúng ta cần làm gì để có thể bình tĩnh sống và lý tưởng … Không chắc chắn (Uncertainty), Phức tạp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity).

 • Nội dung hay nhất: Suy nghĩ tích cực vốn là một khái niệm quen thuộc nhưng để thực hành đòi hỏi nhiều sự cố gắng. Nhưng khi thế giới đang rơi vào trạng thái VUCA, đòi hỏi chúng ta phải thật sự suy nghĩ tích cực, bình tĩnh đón nhận sự thay đổi để vượt qua được những trở ngại đến từ Biến động (Volatility), Không chắc ch…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://www.prudential.com.vn/vi/blog-nhip-song-khoe/binh-tinh-song-giua-trang-thai-vuca/” width=”900″]

uncertain là gì

36. 7 Doubt synonym – Từ đồng nghĩa với Doubt mới nhất

 • Tác giả: sgkphattriennangluc.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (5812 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về 7 Doubt synonym – Từ đồng nghĩa với Doubt mới nhất #question, suspect; uncertainty n. #vagueness; suspect … #distrust, suspect; be uncertain … Ánh sáng trắng là gì? Ánh sáng màu là gì?

 • Nội dung hay nhất: Doubt synonyms, other words for Doubt, Other ways to say Doubt in English (Những từ đồng nghĩa thường dùng để thay thế Doubt trong ielts tiếng Anh).

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://sgkphattriennangluc.vn/7-doubt-synonym-tu-dong-nghia-voi-doubt-moi-nhat/” width=”900″]

uncertain là gì

38. The Uncertain: VR Experience trên Steam

 • Tác giả: store.steampowered.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (25847 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về The Uncertain: VR Experience trên Steam The Uncertain: VR Experience is a VR-museum dedicated to our adventure series, The Uncertain. Our interactive gallery will be evolving with the release of …

 • Nội dung hay nhất: Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn
  nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://store.steampowered.com/app/602140/The_Uncertain_VR_Experience/?l=vietnamese” width=”900″]

Những video hướng dẫn về uncertain là gì

Back to top button