Là Gì

Top 12 câu trả lời Tầm Bắn Thẳng Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề tầm bắn thẳng là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

tầm bắn thẳng là gì

Hình ảnh liên quan : tầm bắn thẳng là gì

Những bài viết hay nhất về tầm bắn thẳng là gì

tầm bắn thẳng là gì

5. Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục … – Top Tài Liệu

 • Tác giả: toptailieu.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (1491 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục … – Top Tài Liệu Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 0,5m là 350m. Tìm hiểu thêm về súng AK và Súng trường CKC cùng Top Tài Liệu.

 • Nội dung hay nhất: Trắc nghiệm: Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 0,5m là bao nhiêu m?

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://toptailieu.com/tam-ban-thang-cua-sung-tieu-lien-ak-khi-muc-tieu-cao-05m-la-bao-nhieu-m/” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

6. Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 1,5m là …

 • Tác giả: toptailieu.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (16166 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 1,5m là … Trắc nghiệm: Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 1,5m là bao nhiêu mét? A. 325m. B. 525m. C. 625m. D. 725m. Lời giải:.

 • Nội dung hay nhất: Trắc nghiệm: Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 1,5m là bao nhiêu mét?

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://toptailieu.com/tam-ban-thang-cua-sung-tieu-lien-ak-khi-muc-tieu-cao-15m-la-bao-nhieu-met/” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

8. Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu … – TopLoigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (30329 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu … – TopLoigiai Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 0,5m là bao nhiêu m? a. 250m b. 350m c. 400m d. 500m.

 • Nội dung hay nhất: Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://toploigiai.vn/hoi-dap/tam-ban-thang-cua-sung-tieu-lien-ak-khi-muc-tieu-cao-0-5m-la-bao-nhieu-m-a-250m-b-350m-c” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

9. Giáo dục quốc phòng – an ninh 11/Bài 4 | Kiến thức Wiki

 • Tác giả: kien-thuc.fandom.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (35093 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Giáo dục quốc phòng – an ninh 11/Bài 4 | Kiến thức Wiki Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0.5m là 350m, mục tiêu cao 1.5m là 525m … Trọng lượng của súng là 3,8kg, AKM : 3,1kg, AKMS : 3,3kg.

 • Nội dung hay nhất: – Súng trường CKC được trang bị cho từng người để tiêu diệt sinh lực địch.
  – Súng trường CKC chỉ bắn được phát 1 và có lê để đánh gần.
  – Tầm bắn của súng :
  + Tầm bắn ghi trên thước ngắm 1000m.
  + Tầm bắn thẳng (mục tiêu cao 0,5m: 350m, mục tiêu cao 1.5 m :525m)
  +lưc Tầm bắn hiệu quả: 400 m. Hỏa …

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://kien-thuc.fandom.com/vi/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_qu%E1%BB%91c_ph%C3%B2ng_-_an_ninh_11/B%C3%A0i_4″ width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

11. Thảo luận:Súng trường tự động Kalashnikov – Wikipedia

 • Tác giả: vi.wikipedia.org

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (19614 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Thảo luận:Súng trường tự động Kalashnikov – Wikipedia … cáo là “tầm bắt hiệu quả tối đa”, một khái niệm mập mờ đánh lận con đen. Chắc nó còn phải bao gồm cả những yếu tố gì khác nữa chứ nhỉ? Bắn liên thanh …

 • Nội dung hay nhất: Xin góp với các bạn: Tôi đã từng bị nằm nhiều tiếng đồng hồ dưới làn đạn bắn thẳng, nên có ý kiến như sau:

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:S%C3%BAng_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_t%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng_Kalashnikov” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

16. Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 0,5m là …

 • Tác giả: tracnghiem.net

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (14388 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 0,5m là … Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 0,5m là bao nhiêu m? A. 250m. B. 350m. C. 400m. D. 500m. Sai B là đáp án đúng Xem lời giải.

 • Nội dung hay nhất: Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 0,5m là bao nhiêu m? 

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/cau-hoi-tam-ban-thang-cua-sung-tieu-lien-ak-khi-muc-tieu-cao-0-5m-la-bao-nhieu-m-228207.html” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

18. Đề thi Quân sự chung – Đề 2: Súng trung liên RPD

 • Tác giả: hangnhatcaocap.com.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (5629 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Đề thi Quân sự chung – Đề 2: Súng trung liên RPD tầm bắn thẳng là gì, ý nghĩa của tầm bắn thẳng trong chiến đấu? 1. Tác dụng súng trung liên RPD. – Trung liên RPD (rpd) do Đegchiarep người Nga …

 • Nội dung hay nhất: – Tầm bắn thẳng là tầm bắn ở cự ly xác định với thước
  ngắm tương ứng chiều cao nhất của đường đạn không cao quá chiều cao
  mục tiêu.
  Ý nghĩa thực tiễn.
  – Trong chiến đấu chọn thời cơ nổ súng tốt nhất là trong tầm bắn
  thẳng. Bởi vì:
  + Trong tầm bắn thẳng đường đạn đi căng, phạm vi nguy hiểm lớn, khi
  b…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hangnhatcaocap.com.vn/de-thi-quan-su-chung-de-2-sung-trung-lien-rpd/” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

20. Bai 5 Kỹ thuật bắn sung – Academia.edu

 • Tác giả: www.academia.edu

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (6608 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bai 5 Kỹ thuật bắn sung – Academia.edu b) Lấy đường ngắm cơ bản : – Lấy đường ngắm cơ bản thực chất tạo cho súng một góc bắn về tầm và hướng. – Nội dung lấy đường ngắm cơ bản là dóng một đường thẳng …

 • Nội dung hay nhất: To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://www.academia.edu/36037368/Bai_5_K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_b%E1%BA%AFn_sung” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

21. Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và …

 • Tác giả: tailieumoi.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (16139 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4: Giới thiệu súng tiểu liên AK và … Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0.5m là 350m, mục tiêu cao 1.5m là 525m … Trong tên gọi của súng tiểu liên AK, chữ A có ý nghĩa là gì?

 • Nội dung hay nhất: 22. Tầm bắn thẳng của súng tiểu liên AK khi mục tiêu cao 0,5m là bao nhiêu m?

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://tailieumoi.vn/bai-viet/3548/giao-duc-quoc-phong-11-bai-4-ly-thuyet-va-trac-nghiem-gioi-thieu-sung-tieu-lien-ak-va-sung-truong-ckc” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

26. Tốc độ đầu đạn của súng AK là – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (23678 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tốc độ đầu đạn của súng AK là – Luật Hoàng Phi Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0.5m là 350m, mục tiêu cao 1.5m là 525m. – Tốc độ của đầu đạn: AK:710m/s; AK cải tiến:715m/s. – Tốc độ bắn chiến …

 • Nội dung hay nhất: – Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0.5m là 350m, mục tiêu cao 1.5m là 525m

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luathoangphi.vn/toc-do-dau-dan-cua-sung-ak-la/” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

28. Soi uy lực của súng trường Nga: AK-47 và AK-74 | VOV.VN

 • Tác giả: vov.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (5523 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Soi uy lực của súng trường Nga: AK-47 và AK-74 | VOV.VN AK-47 sử dụng đạn cỡ 7.62 x 39 mm được thiết kế có tầm bắn hiệu quả trong cự ly 300m. AKM không chỉ phục vụ tốt cho Nga mà còn gây được tiếng …

 • Nội dung hay nhất: AK-74 sử dụng loại đạn 5,45 x 39 mm, nhỏ hơn và nhẹ hơn so với đạn của AK-47. Loại đạn này có xu hướng phân mảnh khi chạm vào vật thể, trái lại, đạn 7.62 × 39 mm tạo ra một lỗ xuyên thẳng. Dù vậy, cỡ đạn tiêu chuẩn 5,45 x 39 mm cũng chưa thực sự hoàn hảo.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/soi-uy-luc-cua-sung-truong-nga-ak-47-va-ak-74-874193.vov” width=”900″]

tầm bắn thẳng là gì

30. Vai trò của Súng tiểu liên AK trong chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc …

 • Tác giả: vutuantrinh.edu.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (6374 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Vai trò của Súng tiểu liên AK trong chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc … Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0.5m là 350m, mục tiêu cao 1.5m là 525m. – Tốc độ của đầu đạn: AK:710m/s; AK cải tiến:715m/s. – Tốc độ bắn chiến đấu: phát một: …

 • Nội dung hay nhất: – Tầm bắn thẳng: Mục tiêu cao 0.5m là 350m, mục tiêu cao 1.5m là 525m

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”http://vutuantrinh.edu.vn/bvct/chi-tiet/88/vai-tro-cua-sung-tieu-lien-ak-trong-chien-tranh-bao-ve-to-quoc-viet-nam-tu-khi-xuat-hien-o-viet-nam-den-het-chien-tranh-chong-de-quoc-my.html” width=”900″]

Những video hướng dẫn về tầm bắn thẳng là gì

Back to top button