Là Gì

Top 11 Tăng Trưởng Xanh Là Gì

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề tăng trưởng xanh là gì hay nhất do chính tay đội ngũ mobitool.net biên soạn và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác như: Ví dụ về tăng trưởng xanh, Thực trạng tăng trưởng xanh ở Việt Nam, Phát triển xanh là gì, Tăng trưởng xanh trên thế giới, Tăng trưởng xanh trong nông nghiệp, Tăng trưởng xanh trong công nghiệp, Chiến lược tăng trưởng xanh, Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là gì.

tăng trưởng xanh là gì

Hình ảnh cho từ khóa: tăng trưởng xanh là gì

Các bài viết hay phổ biến nhất về tăng trưởng xanh là gì

tăng trưởng xanh là gì

1. Tăng trưởng xanh – Chìa khóa của phát triển bền vững

 • Tác giả: tuyengiao.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (11933 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tăng trưởng xanh – Chìa khóa của phát triển bền vững Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế – xã hội khu vực châu Á – Thái Bình Dương (UNESCAP) định nghĩa: Tăng trưởng xanh là mô hình tăng trưởng chú …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cần nhận thức rõ, tiếp cận với tăng trưởng xanh không chỉ là lồng ghép trong các quyết định phát triển mà phải coi đây là một chỉnh thể thống nhất với các thành phần của phát triển bền vững. Từ nâng cao nhận thức về lợi ích của tăng trưởng xanh, vai trò thực hiện, tầm quan trọng của nhiệm vụ để tiếp…

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

2. Tăng trưởng xanh là gì? – Trang chủ

 • Tác giả: csa.cuctrongtrot.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (11169 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tăng trưởng xanh là gì? – Trang chủ Tăng trưởng xanh được coi là một chương trình toàn diện, tạo ra hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới phục hồi và bảo tồn …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tại Việt Nam, chương trình Tăng trưởng xanh được cụ thể hóa qua “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” với những nội dung chủ yếu sau đây:
  1/ Quan điểm, mục tiêu của chiến lược
  a/ Quan điểm…

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

3. Tăng trưởng xanh tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

 • Tác giả: tapchitaichinh.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (27502 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tăng trưởng xanh tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tại Việt Nam, Chương trình tăng trưởng xanh được cụ thể hóa thông qua “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. Trong đó khẳng định: Tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quá …

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

4. Tăng trưởng xanh là gì? – Luận Văn 2S

 • Tác giả: luanvan2s.com

 • Đánh giá 4 ⭐ (35670 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tăng trưởng xanh là gì? – Luận Văn 2S Tăng trưởng xanh (Tiếng Anh: Green Growth) là sự thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tăng trưởng xanh (Tiếng Anh: Green Growth) là sự thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế sang nền kinh tế bền vững nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thông qua việc phát triển …

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

5. “Tăng trưởng xanh” là con đường ngắn nhất để phát triển bền …

 • Tác giả: hanoimoi.com.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (13128 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “Tăng trưởng xanh” là con đường ngắn nhất để phát triển bền … “Tăng trưởng xanh” là việc làm cho các quá trình tăng trưởng trở nên hiệu quả về mặt tài nguyên, sạch hơn và chóng phục hồi hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:
  – Đối với Việt Nam, “tăng trưởng xanh” được cụ thể hóa như thế nào trong chiến lược quốc gia, thưa bà?

  – Ngày 25-9-2012, Thủ tướng đã có Quyết định số 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về “tăng trưởng xanh” thời kỳ …

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

6. Đô thị tăng trưởng xanh là gì? Các chỉ tiêu xây dựng đô thị …

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (36269 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Đô thị tăng trưởng xanh là gì? Các chỉ tiêu xây dựng đô thị … Trong tiếng anh thì đô thị tăng trưởng xanh tạm được dịch và được gọi với tên tiếng anh đó chính là Urban Green Growth. Trên cơ sở quy định tại …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu tháng 1, Bộ đã ban hành thông tư quy định các tiêu chí về phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Do đó, nhiều thành phố, thị xã đã quan tâm đến việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và nỗ lực thúc đẩy phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Một số đã ban hành chiến lược…

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

7. Tăng trưởng xanh – nền tảng cho phát triển bền vững

 • Tác giả: www.qdnd.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (18491 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tăng trưởng xanh – nền tảng cho phát triển bền vững Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đứng từ góc độ địa phương, Hải Phòng là thành phố sớm quan tâm chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng xanh hóa, lồng ghép các chỉ tiêu tăng trưởng xanh vào phát triển kinh tế-xã hội… Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết: “Để có cơ sở thực hiện hiệu quả chiến lược tăng trưởng xanh, Hả…

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

8. Chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam: đẩy mạnh thu hút …

 • Tác giả: consosukien.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (23682 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam: đẩy mạnh thu hút … Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2050 đặt mục tiêu, đến năm 2030, tiêu hao năng lượng sơ cấp trên GDP giảm …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:
  TẠP CHÍ CON SỐ & SỰ KIỆN

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

9. Tăng trưởng xanh nền kinh tế Việt Nam – vbcsd

 • Tác giả: vbcsd.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (29554 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tăng trưởng xanh nền kinh tế Việt Nam – vbcsd Tăng trưởng xanh là cách thức phát triển phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn sắp tới ở Việt Nam nhằm …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm:
  Việc thực hiện CSR là điều vô cùng quan trọng đối với một Doanh nghiệp (DN). Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đây vẫn là điều DN nên làm, bởi yêu cầu thực hiện tốt CSR hướng tới Phát triển bền vũng đã được xem như là những rào cản phi thương mại, một thách thức đối với các quốc gia đang phát…

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

10. Theo đuổi tăng trưởng xanh, Việt Nam đang sở hữu những lợi …

 • Tác giả: baoquocte.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (7694 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Theo đuổi tăng trưởng xanh, Việt Nam đang sở hữu những lợi … Đây cũng là chủ đề được thảo luận tại Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2022 (Vietnam Connect) diễn ra mới đây tại TP. Hồ Chí Minh. Với cam …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một là, quyết tâm của Đảng, Nhà nước của Chính phủ trong việc đẩy nhanh chuyển đổi nền kinh tế sang hướng xanh, bền vững. Đây không chỉ là xu hướng chung của thế giới mà còn là nhu cầu bức thiết của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, chúng ta tăng trưởng k…

 • Trích nguồn:

tăng trưởng xanh là gì

11. Chiến lược tăng trưởng xanh và thực tế triển khai tại Việt Nam

 • Tác giả: qhkt.hochiminhcity.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (1062 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Chiến lược tăng trưởng xanh và thực tế triển khai tại Việt Nam Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh sẽ là một sự chuyển dịch căn bản trong tư duy hệ thống về tăng trưởng đô thị, đòi hỏi có sự thống nhất vào …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: © Ghi rõ nguồn "Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM" khi phát hành lại thông tin tại website này

 • Trích nguồn:

Các video hướng dẫn về tăng trưởng xanh là gì

Back to top button