Là Gì

Top 11 câu trả lời Tương Tác Bổ Sung Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề tương tác bổ sung là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

tương tác bổ sung là gì

Hình ảnh liên quan : tương tác bổ sung là gì

Những bài viết hay nhất về tương tác bổ sung là gì

tương tác bổ sung là gì

1. Tương Tác Bổ Sung Là Gì – Cẩm nang Hải Phòng

 • Tác giả: camnanghaiphong.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (1017 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tương Tác Bổ Sung Là Gì – Cẩm nang Hải Phòng Tương tác bổ sung (tương tác bổ trợ) là kiểu tác động qua lại của 2 hay nhiều gen không alen làm xuất hiện 1 kiểu hình mới. 1.2. Tỉ lệ phân li …

 • Nội dung hay nhất: Tương tác bổ sung trong trường hợp P di hợp cả 2 cặp gen thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con thường là một trong các tỉ lệ sau:

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://camnanghaiphong.vn/tuong-tac-bo-sung-la-gi-1651027615/” width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

4. Lý thuyết tương tác bổ sung (bổ trợ) sinh 12

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18967 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Lý thuyết tương tác bổ sung (bổ trợ) sinh 12 Khái niệm: Tương tác bổ trợ là kiểu tương tác của hai hay nhiều gen không alen cùng qui định một tính trạng, trong đó sự xuất hiện của 2 alen trội làm xuất …

 • Nội dung hay nhất: Sơ đồ tư duy Tương tác gen — Xem chi tiết tại đây.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vungoi.vn/ly-thuyet/tuong-tac-bo-sung-bo-tro-10257.html” width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

8. 16.Lý thuyết và bài tập tương tác gen.html

 • Tác giả: cuuduongthancong.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (35057 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về 16.Lý thuyết và bài tập tương tác gen.html ” Bản chất: Là sự tương tác giữa các sản phẩm của gene để tạo nên kiểu hình. II. Phân loại. 1. Tương tác bổ sung (bổ trợ). 1.1 …

 • Nội dung hay nhất:       Ta thấy tỉ lệ F2 : 26 : 6 Û 13 : 3 Þ có 16 tổ hợp lai nhưng khác tỉ lệ 9 : 3 : 3  1 chứng tỏ các gen phân li độc lập nhưng có sự tương tác với nhau, cụ thể là tuân theo qui luật tương tác át chế trội.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://cuuduongthancong.com/d2h/bai-giang-sinh-hoc-11-12/16.ly-thuyet-va-bai-tap-tuong-tac-gen.html?src=detail” width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

9. Quy luật tương tác gen và tính đa hiệu của gen – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18215 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Quy luật tương tác gen và tính đa hiệu của gen – Hoc24 – Khái niệm: Tương tác bổ sung là trường hợp 2 hay nhiều gen cùng tác động qua lại theo kiểu bổ sung cho nhau để quy định loại kiểu hình mới so với lúc nó đứng …

 • Nội dung hay nhất: – Khái niệm: Tương tác cộng gộp là trường hợp 2 hay nhiều gen cùng quy định sự phát triển của 1 tính trạng. Mỗi gen trội (hay lặn) có vai trò tương đương nhau là làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng với 1 đơn vị…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hoc24.vn/ly-thuyet/quy-luat-tuong-tac-gen-va-tinh-da-hieu-cua-gen.149″ width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

10. Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen – Tìm đáp án

 • Tác giả: timdapan.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (29909 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen – Tìm đáp án Tương tác kiểu bổ sung có 2 tỉ lệ F2 là: 9: 6: 1 và 9: 7. b. Tương tác cộng gộp. Thí nghiệm: Tính trạng da trắng ở người do các alen: a1 a1 a2 a2 a3 a3 quy định …

 • Nội dung hay nhất: ⇒ Tính trạng trên tuân theo quy luật tương tác gen, kiểu tương tác bổ trợ gen trội

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://timdapan.com/bai-hoc/328__bai-10-tuong-tac-gen-va-tac-dong-da-hieu-cua-gen” width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

12. Tương tác gen là gì? Tác dụng đa hiệu của gen và bài tập

 • Tác giả: vuihoc.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (10772 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tương tác gen là gì? Tác dụng đa hiệu của gen và bài tập Tương tác gen kiểu bổ sung. – Khái niệm: Là trường hợp hai hay nhiều gen không alen (thuộc những locut khác nhau) khi cùng tác động qua lại …

 • Nội dung hay nhất: – Khái niệm: Tương tác cộng gộp là trường hợp 2 hay nhiều gen cùng quy định sự phát triển của 1 tính trạng. Mỗi alen trội (hay lặn) có vai trò tương đương nhau góp phần biểu hiện tính trạng, làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng với 1 đơn vị nhất định và theo chiều hướng tích lũy (cộng gộ…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://vuihoc.vn/tin/tuong-tac-gen-517.html” width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

13. Top 19 tỉ lệ tương tác bổ sung hay nhất 2022 – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (5882 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Top 19 tỉ lệ tương tác bổ sung hay nhất 2022 – PhoHen Tóm tắt: Bài viết về Lý Thuyết Tương Tác Gen Là Gì, Quy Luật Tương Tác …

 • Nội dung hay nhất: Tóm tắt: Các dạng tương tác gen và các tỷ lệ tương tác gen thường gặp trong bài tập. Những vấn đề thiết yếu giúp các bạn làm bài tập tương tác gen hiệu quả. Đây là những vấn đề bổ sung cho SGK giúp các bạn có thể nắm bắt các dạng tương tác gen một cách tổng quát và vận dụng để làm bài tập tương tác…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://phohen.com/post/ti-le-tuong-tac-bo-sung/10969027″ width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

14. Thực chất của tương tác gen là gì

 • Tác giả: biquyetxaynha.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (15410 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Thực chất của tương tác gen là gì Bạn đang xem: Tương tác gen là gì. 1. Tương tác bổ sung (bổ trợ). a. Khái niệm:Tương tác bổ trợ là kiểu tương tác của hai hay nhiều gen không alen cùng qui …

 • Nội dung hay nhất: Ta thấy tỉ lệ F2là13 : 3có 16 tổ hợp lai nhưng khác tỉ lệ 9 : 3 : 3 1 chứng tỏ các gen phân li độc lập nhưng có sự tương tác với nhau, cụ thể là tuân theo qui luật tương tác át chế trội(Sự có mặt của B kìm hãm sự biểu hiện của A, nên kiểu gen A_B_ quy định màu trắng, kiểu gen A_bb có màu).

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://biquyetxaynha.com/thuc-chat-cua-tuong-tac-gen-la-gi” width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

21. Lý thuyết Sinh 12 Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu …

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (16182 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Lý thuyết Sinh 12 Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu … ” Bản chất: Là sự tương tác giữa các sản phẩm của gen để tạo nên kiểu hình. II. CÁC KIỂU TƯƠNG TÁC GEN KHÔNG ALEN. 1. Tương tác bổ sung (bổ trợ). a. Khái niệm …

 • Nội dung hay nhất: Ta thấy tỉ lệ F2 là 13 : 3 → có 16 tổ hợp lai nhưng khác tỉ lệ 9 : 3 : 3  1 chứng tỏ các gen phân li độc lập nhưng có sự tương tác với nhau…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://toploigiai.vn/ly-thuyet-sinh-12-bai-10–tuong-tac-gen-va-tac-dong-da-hieu-cua-gen” width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

22. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Sách giáo khoa …

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (22306 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Sách giáo khoa … Tương tác bổ sung (bổ trợ). a. Khái niệm: Tương tác bổ trợ là kiểu tương tác của hai hay nhiều gen không alen cùng quy định một tính trạng, trong đó sự xuất …

 • Nội dung hay nhất: Ta thấy tỉ lệ F2 là 13 : 3 → có 16 tổ hợp lai nhưng khác tỉ lệ 9 : 3 : 3  1 chứng tỏ các gen phân li độc lập nhưng có sự tương tác với nhau, cụ thể là tuân theo quy luật tương tác át chế trội (Sự có mặt của B kìm hãm sự biểu hiện của A, nên kiểu gen A_B_ quy định màu trắng, kiểu gen A_bb có màu).

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hoctot.nam.name.vn/tuong-tac-gen-va-tac-dong-da-hieu-cua-gen-sach-giao-khoa-sinh-hoc-12-a96229.html” width=”900″]

tương tác bổ sung là gì

23. Tương tác thuốc là gì? Nguyên nhân và triệu chứng | Vinmec

 • Tác giả: www.vinmec.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (36852 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Tương tác thuốc là gì? Nguyên nhân và triệu chứng | Vinmec Bài viết hữu ích? Dịch vụ từ Vinmec. Viên uống bổ sung Canxi Cavidan K2. 300.000 đ …

 • Nội dung hay nhất: Nếu người bệnh đang dùng nhiều loại thuốc khác nhau, hoặc đang điều trị với nhiều bác sĩ hoặc có tình trạng sức khỏe đặc biệt, họ có khả năng cao sẽ gặp phải tương tác thuốc. Tương tác thuốc là sự tác dụng qua lại lẫn nhau giữa thuốc này với thuốc khác, giữa thuốc với tình trạng sinh lý hoặc bệnh lý…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://www.vinmec.com/vi/thong-tin-duoc/su-dung-thuoc-toan/tuong-tac-thuoc-la-gi-nguyen-nhan-va-trieu-chung/” width=”900″]

Những video hướng dẫn về tương tác bổ sung là gì

Check Also
Close
Back to top button