Là Gì

Top 11 câu trả lời Ra Quyết Định Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề ra quyết định là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

ra quyết định là gì

Hình ảnh liên quan : ra quyết định là gì

Những bài viết hay nhất về ra quyết định là gì

ra quyết định là gì

1. Ra quyết định là gì? Kỹ năng ra quyết định của nhà … – JobsGO

 • Tác giả: jobsgo.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (29610 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ra quyết định là gì? Kỹ năng ra quyết định của nhà … – JobsGO Ra quyết định là quá trình cân nhắc dẫn đến việc lựa chọn một phương án thực hiện trong số các phương án hiện có. Những ví dụ ra quyết định …

 • Nội dung hay nhất: Ra quyết định là công đoạn gần như sau cùng trong việc giải quyết vấn đề, nhưng lại khó khăn nhất, đòi hỏi bản lĩnh của người đưa ra quyết định đó. Việc đưa ra quyết định là cần thiết đối với bất cứ nhà quản trị nào, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc của tổ chức, tập thể. 

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://jobsgo.vn/blog/ra-quyet-dinh-la-gi/” width=”900″]

ra quyết định là gì

2. Ra quyết định là gì? Những kỹ năng ra quyết định chiến lược

 • Tác giả: timviec365.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (10855 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ra quyết định là gì? Những kỹ năng ra quyết định chiến lược Ra quyết định là gì? Theo như tâm lý học thì ra quyết định được coi là một quá trình nhận thức …

 • Nội dung hay nhất: Quyết định cũng được phân chia thành nhiều loại quyết định khác nhau chứ nó không đơn thuần chỉ là quyết định. Có ba loại quyết định đó là: Quyết định theo quy chuẩn, quyết định cấp thời, quyết định có chiều sâu. Để hiểu r&oti…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://timviec365.vn/blog/ra-quyet-dinh-la-gi-new7897.html” width=”900″]

ra quyết định là gì

3. 7 Bước Quy Trình Ra Quyết Định Hiệu Quả – Kỹ Năng – Glints

 • Tác giả: glints.com

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (28802 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về 7 Bước Quy Trình Ra Quyết Định Hiệu Quả – Kỹ Năng – Glints Kỹ năng ra quyết định là gì? Kỹ năng ra quyết định là khả năng đưa ra một hoặc nhiều quyết định sau quá trình tìm hiểu, phân …

 • Nội dung hay nhất: Đây là những quyết định được ra trong các tình huống bất ngờ, khẩn cấp. Quyết định này đòi hỏi người đưa ra quyết định phải giải quyết trong thời gian ngắn và không có điều kiện suy nghĩ và tham khảo nhiều.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://glints.com/vn/blog/ky-nang-ra-quyet-dinh/” width=”900″]

ra quyết định là gì

4. Kỹ năng ra quyết định là gì? Quy trình 6 bước … – Isinhvien.com

 • Tác giả: isinhvien.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18213 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Kỹ năng ra quyết định là gì? Quy trình 6 bước … – Isinhvien.com Ra quyết định là quá trình cân nhắc dẫn đến việc lựa chọn một phương án thực hiện trong số các phương án hiện có. Ra quyết định liên quan đến …

 • Nội dung hay nhất: Ra quyết định chính thức là một bước trong quy trình ra quyết định có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc ra quyết định hiệu quả. Sau khi đã đánh giá được các phương án, chắc chắn bạn sẽ có thể dễ dàng chọn ra được một quyết định khả thi nhất và chịu trách nhiệm rực tiếp về quyết định đó.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://isinhvien.com/ky-nang-ra-quyet-dinh-la-gi-quy-trinh-ra-quyet-dinh/” width=”900″]

ra quyết định là gì

5. Quyết định là gì? Các loại Quyết định? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (39690 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Quyết định là gì? Các loại Quyết định? – Luật Hoàng Phi Quyết định là một loại văn bản có tính chất đặc biệt đây vừa là băn bản quy phạm pháp luật vừa là văn bản áp dụng pháp luật. Văn bản này được …

 • Nội dung hay nhất: Trong trường hợp này quyết định được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của quy định pháp luật: như thụ lý vụ việc dân sự, thay đổi thẩm phán,hội thẩm,áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định khởi tố, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luathoangphi.vn/quyet-dinh-la-gi/” width=”900″]

ra quyết định là gì

8. Quyết định quản trị là gì? Quy trình ra quyết định trong quản trị

 • Tác giả: smartrain.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (11455 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Quyết định quản trị là gì? Quy trình ra quyết định trong quản trị Quyết định là một trong những kỹ năng thiết yếu của nhà quản trị. Vậy quyết định quản trị là gì? Quy trình ra quyết định trong quản trị ra …

 • Nội dung hay nhất: – Căn cứ vào tính chất của quyết định, ta có thể chia quyết định quản trị thành: các quyết định chiếc lược, các quyết định chiến thuật và các quyết định tác nghiệp.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://smartrain.vn/quyet-dinh-quan-tri-la-gi-quy-trinh-ra-quyet-dinh-trong-quan-tri.html” width=”900″]

ra quyết định là gì

10. LÀM SAO ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH – Acabiz

 • Tác giả: acabiz.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (29273 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về LÀM SAO ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH – Acabiz Khả năng đưa ra quyết định là một đặc điểm lãnh đạo, thể hiện khả năng suy nghĩ … Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về kỹ năng ra quyết định là gì, …

 • Nội dung hay nhất: Các nhà lãnh đạo có thể sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề của họ để đưa ra quyết định quan trọng cho công ty của họ. Bạn cần phải tính đến các quan điểm khác nhau để xem xét nhiều biến số cần thiết để đưa ra quyết định chu đ&aa…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://acabiz.vn/blog/lam-sao-de-cai-thien-ky-nang-ra-quyet-dinh” width=”900″]

ra quyết định là gì

12. Ra quyết định quản trị là gì – thattruyen.com

 • Tác giả: thattruyen.com

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (1336 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ra quyết định quản trị là gì – thattruyen.com Những ví dụ ra quyết định thường thấy của quản lý doanh nghiệp là quyết định lựa chọn kế hoạch kinh doanh, xây dựng và phát triển dự án, giải pháp xử lý sự cố …

 • Nội dung hay nhất: Một trong số các phương án hành động của doanh nghiệp được quyết định bởi nhà quản trị là quyết định quản trị. Các nhà quản trị xem việc là quyết định là công việc trung tâm của họ bởi họ phải thường xuyên giải quyết công việc quan trọng, ý kiến họ đưa ra là cơ sở để giao việc cho nhân viên nhưng kh…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://thattruyen.com/ra-quyet-dinh-quan-tri-la-gi” width=”900″]

ra quyết định là gì

13. Kỹ năng ra quyết định là gì? 6 Bước quy trình ra quyết định

 • Tác giả: ingoa.info

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (26644 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Kỹ năng ra quyết định là gì? 6 Bước quy trình ra quyết định Ra quyết định sao cho hiệu quả là một kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với mỗi cá nhân, tổ chức. Vậy bạn có biết được khái niệm ra quyết định là gì?

 • Nội dung hay nhất: Đây chính là bước ra quyết định chính thức trong tiến trình ra quyết định của mình. Sau khi đã nhìn nhận được những giải pháp, chắc như đinh bạn sẽ hoàn toàn có thể thuận tiện chọn ra được một giải pháp khả thi nhất. Và đây chính là quyết định sau cuối của bạn sau một quy trình đã nghiên cứu và phân…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://ingoa.info/ky-nang-ra-quyet-dinh-la-gi-1645330775/” width=”900″]

ra quyết định là gì

14. Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính

 • Tác giả: fblaw.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (9121 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính Quyết đinh hành chính là một dạng của quyết định pháp luật, do các chủ thể … Cơ quan nào phụ trách quản lí cho khu vực, lĩnh vực gì thì ra quyết định hành …

 • Nội dung hay nhất: Như vậy, tính hợp pháp của quyết định quản lý nhà nước là sự phù hợp của quyết định đó với thẩm quyền, nội dung, hình thức, phương pháp quản lý của các chủ thể quản lý trong khuôn khổ luật định. Tính hợp pháp đối với thủ tục xây dựng và ban hành quyết định quản lý nhà nước là sự phù hợp của hoạt độn…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://fblaw.vn/yeu-cau-ve-tinh-hop-phap-va-hop-ly-cua-quyet-dinh-hanh-chinh/” width=”900″]

ra quyết định là gì

15. Ra quyết định là gì? Cách rèn luyện kỹ năng ra … – 123Job

 • Tác giả: 123job.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (35917 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ra quyết định là gì? Cách rèn luyện kỹ năng ra … – 123Job Kỹ năng ra quyết định là gì? Theo như tâm lý học thì kỹ năng ra quyết định sẽ được coi là một quá trình về nhận thức của con người và dẫn đến việc …

 • Nội dung hay nhất: Ra quyết định cũng chính là một loại kỹ năng. Đây là kỹ năng rất thiết yếu trong công việc. Vì vậy kỹ năng ra quyết định trong công việc cần được rèn luyện như thế nào? Hãy cùng 123job tìm hiểu câu trả lời trong bài viết sau nhé!

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://123job.vn/bai-viet/ra-quyet-dinh-la-gi-cach-ren-luyen-ky-nang-ra-quyet-dinh-hieu-qua-nhat-3408.html” width=”900″]

Những video hướng dẫn về ra quyết định là gì

Back to top button