Là Gì

Top 10 câu trả lời Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề quy chế dân chủ ở cơ sở là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

Hình ảnh liên quan : quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

Những bài viết hay nhất về quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

2. Một số điểm mới về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 • Tác giả: bdv.tuyenquang.dcs.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (6161 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Một số điểm mới về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc: (1) Thiện chí, hợp tác, …

 • Nội dung hay nhất: Theo đó, tại Chương V của Nghị định quy định việc đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như sau:

  Về trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc: Người sử dụng lao động có trách nhiệm ba…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://bdv.tuyenquang.dcs.vn/DetailView/10414/4/Mot-so-diem-moi-ve-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-noi-lam-viec.html” width=”900″]

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

3. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều …

 • Tác giả: huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (28448 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều … Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, …

 • Nội dung hay nhất: Báo cáo do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá. Trong qu&aa…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”http://huyenuy.namtramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=1292&Group=206&NID=4332&viec-thuc-hien-quy-che-dan-chu-co-so-ngay-cang-di-vao-chieu-sau” width=”900″]

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

5. Ai có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (29980 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Ai có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi … Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được quy định ra sao? Căn cứ Điều 42 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau: ” …

 • Nội dung hay nhất: Như vậy, người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ai-co-trach-nhiem-ban-hanh-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-noi-lam-viec-nguyen-tac-thuc-hien-quy-che-da-74353-20976.html” width=”900″]

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

7. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở – Báo Quân đội nhân dân

 • Tác giả: www.qdnd.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (25643 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở – Báo Quân đội nhân dân Hay như tỉnh Bắc Ninh cũng là một điển hình thực hiện tốt QCDC trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Số liệu báo cáo cho thấy, từ năm 2016 …

 • Nội dung hay nhất: Thời gian qua, trên địa bàn TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) triển khai nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Trước đó, do chưa tìm được tiếng nói đồng thuận từ nhân dân, không ít kiến nghị, phản ánh, đơn thư chưa được giải quyết thỏa đáng, dẫn đến các dự…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/tao-dong-thuan-phat-huy-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-688085″ width=”900″]

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

8. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

 • Tác giả: ldld.quangbinh.gov.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (11398 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc Ngày 14 tháng 12 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều …

 • Nội dung hay nhất: 2. Những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này mà pháp luật quy định cụ thể hình thức công khai thì người sử dụng lao động thực hiện công khai theo quy định đó, trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thì người sử dụng lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, tổ chứ…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://ldld.quangbinh.gov.vn/3cms/thuc-hien-quy-che-dan-chu-co-so-tai-noi-lam-viec.htm” width=”900″]

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

10. Điểm mới của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về thực hiện quy …

 • Tác giả: congdoanthainguyen.org.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (6678 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Điểm mới của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về thực hiện quy … Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở …

 • Nội dung hay nhất: Mặt khác, Nghị định
  số 149/2018/NĐ-CP còn quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động phải
  ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế này phải quy định cụ
  thể các nội dung về đối thoại tại nơi làm việc (nội dung đối thoại, số lượng,
  thành phần tham gia đối thoại…), tổ chức Hội…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”http://congdoanthainguyen.org.vn/cac-chuyen-de/-/asset_publisher/mLHPz9VbmFm3/content/-iem-moi-cua-nghi-inh-so-149-2018-n-cp-ve-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-tai-noi-lam-viec?inheritRedirect=true” width=”900″]

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

12. Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở

 • Tác giả: dangcongsan.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (21224 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở Bổ sung quy định về trách nhiệm lấy ý kiến Nhân dân, ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trong quá trình UBND cấp xã ban hành các quyết định …

 • Nội dung hay nhất: Thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết: Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với những lý do như đ&atilde…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://dangcongsan.vn/phap-luat/hoan-thien-phap-luat-ve-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-606558.html” width=”900″]

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

13. 5 YẾU TỐ ĐỂ ĐẢM BẢO CHO VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ …

 • Tác giả: quochoi.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (36197 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về 5 YẾU TỐ ĐỂ ĐẢM BẢO CHO VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ … Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở phạm vi rộng nhất, gần và sát với dân nhất, với nhiều chủ thể và …

 • Nội dung hay nhất: Về khái niệm thực hiện dân chủ ở cơ sở, GS.TS Lê Minh Tâm cho rằng, dân chủ là giá trị xã hội lớn, có tính phổ quát, là phương thức để nhân dân phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí, nguyện vọng, lợi ích, chính kiến và quyền lực của mình tham gia vào các hoạt động của nhà nước và xã hội. Dân chủ là…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=63375″ width=”900″]

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

14. ĐBQH đề nghị quy định cụ thể việc thực hiện dân chủ ở …

 • Tác giả: laodong.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (3321 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về ĐBQH đề nghị quy định cụ thể việc thực hiện dân chủ ở … Điều này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho người lao động ở doanh nghiệp … Đây là những vấn đề đáng quan tâm khi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở …

 • Nội dung hay nhất: “Thực tế hiện nay, nhiều cơ quan thực hiện hội nghị cán bộ, công nhân viên chức còn mang tính hình thức. Hoặc nhiều cơ quan ban hành quy chế chi tiêu nội bộ nhưng thực tế việc triển khai chưa thực sự hiệu quả. Đây là những vấn đề đáng quan tâm khi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở sở các đơn vị, doanh…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://laodong.vn/thoi-su/dbqh-de-nghi-quy-dinh-cu-the-viec-thuc-hien-dan-chu-o-doanh-nghiep-1051170.ldo” width=”900″]

quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

15. Quy chế dân chủ cơ sở cấp xã – Quan trọng phải công khai …

 • Tác giả: dbndnghean.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (19230 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Quy chế dân chủ cơ sở cấp xã – Quan trọng phải công khai … Đây cũng là cấp sát dân nhất và mọi phát sinh cũng xuất phát từ đây. Bởi thế, việc thực hành quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS ) nơi đây cần phải …

 • Nội dung hay nhất: Mấu chốt của sự phát triển đó chính là cấp uỷ, chính quyền coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phương pháp để thực hiện quy chế dân chủ, trước hết các chủ trương, cơ chế chính sách của cấp trên hay của địa phương đều được thông tin công khai, minh bạch đến tận người dân qua hệ thống truy…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://dbndnghean.vn/quy-che-dan-chu-co-so-cap-xa-quan-trong-phai-cong-khai-minh-bach-trong-cac-hoat-dong-5139.htm” width=”900″]

Những video hướng dẫn về quy chế dân chủ ở cơ sở là gì

Back to top button