Là Gì

Top 10 câu trả lời Quốc Phòng Là Gì

kthn.edu.vn xin tổng hợp các bài viết mới nhất, hay nhất về chủ đề quốc phòng là gì, ngoài ra kthn.edu.vn còn tổng hợp thêm các bài viết có chủ đề liên quan khác như

quốc phòng là gì

Hình ảnh liên quan : quốc phòng là gì

Những bài viết hay nhất về quốc phòng là gì

quốc phòng là gì

3. Quốc phòng là gì? – Luật Hoàng Phi

 • Tác giả: luathoangphi.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (34094 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Quốc phòng là gì? – Luật Hoàng Phi Quốc phòng là gì? … Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng …

 • Nội dung hay nhất: – Việc xây dựng lực lượng quốc phòng phải được thể chế hoá bằng hệ thống luật và các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng nhằm huy động mọi thành phần kinh tế tham gia xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luathoangphi.vn/quoc-phong-la-gi/” width=”900″]

quốc phòng là gì

4. An ninh quốc phòng là gì? Lực lượng quốc phòng, an ninh …

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (7599 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về An ninh quốc phòng là gì? Lực lượng quốc phòng, an ninh … Quốc phòng là hoạt động tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng vệ của một quốc gia, nhằm bảo vệ, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lược từ bên ngoài …

 • Nội dung hay nhất: Quốc phòng là hoạt động tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng vệ của một quốc gia, nhằm bảo vệ, ngăn chặn mọi nguy cơ xâm lược từ bên ngoài vào. Cơ quan tối cao của nhà nước chuyên đặc trách các vấn đề quốc phòng là Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là chức vụ nắm giữ vai trò cao nhất.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatduonggia.vn/an-ninh-quoc-phong-la-gi-luc-luong-quoc-phong-an-ninh-bao-gom-luc-luong-nao/” width=”900″]

quốc phòng là gì

9. NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG (Có hiệu …

 • Tác giả: sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (38267 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG (Có hiệu … NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT QUỐC PHÒNG (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) · 1. Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của …

 • Nội dung hay nhất: Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch và xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, an ninh; hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; kế hoạch xây dựng khu kinh tế – quốc phòng trong phạm vi cả nước…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/emZ19pfF3Yyq/content/nhung-quy-dinh-moi-ve-luat-quoc-phong-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-ngay-01-01-2019-?_101_INSTANCE_emZ19pfF3Yyq_enableXemTheoNgay=true” width=”900″]

quốc phòng là gì

10. Doanh nghiệp Bộ quốc phòng là gì? Những quy định pháp …

 • Tác giả: lawkey.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (18024 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Doanh nghiệp Bộ quốc phòng là gì? Những quy định pháp … Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước được thành lập hoặc … Bộ quốc phòng Lawkey gửi tới bạn đọc, nếu có bất kỳ thắc mắc gì vui lòng …

 • Nội dung hay nhất: 1. Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước được thành lập hoặc tổ chức lại để thực hiện các nhiệm vụ mang tính ổn định, thường xuyên trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc bảo đảm bí mật và an ninh quốc gia.

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://lawkey.vn/doanh-nghiep-bo-quoc-phong-la-gi-nhung-quy-dinh-phap-luat-lien-quan/” width=”900″]

quốc phòng là gì

11. Đất quốc phòng là gì? Có được chuyển nhượng … – Hieuluat.vn

 • Tác giả: hieuluat.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (31889 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Đất quốc phòng là gì? Có được chuyển nhượng … – Hieuluat.vn Đất quốc phòng là một trong những loại đất được quy hoạch, sử dụng theo nhu cầu riêng biệt của Bộ Quốc phòng và Nhà nước.

 • Nội dung hay nhất: Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào định nghĩa về đất quốc phòng. Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, có thể hiểu đất quốc phòng là loại đất mà được sử dụng với mục đích quốc phòng và được Nhà nước giao cho các đơn vị, tổ chức quốc phòng để t…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hieuluat.vn/tu-dien-phap-luat/dat-quoc-phong-la-gi-2707-45151-article.html” width=”900″]

quốc phòng là gì

12. An ninh là gì? An ninh quốc phòng là gì? – Hoatieu.vn

 • Tác giả: hoatieu.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (35971 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về An ninh là gì? An ninh quốc phòng là gì? – Hoatieu.vn An ninh là gì? An ninh quốc phòng là gì?, An ninh là gì? An ninh quốc phòng là gì? Để tìm hiểu các thông tin liên quan đến khái niệm an ninh, …

 • Nội dung hay nhất: An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”. An ninh quốc gia bao gồm an ninh trên các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, tư tưởng – văn …

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://hoatieu.vn/phap-luat/an-ninh-la-gi-an-ninh-quoc-phong-la-gi-213315″ width=”900″]

quốc phòng là gì

13. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam …

 • Tác giả: www.qdnd.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (11816 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam … QĐND – Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của … Trong đó, Người khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; …

 • Nội dung hay nhất: Công tác ĐNQP trở thành một trong những trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Năm 2020 vừa qua, chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐNQP trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức hơn 20 hội nghị và hoạt động quốc phòng, quân sự của ASEAN. Đến na…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://www.qdnd.vn/chinh-tri/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/nghi-quyet-va-cuoc-song/nhung-nhan-thuc-moi-va-tu-duy-moi-ve-quoc-phong-viet-nam-can-quan-triet-sau-sac-va-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-657176″ width=”900″]

quốc phòng là gì

16. Công tác quân sự, quốc phòng – an ninh, nhiệm vụ quan trọng …

 • Tác giả: moet.gov.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (4094 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Công tác quân sự, quốc phòng – an ninh, nhiệm vụ quan trọng … Do đặc thù nhiệm vụ GDQP&AN Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài nhiệm vụ QSQP, an ninh hằng năm, GDQP&AN giáo dục cho học sinh, sinh viên là một nội …

 • Nội dung hay nhất: Ở Trung ương, Bộ GD&ĐT nằm trong khu vực phòng thủ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, hằng năm Bộ GD&ĐT phải chỉ đạo Sở GD&ĐT về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ. Nội dung diễn tập, xử lý tình huống khác nhau, gắn với đặc thù bố trí mạng lưới trường học, khu vực thành thị, nông thôn, khu t…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-quoc-phong-an-ninh/Pages/default.aspx?ItemID=6085″ width=”900″]

quốc phòng là gì

19. ĐẤT QUỐC PHÒNG LÀ GÌ? – Luật Công Tâm

 • Tác giả: luatcongtam.com.vn

 • Lượt đánh giá 3 ⭐ (20301 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về ĐẤT QUỐC PHÒNG LÀ GÌ? – Luật Công Tâm ĐẤT QUỐC PHÒNG LÀ GÌ? ByTâm. Th6 7, 2022 đất quốc phòng, luật công tâm, luat su dat dai. dat …

 • Nội dung hay nhất: Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào định nghĩa về đất quốc phòng. Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, có thể hiểu đất quốc phòng là loại đất mà được sử dụng với mục đích quốc phòng và được Nhà nước giao cho các đơn vị, tổ chức quốc phòng để …

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”https://luatcongtam.com.vn/2022/06/07/dat-quoc-phong-la-gi/” width=”900″]

quốc phòng là gì

23. Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong chiến lược quốc phòng-an ninh …

 • Tác giả: web.cema.gov.vn

 • Lượt đánh giá 4 ⭐ (37614 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Nội dung tóm tắt: Nội dung về Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong chiến lược quốc phòng-an ninh … Trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc cung cấp thông tin về hoạt động của hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc các cấp, đặc biệt là thông tin về các chủ …

 • Nội dung hay nhất:  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “mọi quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân tộc là một chiến lược lâu dài chứ không phải là thủ đoạn cấp thời”. Ngay sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân…

 • Dẫn nguồn:

 • [browser-shot url=”http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=10783″ width=”900″]

Những video hướng dẫn về quốc phòng là gì

Back to top button