Top 5 Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm học 2020 – 2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2020-2021 gồm 5 đề kiểm tra, có đáp án cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kiến ​​thức nhằm đạt kết quả tốt nhất trong bài thi cuối học kì 2. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 3 môn Tiếng Anh

Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng anh lớp 3 |

Kỹ năng Các nhiệm vụ đánh giá / kiến ​​thức cần đánh giá Lớp / Điểm Tổng số câu, điểm số, phần trăm
M1 M2 M3 M4
Nghe Nghe và số. đầu tiên 3 đầu tiên 15 câu
3,75đ
37,5%
0,25 0,75 0,25
nghe và đánh dấu vào bức tranh đầu tiên 2 2
0,25 0,5 0,5
Lắng nghe và chọn câu trả lời đúng nhất 3 đầu tiên đầu tiên
0,75 0,25 0,25
đọc Xem và đọc, sau đó đánh dấu (v) hoặc (x) vào ô 2 đầu tiên 7 câu
1,75 đồng Việt Nam
17,5%
0,5 0,25
đọc và nối 2 2
0,25 0,25
Viết lấp đầy khoảng trống đầu tiên 3 đầu tiên 8 câu
2 lỗ
20%
0,25 0,75 0,25
sắp xếp lại các từ 2 đầu tiên
0,5 0,25
Nói Biết nhau Tên bạn là gì? Bạn đánh vần tên bạn như thế nào? bạn hôm nay thế nào? ; 2 đầu tiên 10 câu
2,5 Đông
25%
0,5 0,25
Nói về đồ vật quen thuộc Đây là gì? Nó có màu sắc / hình dạng gì?kể về trường học 3 đầu tiên
0,75 0,25
Mô tả người trong tranh đang làm gì? Có động vật không?gia đình bạn thường làm gì vào ban đêm đầu tiên đầu tiên đầu tiên
0,25 0,25 0,25
tất cả 9 13 14 4 40 câu
10 Đông

Xem thêm thông tin hữu ích trong phần Học tập của phần Tài liệu.

Thông tin thêm

Top 5 Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm học 2020 – 2021 có đáp án

#Top #Đề #thi #học #kì #Tiếng #Anh #lớp #năm #học #có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Top #Đề #thi #học #kì #Tiếng #Anh #lớp #năm #học #có #đáp #án

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm học 2020 – 2021, bao gồm 5 đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Đề thi học kì II Tiếng Anh lớp 3

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %

M1
M2
M3
M4

Nghe
Listen and number.
1
3
1

15 câu3.75 đ37.5%

0.25
0,75
0,25

Listen and tick the picture
1
2
2

0.25
0,5
0,5

Listen and chose the best answer
3
1
1

0,75
0,25
0.25

Đọc
Look and read then put a tick (v) or (x) in the box
2
1

7 câu1.75đ17.5%

0,5
0,25

Read and match
2
2

0,25
0,25

Viết
fill in the gaps

1
3
1
8 câu2đ20%

0,25
0,75
0.25

Reorder the words

2
1

0,5
0.25

Nói
Getting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?;

2
1

10 câu2.5đ25%

0,5
0,25

Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things

3
1

0,75
0,25

Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening

1
1
1

0,25
0,25
0,25

Tổng

9
13
14
4
40 câu10đ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

#Top #Đề #thi #học #kì #Tiếng #Anh #lớp #năm #học #có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Top #Đề #thi #học #kì #Tiếng #Anh #lớp #năm #học #có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Top #Đề #thi #học #kì #Tiếng #Anh #lớp #năm #học #có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Top #Đề #thi #học #kì #Tiếng #Anh #lớp #năm #học #có #đáp #án

Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 năm học 2020 – 2021, bao gồm 5 đề thi, có kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Đề thi học kì II Tiếng Anh lớp 3

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %

M1
M2
M3
M4

Nghe
Listen and number.
1
3
1

15 câu3.75 đ37.5%

0.25
0,75
0,25

Listen and tick the picture
1
2
2

0.25
0,5
0,5

Listen and chose the best answer
3
1
1

0,75
0,25
0.25

Đọc
Look and read then put a tick (v) or (x) in the box
2
1

7 câu1.75đ17.5%

0,5
0,25

Read and match
2
2

0,25
0,25

Viết
fill in the gaps

1
3
1
8 câu2đ20%

0,25
0,75
0.25

Reorder the words

2
1

0,5
0.25

Nói
Getting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?;

2
1

10 câu2.5đ25%

0,5
0,25

Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things

3
1

0,75
0,25

Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening

1
1
1

0,25
0,25
0,25

Tổng

9
13
14
4
40 câu10đ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/top-5-de-thi-hoc-ki-2-tieng-anh-lop-3-nam-hoc-2020-2021-co-dap-an/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button