Giáo Dục

Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Để ghi nhớ nhanh nội dung và chuẩn bị cho bài phân tích bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, các em hãy theo dõi bài Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới ngắn gọn dưới đây.

Bài văn mẫu: Tóm tắt Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

– Lớp trẻ Việt Nam cần nhìn ra cái mạnh cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới
– Cái mạnh của người Việt là: cần cù sáng tạo nhưng lại thiếu tính tỉ mỉ và tôn trọng quá trình sáng tác
– Giải quyết tốt ba nhiệm vụ: thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tiếp cận nền kinh tế tri thức
– Cần hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những cái yếu bằng cách nhận ra điều đó để phát triển.

Tóm tắt bài bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới chỉ với 4 dòng ngắn gọn đã khái quát được những nội dung, luận điểm chính là văn bản phản ánh. Từ bài tóm tắt, các em có tự kiểm tra vốn hiểu biết, rèn luyện kĩ năng viết bài qua việc luyện tập với các đề bài: Suy nghĩ về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Phát biểu cảm nghĩ của mình khi đọc bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Phân tích văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button