Toán lớp 5: Luyện tập chung 2 trang 31

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 31, 32 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 31. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 31, 32

Bài 1 (trang 31 SGK Toán 5)

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)

b)

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: .

Vậy các phấn số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:.

b) Quy đồng mẫu số (MSC = 12):

;

; Giữ nguyên

Ta có: .

Do đó: .

Vậy các phấn số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: .

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 5)

Tính:

a) ;

c) ;

b) ;

d) .

Gợi ý đáp án:

a) ;

b) ;

c) ;

d)

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 5)

Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có diện tích là hồ diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông?

Gợi ý đáp án:

5ha = 50 000m2

Diên tích hồ nước là : 50 000 × = 15 000 (m2)

Đáp số: 15 000m2.

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 5)

Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

Gợi ý đáp án:

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi của con là

30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của bố là

10 × 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi và 10 tuổi.

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 31, 32 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 31. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 31, 32

Bài 1 (trang 31 SGK Toán 5)

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)

b)

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: .

Vậy các phấn số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:.

b) Quy đồng mẫu số (MSC = 12):

;

; Giữ nguyên

Ta có: .

Do đó: .

Vậy các phấn số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: .

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 5)

Tính:

a) ;

c) ;

b) ;

d) .

Gợi ý đáp án:

a) ;

b) ;

c) ;

d)

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 5)

Diện tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có diện tích là hồ diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông?

Gợi ý đáp án:

5ha = 50 000m2

Diên tích hồ nước là : 50 000 × = 15 000 (m2)

Đáp số: 15 000m2.

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 5)

Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

Gợi ý đáp án:

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi của con là

30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của bố là

10 × 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 tuổi và 10 tuổi.

Similar Posts