Học Tập

Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Cánh diều

Giải Toán lớp 6 Bài 1: Điểm Đường thẳng sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Cánh diều trang 79 tập 2 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 1 chương VI. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Toán 6 trang 79 tập 2

Câu 1

Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19

Gợi ý đáp án

Điểm: A, B, Q, P

Đường thẳng: a, b, c

Câu 2

a) Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Cánh diều

b) Chọn kí hiệu ” ∈ ” , ” ∉ ” thích hợp cho [?]:

N [?] a ; M [?] a

Gợi ý đáp án

N [ ∉ ] a

M [ ∈ ] a

Câu 3

Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra các điểm nằm giữa hai điểm còn lại

Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Cánh diều

Gợi ý đáp án

Ba điểm A, B, E thẳng hàng. A nằm giữa

Ba điểm C, E, D thẳng hàng. E nằm giữa

Câu 4

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22)

Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Cánh diều

a) Chỉ ra một điểm D nằm trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D

Gợi ý đáp ánToán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Cánh diều

Câu 5

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía” , “khác phía”, thích hợp cho [?]:

Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Cánh diều

a) Hai điểm M, P nằm [?] đối với điểm N

b) Hai điểm N, P nằm [?] đối với điểm M

c) Hai điểm M, N nằm [?] đối với điểm P

Gợi ý đáp án

a) khác phía

b) cùng phía

c) cùng phía

Câu 6

Quan sát hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Cánh diều

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng

b) Ba điểm U, V, T không thẳng hàng

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng

Gợi ý đáp án

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

Câu 7

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25

Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng Cánh diều

Gợi ý đáp án

  • Một hànng cây thẳng hàng
  • Ba chiếc ghế đỏ xếp thẳng hàng
  • Một dãy bàn thẳng hàng
  • Học sinh xếp thành 1 hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page