Biểu mẫuTài Liệu

Tờ khai đăng ký lại khai tử

Tờ khai đăng ký lại khai tử là biểu mẫu được cá nhân lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc xin được cấp lại tờ khai đăng ký khai tử.

Mẫu tờ khai này được sử dụng trong trường hợp việc tử đã được đăng ký trước đây nhưng sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Nội dung trong mẫu tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân của người khai, tên người được đăng ký lại việc tử, lý do đăng ký lại. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

Kính gửi: (1)……………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân (3)……………………………………………………….

Quan hệ với người đã chết:……………………………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………….Giới tính:…………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..

Dân tộc:………………………….. Quốc tịch:……………………………….

Nơi cư trú cuối cùng: (2)…………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………..

Đã chết vào lúc: …..giờ…. phút, ngày …..tháng ….năm……..

Nơi chết:………………………………………………………………………

Nguyên nhân chết:…………………………………………………………..

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử:…………… (4) do ……….cấp ngày tháng năm…………

Đã đăng ký khai tử tại: (5) ………………..ngày ………. tháng ……….năm

Theo Trích lục khai tử số: (6) ………………………………………

Lý do đăng ký lại:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:………. , ngày……… tháng ………năm…………

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Cách viết tờ khai đăng ký lại khai tử

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại khai tử.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

Tờ khai đăng ký lại khai tử là biểu mẫu được cá nhân lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc xin được cấp lại tờ khai đăng ký khai tử.

Mẫu tờ khai này được sử dụng trong trường hợp việc tử đã được đăng ký trước đây nhưng sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Nội dung trong mẫu tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân của người khai, tên người được đăng ký lại việc tử, lý do đăng ký lại. Mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o—-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

Kính gửi: (1)……………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

Nơi cư trú: (2)……………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân (3)……………………………………………………….

Quan hệ với người đã chết:……………………………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………….Giới tính:…………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..

Dân tộc:………………………….. Quốc tịch:……………………………….

Nơi cư trú cuối cùng: (2)…………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………..

Đã chết vào lúc: …..giờ…. phút, ngày …..tháng ….năm……..

Nơi chết:………………………………………………………………………

Nguyên nhân chết:…………………………………………………………..

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử:…………… (4) do ……….cấp ngày tháng năm…………

Đã đăng ký khai tử tại: (5) ………………..ngày ………. tháng ……….năm

Theo Trích lục khai tử số: (6) ………………………………………

Lý do đăng ký lại:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:………. , ngày……… tháng ………năm…………

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Cách viết tờ khai đăng ký lại khai tử

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại khai tử.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page