Giáo Dục

Tin học 6 Bài 13: Thực hành: Tìm kiếm và thay thế Tin học lớp 6 trang 58 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Gicửa ải bài tập SGK Tin học 6 Trang 58, 59, 60 Sách Kết Nối Kiến Thức Với Cuộc Sống Giúp Học Sinh Lớp 6 Xem Gợi Ý Gicửa ải Bài 13: Bài Tập: Chuyên Đề 5: Tìm Kiếm Và Thay Thế Các Ứng Dụng Trong Tin Học.

Do đấy, các em sẽ biết cách giải đáp tất cả các câu hỏi trong bài 13 SGK Tin học 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống. Cùng lúc, cũng có thể giúp quý thầy cô tham khảo những giáo án soạn cho học trò theo chương trình học mới. Quý giáo viên và các em học trò hãy để ý theo dõi nội dung cụ thể các bài viết dưới đây trên KTHN:

1. Nội dung Tin học 6 Bài 13

1. Từ công thức làm kem sữa chua dưa đỏ, bạn muốn biến thành công thức làm kem sữa chua xoài nào?

2. Trong ứng dụng soạn thảo văn bản, bạn An đã tiến hành những thao tác nào để giúp An biên tập tệp văn bản công thức làm kem?

3. Bạn có biết 1 cách mau lẹ hơn để biên tập tệp văn bản?

Trả lời gợi ý

1. Từ công thức làm kem sữa chua dưa đỏ, nếu mình muốn là công thức làm kem sữa chua xoài thì mình đổi vật liệu dưa đỏ thành xoài nhé.

2. Trong ứng dụng xử lý văn bản, hãy biên tập công thức làm kem. Tôi tìm từ đầu tới cuối văn bản để tìm từ “dưa đỏ”. Sau đấy, tôi xóa từng từ “dưa đỏ” và nhập từ “xoài” vào chỗ đấy.

3. Để soạn thảo văn bản mau lẹ hơn, có sẵn các dụng cụ kiếm tìm và thay thế.

2. Bài tập Tin học 6 Bài 13

Bài tập 1

1 tệp văn bản gồm nhiều trang chứa đựng những nghĩ suy của Ann về trường, lớp, thầy cô và bè bạn. An muốn xem lại nội dung bài viết trong nhóm bạn thân nhất lớp 6A, mà ko nhớ được là ở trang nào. Vì thế, An kiếm tìm trong tệp văn bản cụm từ “bạn thân”. An phải làm gì để xem kết quả tìm được theo quy trình?

Trả lời gợi ý

Những điều sau đây phải được tiến hành:

1) Nhấp vào thẻ Gia đình.

2) trong nhóm lệnh chỉnh sửa, chọn Tìm thấy.

3) Nhập cụm từ “nhóm bạn thân” và nhấn phím. Đi vào.

Bài tập 2

Vui lòng xếp đặt lại các bước sau theo đúng quy trình để thay thế các từ hoặc cụm từ trong trình xử lý văn bản của bạn.

a) Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn thay thế.

b) Nhấp vào thẻ Gia đình.

c) trong nhóm lệnh chỉnh sửachọn thay thế.

d) Nhập từ hoặc cụm từ bạn đang kiếm tìm.

e) Nhấp vào nút Replace để thay thế tuần tự từng từ hoặc cụm từ.

Trả lời gợi ý

Trình tự các thao tác thay thế từ hoặc cụm từ trong ứng dụng xử lý văn bản:

b → c → d → a → e.

2. Phần Tin học phần mềm 6 Bài 13

Trong bài học trước, tôi đã tạo 1 số tệp văn bản cho album ảnh. Vui lòng xem lại các tệp văn bản này để rà soát lỗi chính tả. Bạn có thể sử dụng công dụng kiếm tìm và thay thế để sửa lỗi chính tả, thay thế từ viết tắt, v.v. để khiến cho tệp văn bản hoàn thiện hơn.

Trả lời gợi ý

– Thao tác kiếm tìm:

  • Bấm vào thẻ Gia đình.
  • trong đội lãnh đạo chỉnh sửa chọn Tìm thấy.
  • Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm và bấm phím. Đi vào.

– Các hành động thay thế:

  • trong đội lãnh đạo chỉnh sửa chọn thay thế.
  • Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn tìm.
  • Nhấn vào nút thay thế Thay thế tuần tự từng cụm từ hoặc cụm từ kiếm tìm; nhấp vào nút thay tất yếu cả Thay tất yếu cả các từ hoặc cụm từ có thể kiếm tìm trong toàn thể văn bản.

Xem thêm về bài viết

Tin học 6 Bài 13: Thực hành: Kiếm tìm và thay thế Tin học lớp 6 trang 58 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống

[rule_3_plain]

Gicửa ải bài tập SGK Tin học 6 trang 58, 59, 60 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống giúp các em học trò lớp 6 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 13: Thực hành: Kiếm tìm và thay thế của Chủ đề 5: Phần mềm Tin học.Qua đấy, các em sẽ biết cách giải đáp toàn thể các câu hỏi của bài 13 trong sách giáo khoa Tin học 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống. Cùng lúc, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học trò của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của KTHN:Tin học lớp 6 bài 13: Thực hành: Kiếm tìm và thay thếI. Nội dung bài học Tin học 6 bài 13II. Phần Luyện tập Tin học 6 bài 13Luyện tập 1Luyện tập 2II. Phần Áp dụng Tin học 6 bài 13(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})I. Nội dung bài học Tin học 6 bài 131. Từ công thức làm kem sữa chua dưa đỏ, muốn thành công thức làm kem sữa chua xoài em làm thế nào?2. Trong ứng dụng soạn thảo văn bản, em tiến hành những thao tác nào để giúp An biên tập tệp văn bản công thức làm kem?3. Em có biết cách nào biên tập tệp văn bản mau lẹ hơn ko?Gợi ý trả lời1. Từ công thức làm kem sữa chua dưa đỏ, muốn thành công thức làm kem sữa chua xoài, em sẽ đổi vật liệu từ dưa đỏ thành xoài.2. Trong ứng dụng soạn thảo văn bản, để biên tập công thức làm kem. Em tìm tuần tự từ đầu tới cuối văn bản để tìm từ “dưa đỏ”. Sau đấy em xóa mỗi từ “dưa đỏ” đi và gõ từ “xoài” vào địa điểm đấy.3. Để biên tập văn bản mau lẹ hơn, có thể sử dụng dụng cụ kiếm tìm và thay thế.II. Phần Luyện tập Tin học 6 bài 13Luyện tập 1Tệp văn bản chứa các bài viết cảm tưởng của An về trường, lớp, thầy cô và các bạn gồm nhiều trang. An muốn xem lại nội dung bài viết về nhóm bạn thân lớp 6A, mà ko nhớ rõ ở trang nào. Vì thế, An tiến hành thao tác kiếm tìm cụm từ “nhóm bạn thân” trong tệp văn bản. An phải tiến hành thao tác gì để xem tuần tự các kết quả tìm thấy?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Gợi ý giải đápAn phải tiến hành thao tác:1) Nháy vào thẻ Home.2) Trong nhóm lệnh Editing, chọn Find.3) Gõ cụm từ “nhóm bạn thân” rồi nhấn phím Enter.Luyện tập 2Em hãy xếp đặt lại các bước sau đây theo quy trình đúng để tiến hành thao tác thay thế 1 từ hoặc cụm từ trong ứng dụng soạn thảo văn bản.a) Gõ từ, cụm từ cần thay thế.b) Nháy chuột vào thẻ Home.c) Trong nhóm lệnh Editing, chọn Replace.d) Gõ từ, cụm từ cần tìm.e) Nháy chuột vào nút Replace để thay thế tuần tự từng từ hoặc cụm từ.Gợi ý giải đápThứ tự các thao tác thay thế 1 từ hoặc cụm từ trong ứng dụng soạn thảo văn bản:b →c →d → a→ e.II. Phần Áp dụng Tin học 6 bài 13Trong bài học trước, em đã tạo ra 1 số tệp văn bản cho cuốn sổ lưu niệm. Em hãy xem lại các tệp văn bản này để kiểm tra lỗi chính tả. Em có thể sử dụng tác dụng Kiếm tìm và Thay thế để biên tập các lỗi chính tả, thay thế các từ viết tắt,… để các tệp văn bản hoàn chỉnh hơn.Gợi ý trả lời- Thao tác kiếm tìm:Nháy chuột vào thẻ Home.Trong nhóm lệnh Editing chọn Find.Gõ từ, cụm từ cần tìm rồi nhấn phím Enter.- Thao tác thay thế:Trong nhóm lệnh Editing chọn Replace.Gõ từ, cụm từ cần tìm.Nháy chuột vào nút Replace để thay thế tuần tự từng từ hoặc cụm từ kiếm tìm được; nháy chuột vào nút Replace All để thay tất yếu cả các từ hoặc cụm từ kiếm tìm được trong toàn thể văn bản.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain]

#Tin #học #Bài #Thực #hành #Tìm #kiếm #và #thay #thế #Tin #học #lớp #trang #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


  • #Tin #học #Bài #Thực #hành #Tìm #kiếm #và #thay #thế #Tin #học #lớp #trang #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống
  • Tổng hợp: KTHN

KTHN

Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng tốt nhất hà nội, tphcm, bắc ninh, hải phòng, hải dương hay cần thơ...Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp trên cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button