Wiki

Thượng Quan (họ)

Thượng Quan (chữ Hán: 上官, Bính âm: Shangguan) là một họ của người Trung Quốc. Thượng Quan là một trong 60 họ kép (gồm hai chữ) trong danh sách Bách gia tính.

Related Articles

Người Trung Quốc họ Thượng Quan nổi tiếng


  • Thượng Quan Kiệt, đại thần nhà Tây Hán
  • Hiếu Chiêu Thượng Quan hoàng hậu, cháu gái của Thượng Quan Kiệt và là Hoàng hậu của Hán Chiêu Đế
  • Thượng Quan Nghi, đại thần nhà Đường
  • Thượng Quan Uyển Nhi, cháu gái của Thượng Quan Nghi, nhà thơ và là thứ phi của Đường Trung Tông
  • Thượng Quan Chu, họa sĩ thời nhà Thanh
  • Thượng Quan Vân Tương, thượng tướng quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc

Xem thêm


  • Họ kép Trung Hoa

Check Also
Close
Back to top button