Thông tư 79/2020/TT-BCA hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh

Thông tư số 79/2020/TT-BCA

Thông tư 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 14/7/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 79/2020/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Cụ thể, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào chương trình quản lý, thông báo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa chưa cho nhập cảnh. Đối với văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải báo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét quyết định trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được KTHN VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thông tin thêm

Thông tư 79/2020/TT-BCA hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh

#Thông #tư #792020TTBCA #hướng #dẫn #thực #hiện #tạm #hoãn #xuất #cảnh #chưa #cho #nhập #cảnh

[rule_3_plain]

#Thông #tư #792020TTBCA #hướng #dẫn #thực #hiện #tạm #hoãn #xuất #cảnh #chưa #cho #nhập #cảnh

Thông tư số 79/2020/TT-BCA

Thông tư 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 14/7/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 79/2020/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Cụ thể, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào chương trình quản lý, thông báo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa chưa cho nhập cảnh. Đối với văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải báo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét quyết định trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được KTHN VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

TagsHành chính Hoatieu.vn Văn bản pháp luật

#Thông #tư #792020TTBCA #hướng #dẫn #thực #hiện #tạm #hoãn #xuất #cảnh #chưa #cho #nhập #cảnh

[rule_2_plain]

#Thông #tư #792020TTBCA #hướng #dẫn #thực #hiện #tạm #hoãn #xuất #cảnh #chưa #cho #nhập #cảnh

[rule_2_plain]

#Thông #tư #792020TTBCA #hướng #dẫn #thực #hiện #tạm #hoãn #xuất #cảnh #chưa #cho #nhập #cảnh

[rule_3_plain]

#Thông #tư #792020TTBCA #hướng #dẫn #thực #hiện #tạm #hoãn #xuất #cảnh #chưa #cho #nhập #cảnh

Thông tư số 79/2020/TT-BCA

Thông tư 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 14/7/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 79/2020/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Cụ thể, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào chương trình quản lý, thông báo đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa chưa cho nhập cảnh. Đối với văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải báo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét quyết định trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh; giải tỏa quyết định chưa cho nhập cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được KTHN VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

TagsHành chính Hoatieu.vn Văn bản pháp luật


  • Tổng hợp: KTHN
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thong-tu-79-2020-tt-bca-huong-dan-thuc-hien-tam-hoan-xuat-canh-chua-cho-nhap-canh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button