Tài LiệuVăn bản pháp luật

Thông tư 27/2020/TT-BTC

Thông tư 27/2020/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 17/04/2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được bắt đầu vào ngày 05/06/2020. Dưới đây là nội dung của thông tư này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung của Thông tư 27/2020/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button