Wiki

Thể loại:Triết học

Triết học là môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội, nhằm tìm ra các quy luật của các đối tượng nghiên cứu. Mục đích của triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận.

  • Cổng thông tin Triết học

Bài viết chính của thể loại này là Triết học.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button