Wiki

Thể loại:Hồi giáo

Hồi giáo, còn gọi đạo Hồi, đạo Islam là một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. Đây là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất.

Bài viết chính của thể loại này là Hồi giáo.

—KTHN—

Back to top button