Wiki

Thể loại:Địa lý học

Bản đồ thế giới

Related Articles

Địa lý học là địa lý

một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về những quy luật, đặc điểm, phân bố của tự nhiên( địa lý tự nhiên); dân cư trên điều kiện tự nhiên đó( địa lý dân cư); nền kinh tế dựa trên điều kiện tự nhiên tình hình, đặc điểm dân cư( địa lý kinh tế) .Chữ địa (地) là chữ Hán-Việt có nghĩa là đất hay trái đất, (理)là “chân lý”, “lý luận”. Chữ địa lý bắt nguồn từ gốc chữ Hi lạp gồm 2 phân, geo có nghĩa là Trái đất, graphy có nghĩa là mô tả

Chủ đề này bao gồm:

  • Các vị trí trên trái đất
  • Các vùng chính trị và văn minh, thí dụ như quốc gia và thành phố
  • Các môn khoa học liên quan.

Để tham khảo về những vùng ngoài trái đất, xem chủ đề thiên văn học.

Bài viết chính của thể loại này là Địa lý học.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button