Wiki

Thể loại:Ảnh khỏa thân

Ảnh khỏa thân là ảnh chụp con người không mặc quần áo, bao gồm cả ảnh khỏa thân gợi dục và ảnh khỏa thân nghệ thuật.

Bài viết chính của thể loại này là Ảnh khỏa thân.

—KTHN—

Back to top button