Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội

Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm hàng tháng, bắt đầu từ ngày 30/5/2020 – 30/9/2020. Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng, hướng tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Mỗi tháng sẽ có 1 số câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra, người tham gia dự thi tham gia trả lời và dự đoán số người trả lời đúng. Có thể tham khảo thêm Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội.

Nội dung cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội

THỂ LỆ CUỘC THI
Tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội

I. Mục đích cuộc thi

– Tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh, giáo dục truyền thống cách mạng; khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong lãnh đạo, tổ chức các hoạt động cách mạng, giành chính quyền và lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương.

– Tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

– Việc tổ chức Cuộc thi cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong, ngoài tỉnh biết, tham gia.

II. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Nội dung, Tổ Thư ký – Kỹ thuật và công chức, người lao động, người thân công chức, người lao động các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông không được tham gia dự thi.

III. Hình thức thi

Cuộc thi tìm hiểu “ Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm hằng tháng trên Internet và mạng xã hội.

1. Cách thức tham gia Cuộc thi

Người tham gia Cuộc thi tiến hành các thao tác dưới đây để tham gia trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

a. Đăng nhập tham gia

– Truy cập vào trang web chính thức của Cuộc thi, tại địa chỉ:http://www.dangbotinhtayninhquamuoikydaihoi.tayninh.gov.vn

Hoặc nhấn đúp chuột vào banner (ảnh bìa) Cuộc thi tìm hiểu “ Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên các website, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội sau:

+ Cổng Thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh (https://www.tayninh.dcs.vn)

+ Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh ( http://www.tayninh.gov.vn)

+ Báo Tây Ninh Online ( http://www.baotayninh.vn

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ( ttv11.vn)

+ Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

+ Các Fanpage, trang, nhóm Facebook công khai do ban tuyên giáo các cấp xây dựng, điều hành

– Bấm chuột vào ô “Bắt đầu thi” và trả lời các câu hỏi.

b. Trả lời câu hỏi

– Mỗi tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về lịch sử Đảng bộ tỉnh, về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng… của Tây Ninh qua các kỳ Đại hội.

Mỗi câu hỏi gồm nhiều đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi lựa chọn một trong số các đáp án, sau đó điền vào ô “Dự đoán”số lượt trả lời đúng.

– Bấm vào ô “Hoàn thành” để kết thúc phần thi.

2. Nguyên tắc trao thưởng

Người được trao thưởng là người trả lời đúng tất cả các câu hỏi và dự đoán chính xác nhất số lượt trả lời đúng. Một người có thể dự thi nhiều lần/tháng, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời ngắn nhất trong số các lần dự thi.

– Trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số lượt trả lời đúng, người có thời gian trả lời câu hỏi ngắn nhất sẽ được chọn để trao thưởng (thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tháng).

– Trường hợp có nhiều người cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số lượt trả lời đúng, cùng thời gian trả lời câu hỏi thì giải thưởng được chia đều cho số người cùng trả lời đúng nêu trên.

– Trường hợp số người đạt giải thấp hơn số giải thưởng của Cuộc thi tháng, số giải chưa được trao sẽ được cộng dồn cho cuộc thi tháng tiếp theo.

3. Tài liệu tham khảo

– Văn kiện Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội.

– Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

– Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1930 – 2005). Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.

– Báo Tây Ninh.

* Trường hợp có những nội dung sử liệu, dữ liệu, thông tin chưa thống nhất thì căn cứ vào “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”, Văn kiện các kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh làm gốc đối chiếu.

IV. Thời gian, giải thưởng Cuộc thi

1. Thời gian thi

– Cuộc thi tìm hiểu “ Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên Internet và mạng xã hội được tiến hành hằng tháng,từ ngày 30/5/2020 – 30 /9/2020.

– Thời gian thi mỗi tháng được tính từ 00 giờ 00’ ngày 30 của tháng và kết thúc vào 23 giờ 59’ ngày 29 của tháng kế tiếp.

2. Giải thưởng

Mỗi tháng có 16 giải thưởng, bao gồm:

– 01 giải Nhất: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

– 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng).

– 03 giải Ba: mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

– 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

V. Thông báo kết quả và trao thưởng

– Kết quả thi trắc nghiệm hằng tháng được công bố trên website chính thức của Cuộc thi (tại địa chỉ:http://www.dangbotinhtayninhquamuoikydaihoi.tayninh.gov.vn) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi tháng.

– Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức tiến hành Tổng kết và trao Giấy khen, tiền thưởng cho cá nhân đạt giải các cuộc thi tháng; dự kiến tổ chức trong tháng 11/2020.

VI. Tổ chức thực hiện

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên Internet và mạng xã hội có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải công khai trên website chính thức của Cuộc thi, các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet và mạng xã hội. Việc sửa đổi, điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm hàng tháng, bắt đầu từ ngày 30/5/2020 – 30/9/2020. Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng, hướng tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Mỗi tháng sẽ có 1 số câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra, người tham gia dự thi tham gia trả lời và dự đoán số người trả lời đúng. Có thể tham khảo thêm Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội.

Nội dung cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội

THỂ LỆ CUỘC THI
Tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội

I. Mục đích cuộc thi

– Tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh, giáo dục truyền thống cách mạng; khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong lãnh đạo, tổ chức các hoạt động cách mạng, giành chính quyền và lãnh đạo xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương.

– Tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

– Việc tổ chức Cuộc thi cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong, ngoài tỉnh biết, tham gia.

II. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Nội dung, Tổ Thư ký – Kỹ thuật và công chức, người lao động, người thân công chức, người lao động các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông không được tham gia dự thi.

III. Hình thức thi

Cuộc thi tìm hiểu “ Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm hằng tháng trên Internet và mạng xã hội.

1. Cách thức tham gia Cuộc thi

Người tham gia Cuộc thi tiến hành các thao tác dưới đây để tham gia trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

a. Đăng nhập tham gia

– Truy cập vào trang web chính thức của Cuộc thi, tại địa chỉ:http://www.dangbotinhtayninhquamuoikydaihoi.tayninh.gov.vn

Hoặc nhấn đúp chuột vào banner (ảnh bìa) Cuộc thi tìm hiểu “ Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên các website, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội sau:

+ Cổng Thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh (https://www.tayninh.dcs.vn)

+ Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh ( http://www.tayninh.gov.vn)

+ Báo Tây Ninh Online ( http://www.baotayninh.vn

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ( ttv11.vn)

+ Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

+ Các Fanpage, trang, nhóm Facebook công khai do ban tuyên giáo các cấp xây dựng, điều hành

– Bấm chuột vào ô “Bắt đầu thi” và trả lời các câu hỏi.

b. Trả lời câu hỏi

– Mỗi tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về lịch sử Đảng bộ tỉnh, về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng… của Tây Ninh qua các kỳ Đại hội.

Mỗi câu hỏi gồm nhiều đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi lựa chọn một trong số các đáp án, sau đó điền vào ô “Dự đoán”số lượt trả lời đúng.

– Bấm vào ô “Hoàn thành” để kết thúc phần thi.

2. Nguyên tắc trao thưởng

Người được trao thưởng là người trả lời đúng tất cả các câu hỏi và dự đoán chính xác nhất số lượt trả lời đúng. Một người có thể dự thi nhiều lần/tháng, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời ngắn nhất trong số các lần dự thi.

– Trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số lượt trả lời đúng, người có thời gian trả lời câu hỏi ngắn nhất sẽ được chọn để trao thưởng (thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tháng).

– Trường hợp có nhiều người cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số lượt trả lời đúng, cùng thời gian trả lời câu hỏi thì giải thưởng được chia đều cho số người cùng trả lời đúng nêu trên.

– Trường hợp số người đạt giải thấp hơn số giải thưởng của Cuộc thi tháng, số giải chưa được trao sẽ được cộng dồn cho cuộc thi tháng tiếp theo.

3. Tài liệu tham khảo

– Văn kiện Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội.

– Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

– Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1930 – 2005). Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.

– Báo Tây Ninh.

* Trường hợp có những nội dung sử liệu, dữ liệu, thông tin chưa thống nhất thì căn cứ vào “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”, Văn kiện các kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh làm gốc đối chiếu.

IV. Thời gian, giải thưởng Cuộc thi

1. Thời gian thi

– Cuộc thi tìm hiểu “ Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên Internet và mạng xã hội được tiến hành hằng tháng,từ ngày 30/5/2020 – 30 /9/2020.

– Thời gian thi mỗi tháng được tính từ 00 giờ 00’ ngày 30 của tháng và kết thúc vào 23 giờ 59’ ngày 29 của tháng kế tiếp.

2. Giải thưởng

Mỗi tháng có 16 giải thưởng, bao gồm:

– 01 giải Nhất: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

– 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng).

– 03 giải Ba: mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

– 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng).

V. Thông báo kết quả và trao thưởng

– Kết quả thi trắc nghiệm hằng tháng được công bố trên website chính thức của Cuộc thi (tại địa chỉ:http://www.dangbotinhtayninhquamuoikydaihoi.tayninh.gov.vn) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi tháng.

– Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức tiến hành Tổng kết và trao Giấy khen, tiền thưởng cho cá nhân đạt giải các cuộc thi tháng; dự kiến tổ chức trong tháng 11/2020.

VI. Tổ chức thực hiện

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên Internet và mạng xã hội có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải công khai trên website chính thức của Cuộc thi, các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet và mạng xã hội. Việc sửa đổi, điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button