Thao tác lập luận bác bỏ giáo án ngữ văn 11 ngắn gọn nhất

Thao tác lập luận bác bỏ giáo án giúp học sinh nắm được khái niệm về thao tác, bác bỏ và vận dụng trong viết bài văn nghị luận.

Tham khảo: Giáo án Hầu Trời lớp 11 ngắn gọn hay nhất

A. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

I. Tên bài học : Thao tác lập luận bác bỏ (Thao tác lập luận bác bỏ giáo án )

II. Hình thức dạy học : DH trên lớp.

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên:

– Phương tiện, thiết bị:

+ SGK, SGV, Tư liệu Ngữ Văn 11, thiết kế bài học.

+ Máy tính, máy chiếu, loa…

– PPDH: Phát vấn, thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi

2. Học sinh: Sách giáo khoa, bài soạn.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC

Thao tác lập luận bác bỏ

C. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức (Thao tác lập luận bác bỏ giáo án )

a/ Nhận biết:Nắm được khái niệm về thao tác, bác bỏ;

b/ Thông hiểu: Xác định đúng các thao tác lập luận bác bỏ trong những ngữ liệu cho trước

c/Vận dụng thấp: Xây dựng được dàn ý cho bài văn nghị luận gắn với các thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ;

d/Vận dụng cao:Viết được bài văn nghị luận trong đó vận dụng kết hợp các thao tác lập luận: phân tích, so sánh;bác bỏ.

2. Kĩ năng

a/ Biết làm: bài có sử dụng thao tác lập luận bác bỏ;

b/ Thông thạo: sử dụng tiếng Việt khi trình bày một bài nghị luận có sử dụng thao tác bác bỏ;

3.Thái độ

a/ Hình thành thói quen: sử dụng thao tác bác bỏ

b/ Hình thành tính cách: tự tin khi trình bày kiến thức về kiểu bài văn nghị luận

c/Hình thành nhân cách:

-Biết nhận thức được ý nghĩa của của các thao tác lập luận trong lĩnh hội tạo lập văn bản

-Có ý thức sử dụng các thao tác lập luận trong giao tiếp ngôn ngữ

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển: (Thao tác lập luận bác bỏ giáo án )

– Năng lực giải quyết vấn đề: HS thể hiện quan điểm cá nhân khi nhận diện thao tác lập luận bác bỏ trong ngữ liệu do Gv đưa ra, giải quyết được các tình huống GV đưa ra.

– Năng lực sáng tạo: Biết cách đặt tạo lập văn bản theo yêu cầu hoàn toàn mới có sử dụng thao tác lập luận bác bỏ;

-Năng lực hợp tác: thảo luận nhóm để hoàn thành công việc chung, HS biết cách lắng nghe người khác, hòa giải bất đồng và giải quyết vấn đề theo hướng dân chủ.

– Năng lực tạo lập văn bản nghị luận xã hội, văn học.

D. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. KHỞI ĐỘNG ( 5 phút)

Hoạt động của Thầy và trò

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC( 25 phút)

Hoạt động của GV – HS Kiến thức cần đạt I. Mục đích và yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ:1/ Khái niệm thao tác lập luận bác bỏ2/ Mục đích3/ Yêu cầu II. Cách bác bỏ1/ Bố cục bài văn nghị luận bác bỏ: 2/ Cách thức bác bỏ: 3/ Giọng điệu của văn NL bác bỏ:

& 3.LUYỆN TẬP ( 10 phút) (Thao tác lập luận bác bỏ giáo án )

Hoạt động của GV – HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ: Nhóm 1+2: Bài tập 1 Nhóm 3+4: Bài tập 2 Nhóm 1,2Bài tập 1Nhóm 3,4

& 4.VẬN DỤNG ( 5 phút)

Hoạt động của GV – HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ:

&TÌM TÒI, MỞ RỘNG.( 5 phút)

Hoạt động của GV – HS Kiến thức cần đạt Năng lực cần hình thành GV giao nhiệm vụ: + Vẽ bản đồ tư duy bài học + Sưu tầm những đoạn văn nghị luận xã hội tiêu biểu có sử dụng thao tác lập luận bác bỏ + Vẽ đúng bản đồ tư duy + Tìm kiếm qua sách báo, mạng internet. Chú ý những ngữ liệu liên quan đến đời sống xã hội gần gũi với tuổi trẻ.

4. Giao bài và hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài ở nhà.( 5 phút)

– Hệ thống hóa kiến thức (khái niệm, cách bác bỏ).

– Tự xây dựng một số tình huống và vận dụng kiến thức, kĩ năng để bác bỏ.

– Soạn: TRÀNG GIANG

Xem thêm: Giáo án Tràng Giang lớp 11 chi tiết nhất (Thao tác lập luận bác bỏ giáo án )

Similar Posts