Wiki

Thành viên:Thanghs

Hiệu điện thế hãm (trong hiện tượng quang điện) là hiệu điện thế âm phải đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện để dòng quang điện triệt tiêu hoàn toàn, kí hiệu là Uh (Uh = – UAK).
Uh cũng chính là giá trị ứng với giao điểm của đường đặc trưng vôn-ampe với trục hoành UAK.
Đối với mỗi kim loại dùng làm catôt thì hiệu điện thế hãm chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích mà không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích. Các chùm sáng kích thích đơn sắc có cùng bước sóng sẽ có cùng một giá trị hiệu điện thế hãm.

—KTHN—

Check Also
Close
Back to top button