Wiki

Thân mình

Thân mình
Thân mình của người
Thuật ngữ giải phẫu[chỉnh sửa trên Wikidata

hân mình (torso) một thuật ngữ giải phẫu chỉ bộ phận trung tâm của rất nhiều cơ thể động vật (bao gồm cả của con người,) từ đó nối ra đến cổ, tay, chân. Thân mình bao gồm cả vùng ngực và bụng.

Related Articles

Xem thêm


  • Bụng đúc
  • Eo

Check Also
Close
Back to top button