Wiki

Thần kinh chày

Thần kinh chày
Sơ đồ đám rối thần kinh cùng và cụt (Tibial nerve – Thần kinh chày ở phía bên trái)
Thần kinh chày

Related Articles

Thần kinh chày

 • Thần kinh chày

  Mặt cắt ngang qua giữa bắp chân trái

 • Thần kinh chày

  Thần kinh bì của chi dưới bên phải. Phía trước và phía sau

 • Thần kinh chày

  Sơ đồ phân bố cảm giác của các dây thần kinh bì lòng bàn chân

 • Thần kinh chày

  Sơ đồ đám rối cùng

 • Thần kinh chày

  Thần kinh chày

 • Thần kinh chày

  Thần kinh chày

 • Thần kinh chày

  Thần kinh chày

 • Check Also
  Close
  Back to top button