Wiki

Top 8 ระบบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรธานี

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ระบบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรธานี บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ระบบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรธานี

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ระบบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรธานี

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ระบบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรธานี

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • ผู้เขียนบทความ: www.udru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13282 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตจิตอาสา … ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย … 003ระบบบริการนักศึกษา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.udru.ac.th/website/” width=”600″]

2. ระบบบริการข้อมูลและประเมินบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่าน …

 • ผู้เขียนบทความ: www.scimath.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21196 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบบริการข้อมูลและประเมินบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่าน … สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ระดับชั้น. ปริญญาโทขึ้นไป. หมวดวิชา. คอมพิวเตอร์. วัน/เดือน/ปี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โปรแกรมระบบบริการข้อมูลบัณฑิตและประเมินความคิดเห็นของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผ่านเว็บเซอร์วิส มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลความคิดเห็นของบัณฑิตนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการสรุปผล และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ได…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.scimath.org/project/item/5964-2016-09-09-03-43-29-5964″ width=”600″]

3. UDRU Student Services บน App Store

 • ผู้เขียนบทความ: apps.apple.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10606 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ UDRU Student Services บน App Store ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี … แอพเด้งออก. แอพเด้งออก เวลาเข้าระบบ เข้าหลายรอบก็เข้าไม่ได้. verybads , 04/05/2020 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://apps.apple.com/th/app/udru-student-services/id1253834030?l=th” width=”600″]

4. UDRU Student Services – แอปพลิเคชันใน Google Play

 • ผู้เขียนบทความ: play.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3547 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ UDRU Student Services – แอปพลิเคชันใน Google Play ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์. อัปเดตเมื่อ. 25 ก.ค. 2562. การศึกษา. ความปลอดภัยของข้อมูล.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://play.google.com/store/apps/details?id=net.simplifiedcoding.firebasepushnotification&hl=th&gl=US” width=”600″]

5. นักศึกษาม.ราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานระบบประปาโรงกรองบ้านนิคม

 • ผู้เขียนบทความ: www.pwa.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10226 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ นักศึกษาม.ราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานระบบประปาโรงกรองบ้านนิคม นักศึกษาม.ราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานระบบประปาโรงกรองบ้านนิคม. เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี นำโดยนายไสว ลอยนอก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
       เมื่อวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายนที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี นำโดยนายไสว ลอยนอก  หัวหน้างานผลิต   พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานผลิต ให้การต้อนรับน้องๆนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวนกว่า 80 ท่าน&…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pwa.co.th/news/view/44312″ width=”600″]

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แจ้งเรื่องการลดค่าเล่าเรียนและ …

 • ผู้เขียนบทความ: thainews.prd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29580 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แจ้งเรื่องการลดค่าเล่าเรียนและ … ขั้นตอนขอรับเงินคืน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง … เข้าสู่ระบบบริการนักศึกษาhttps://student.udru.ac.th/ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กรณีลงทะเบียนขอรับเงินด้วยพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน นักศึกษาต้องเปิดใช้บริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) กับธนาคารโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้เรียบร้อยก่อนยืนยันขอรับเงินคืนในระบบบริการนักศึกษา

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210809135250066″ width=”600″]

7. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

 • ผู้เขียนบทความ: www.mis.ms.su.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30179 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ชื่อการประชุมวิชาการ TH : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปีที่ทำงานวิจัย : 2563

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.mis.ms.su.ac.th/MISMS01/main_page.php?page=default_page&page_id=28&research_year=2563″ width=”600″]

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35072 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี – วิกิพีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ : Udon Thani Rajabhat University, อักษรย่อ: มร.อด. – UDRU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2512 ที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม และได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานสายใย ความรักสามั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ระบบ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรธานี

Back to top button