Wiki

Top 22 การ แปล ความ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ การ แปล ความ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

การ แปล ความ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: การ แปล ความ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ การ แปล ความ

1. การตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน | TruePlookpanya

 • ผู้เขียนบทความ: www.trueplookpanya.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16595 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน | TruePlookpanya การอ่านงานเขียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดี ทั้งบทกวี วรรณคดี วรรณกรรม เรื่องสั้น บทความ ตลอดจนข่าวสาร ล้วนต้องอาศัยการแปลความ ทั้งแปลจากภาษาอื่น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การอ่านงานเขียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือบันเทิงคดี ทั้งบทกวี วรรณคดี วรรณกรรม เรื่องสั้น บทความ ตลอดจนข่าวสาร ล้วนต้องอาศัยการแปลความ ทั้งแปลจากภาษาอื่น หรือแปลความหมายในภาษาเดียวกัน จากระดับภาษาหนึ่งสู่ระดับภาษาที่เข้าใจได้ง่ายกว่า จากนั้นก็ต้องอาศัยการตีความ เพราะบางครั้งภาษาก็มีความกำกวม หรือม…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/34341″ width=”600″]

2. การแปล (Translation) – ERP-MJU – มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 • ผู้เขียนบทความ: erp.mju.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (20849 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแปล (Translation) – ERP-MJU – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สรุป การแปล (Translation) คือ การถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นฉบับไปเป็นอีกภาษาหนึ่งและให้ความหมายเท่ากัน หรือใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด. 2.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  การแปล (Translation)
  1. ความหมายของการแปล
            พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า “แปล” ซึ่งเป็นคำกริยาไว้ 2 ความหมาย ดังนี้        &nbs…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=828″ width=”600″]

3. *การแปลความ* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่าง … – Longdo Dict

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24125 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ *การแปลความ* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่าง … – Longdo Dict การตีความและการแปลความหมาย [TU Subject Heading]. Interpretation, แปลความ, การตีความ, การแปลผล, การตีความหมาย, แปลความหมาย, การแปลความหมาย [การแพทย์] …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ
  ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ,
  จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dict.longdo.com/search/*%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1*” width=”600″]

4. การแปลความหมาย – Sanook Dictionary

 • ผู้เขียนบทความ: dictionary.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7836 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแปลความหมาย – Sanook Dictionary ค้นหาคำศัพท์ การแปลความหมาย แปล ไทย-อังกฤษ lexitron แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: [n.] interpretation [syn.] การตีความหมาย,การให้ความหมาย,การถ่ายทอดความหมาย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-en-lexitron/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2″ width=”600″]

5. การอ่านแปลความ ตีความ การขยายความจับใจความหรือสรุปความ

 • ผู้เขียนบทความ: 180.180.244.40

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10433 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การอ่านแปลความ ตีความ การขยายความจับใจความหรือสรุปความ การอ่านขยายความ คือ การอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดขึ้นภายหลังจากได้ตีความแล้ว ซึ่งอาจใช้วิธียกตัวอย่างประกอบหรือมีการอ้างอิงเปรียบเทียบเนื้อความให้กว้างขวางออกไป …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การอ่านตีความ การอ่านตีความหรือการอ่านวินิจสารเป็นการอ่านอย่างพิจารณาถี่ถ้วนด้วยความเข้าใจเพื่อให้ได้ประโยชน์ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน จะเป็นการอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจก็ได้ แต่จุดสำคัญอยู่ที่การใช้สติปัญญาตีความหมายของคำและข้อความ ทั้งหมดรวมทั้งสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อความ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://180.180.244.40/topic/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%81/” width=”600″]

6. การแปลความหมาย – คำแปลของภาษาอังกฤษ – พจนานุกรม bab.la

 • ผู้เขียนบทความ: www.babla.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3545 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแปลความหมาย – คำแปลของภาษาอังกฤษ – พจนานุกรม bab.la คำแปลของ ‘การแปลความหมาย’ ใน ภาษาอังกฤษ พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ และคำแปลอื่นๆอีกมากมาย.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.babla.co.th/thai-english/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2″ width=”600″]

7. การแปล – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7628 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแปล – วิกิพีเดีย การแปลภาษาอาจมีประโยชน์เชิงพัฒนาการต่อภาษาเป้าหมาย แม้ว่าผู้แปลย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการนำคำศัพท์ ไวยากรณ์ หรือ วากยสัมพันธ์ของภาษาต้นทาง (ภาษาที่กำลังแปล) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การแปล เป็นการถ่ายทอดความหมายของข้อความในภาษาหนึ่ง ๆ ที่ใช้สื่อสาร ไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยข้อความที่ถ่ายทอดเป็นภาษาอื่นแล้วจะมีใจความเหมือนกับข้อความในภาษาต้นฉบับ ผู้ทำหน้าที่แปลภาษา เรียกว่า ผู้แปล ส่วนผู้แปลภาษาโดยการฟังภาษาหนึ่งแล้วแปลเป็นคำพูดอีกภาษาหนึ่งในทันที เรียกว่า ล่าม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5″ width=”600″]

8. การตีความ แปลความ ขยายความ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-22 หน้า

 • ผู้เขียนบทความ: pubhtml5.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23408 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การตีความ แปลความ ขยายความ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-22 หน้า การแปลความ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความ จาก เดิมท่ีไดอ้ ่านโดยใชค้ าพดู ใหม่หรือภาษาใหม่มา เรียบเรียง เป็นขอ้ ความใหม่ใหเ้ ขา้ ใจง่ายข้ึน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การแปลความการแปลความ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความ จาก เดิมท่ีไดอ้ ่านโดยใชค้ าพดู ใหม่หรือภาษาใหม่มา เรียบเรียง เป็นขอ้ ความใหม่ใหเ้ ขา้ ใจง่ายข้ึน แต่ตอ้ ง รักษาเน้ือหาและ สาระสาคญั ของเรื่องเดิมไวไ้ ดอ้ ยา่ ง ครบถว้ น การแปลความมีหลายรูปแบบดงั น้ี1 แปลคาํ ศัพท์เฉพาะให้เป็ นภาษาธรรมดา บุปผา = ดอกไม้ …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://pubhtml5.com/jtuk/gpsn/basic” width=”600″]

9. การแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศ – สารานุกรมไทยสำหรับ …

 • ผู้เขียนบทความ: saranukromthai.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31573 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศ – สารานุกรมไทยสำหรับ … การแปลความหมายรายละเอียดภาพ ในรูปถ่ายทางอากาศนั้น ต้องอาศัยหลักการพิจารณา ทั้งนี้ เพราะคนเราสามารถเข้าใจลักษณะภูมิประเทศ จากรูปถ่ายทางเฉียงได้ดี แต่ถ้าเป็นรูป …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=12&chap=10&page=t12-10-infodetail06.html” width=”600″]

10. เกณฑ์การแปลความหมาย – iT Blog – Thaiall

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaiall.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9171 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกณฑ์การแปลความหมาย – iT Blog – Thaiall โดยปกติมาตรวัดเราจะใช้ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งใช้เกณฑ 5 ระดับ แทน 5 ความหมายคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ส่วนเกณฑ์การแปล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยปกติมาตรวัดเราจะใช้ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งใช้เกณฑ 5 ระดับ
  แทน 5 ความหมายคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
  ส่วนเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนต่าง ๆ
  มีสมการคำนวณอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 (บางเอกสารใช้ 0.5)
  โดยใช้สมการ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaiall.com/blog/burin/4967/” width=”600″]

11. การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ – ดาวน์โหลดหนังสือ – AnyFlip

 • ผู้เขียนบทความ: anyflip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18146 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ – ดาวน์โหลดหนังสือ – AnyFlip 2. อ่านแปลความ ตคี วาม และขยายความได้ การอ่านแปลความ การอ่านแปลความ คือ การเปลี่ยนแปลงจากความ หนึ่งไปสู่อีกความหนึ่ง โดยแปลงเร่ืองที่ได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การอ่านแปลความ ตคี วาม ขยายความผลการเรียนรู้1. เข้าใจลักษณะการอ่านแปลความ ตีความและขยายความ 2. อ่านแปลความ ตคี วาม และขยายความได้การอ่านแปลความการอ่านแปลความ คือ การเปลี่ยนแปลงจากความหนึ่งไปสู่อีกความหนึ่ง โดยแปลงเร่ืองที่ได้ อ่านหรือฟังออกมาเป็นคาพูดใหม่หรือใช้ถ้อยคาใหม่ โดยยังรักษาเนือ้ หาและความส…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://anyflip.com/tnaui/xwlm/basic” width=”600″]

12. การแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ – SE-ED

 • ผู้เขียนบทความ: m.se-ed.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38816 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ – SE-ED บทที่ 1 การแปลความหมายในแผนที่ Map Interpretation บทที่ 2 โลกและการหมุนของโลก (Figure and Rotation of the Earth) บทที่ 3 วงกลมใหญ่ ละติจูด ลองกิจูดและ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     เนื้อหาเกี่ยวกับการแปลความหมายในแผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ อธิบายข้อมูลอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย มีตัวอย่างและภาพประกอบ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจในแต่ละบท รวมถึงเฉลยให้อีกด้วย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการแปลความหมายในแผนที่ แล…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://m.se-ed.com/Detail/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/9789744041005″ width=”600″]

13. ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขา …

 • ผู้เขียนบทความ: research.rmutto.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8662 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขา … พลาดด้านความหมายมีอิทธิพลมาจากการรับรู้ที่ผิดพลาดของผู้แปลและการเข้าใจผิดของความหมายของคำพ้อง กริยา. วลีและสํานวน. คำสำคัญ: ข้อผิดพลาด, ปัญหาการแปล.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: The requested URL was not found on this server.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://research.rmutto.ac.th/file/105abstract.pdf” width=”600″]

14. Google แปลภาษา

 • ผู้เขียนบทความ: translate.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22018 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Google แปลภาษา การแปลข้อความ. ตรวจหาภาษา. ตรวจหาภาษา. อังกฤษ. ไทย. จีน (ตัวย่อ). swap_horiz. ไทย. ไทย. อังกฤษ. ญี่ปุ่น. แปลจากภาษา. search. close. clear. checkhistory.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ป้อน URL

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://translate.google.com/?hl=th” width=”600″]

15. การแปลภาษาด้วยเครื่องคืออะไร – AWS

 • ผู้เขียนบทความ: aws.amazon.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9861 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแปลภาษาด้วยเครื่องคืออะไร – AWS ความช่วยเหลือในการแปลแบบอัตโนมัติ. การแปลภาษาด้วยเครื่องเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักแปลมืออาชีพที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แนวคิดในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแปลภาษามนุษย์โดยอัตโนมัติเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1950 อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้น ความซับซ้อนของการแปลสูงกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประเมินไว้ในตอนแรก จึงจำเป็นต้องมีพลังการประมวลผลและเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเกินความสามารถของเครื่องจักรในช่วงแรกๆ ในช่วงต้นทศ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://aws.amazon.com/th/what-is/machine-translation/” width=”600″]

16. การอ่านและการแปลความหมายในแผนที่

 • ผู้เขียนบทความ: www.satit.up.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13943 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การอ่านและการแปลความหมายในแผนที่ การอ่านและแปลความหมายของแผนที่ให้เข้าใจ … หาระบบและสัญลักษณ์ที่เป็นสากลในการกำหนดตำแหน่ง เช่น พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �����ҹ��С���Ť��������Ἱ���

  �����ҹ����Ť������¢ͧἹ���������� ���繵�ͧ�����������ͧ�鹷����ͧ���Сͺ�ͧἹ�����зӤ����������١��ͧ���¡�͹ ���ͷ����Ť���������������ª��ҡἹ��������ҧ����ó� ��੾��Ἱ������Ի����Ẻ�����鹫����Ἱ����鹰ҹ� ������������������š� �Ѩ�غѹ�ѡ�Ԫҡ����Դ��
  ���к�����ѭ�ѡɳ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/geo/16.htm” width=”600″]

17. ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ

 • ผู้เขียนบทความ: www.happyreading.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12980 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ การที่คำพูดถูกแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เป็นเรื่องที่เราพบเจอทุกหนแห่งในรูปแบบต่าง ๆ กันไป ในด้านหนึ่ง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กรุณา Login เข้าระบบก่อนแสดงความคิดเห็น หรือสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.happyreading.in.th/article/detail.php?id=1055″ width=”600″]

18. ความหมายของการแปล – GotoKnow

 • ผู้เขียนบทความ: www.gotoknow.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37074 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความหมายของการแปล – GotoKnow พจนานุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ดังนี้. translate : “to render into another language ; to interpret ; to …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ถ้าใช้คำว่า “แปล” (Translate) อาจมีความหมายอย่างหนึ่ง แต่เมื่อนำคำว่า “การ” เข้าไปข้างหน้าแล้ว เป็น “การแปล” (Translation) น่าจะมีความหมายถึง กระบวนการที่จะ แปลงความหมาย หรือตีความเป็น หรือให้เข้าใจว่า หรือเปลี่ยนจากหนึ่งไปอีกหนึ่ง หนึ่งไปอีกหลายๆ โดยใช้หลักการอะไร ในบริบทใด ซึ่งผลที่แปลได้นั้น อาจ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.gotoknow.org/posts/622090″ width=”600″]

19. คุณสมบัติของผู้แปลภาพ

 • ผู้เขียนบทความ: www.geog.pn.psu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15342 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผู้แปลภาพ การแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศนั้นต้องอาศัยความรู้ในหลายสาขามาประกอบเพื่อทำการวินิจฉัยสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่าย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
        การแปลความหมาย/วิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ  นอกจากมีความรู้พื้นฐานเรขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศแล้ว  ควรมีคุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ เพิ่มอีกดังนี้
  ปัจจัยจากคุณสมบัติของผู้แปลความหมาย (Interpreter Characterristics)
  หากผู้แปลความหมายมีความคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่ จะทำให้การ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.geog.pn.psu.ac.th/CAIAerial/HtmlBook/pretationhtm/Element.html” width=”600″]

20. เทคนิค การ แปล ภาษา แบบ มือ อาชีพ – Wall Street English

 • ผู้เขียนบทความ: www.wallstreetenglish.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28824 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เทคนิค การ แปล ภาษา แบบ มือ อาชีพ – Wall Street English เวลาแปลภาษาจากภาษาไทยไปเป็นอีกภาษาที่อยู่ปลายทาง … อย่างไรก็ตาม เราอาจจะต้องการท้าทายตัวเองด้วยการเลือกแปลหมวดที่มีความท้าทายมากขึ้น เช่น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ถ้าเราเริ่มแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษในช่วงแรกๆ บทความประเภทที่ง่ายที่สุด คือเราต้องเลือกบทความที่ไม่ได้มีศัพท์เฉพาะมากมาย เป็นบทความเรื่อง lifestyle ทั่วไป

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.wallstreetenglish.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/” width=”600″]

21. การ แปล คือ อะไร (นิยาม) – อาจารย์อินทิรา กุลวิเชียร

 • ผู้เขียนบทความ: pws.npru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14842 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การ แปล คือ อะไร (นิยาม) – อาจารย์อินทิรา กุลวิเชียร แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า การแปลมีองค์ประกอบคือการหาความหมายในภาษาของผู้รับสารให้มีความใกล้เคียงเป็นธรรมชาติมากที่สุด เทียบเท่ากับภาษาต้นฉบับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เห็นได้ชัดว่านักทฤษฎีทั้งหลายต่างมีความเห็นตรงกันคือ การแปลจะเน้นในเรื่องของความหมาย ไม่ได้นำประเด็นการถ่ายคำ หรือถ่ายภาษามาเป็นสิ่งสำคัญในการแปลเช่นในสมัยโบราณ ในการแปลคัมภีร์ทางศาสนาที่ผู้แปลจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างประโยคภาษาต้นฉบับ เช่น ฮีบรู กรีก ลาติน เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของต้นฉบับมาไว้ในฉ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://pws.npru.ac.th/intrira/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=extmod&sys=sys_article&dat=index&mac_id=294″ width=”600″]

22. 7 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประสิทธิการทำงาน | King’s English

 • ผู้เขียนบทความ: kings-english.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31303 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 7 เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ เพื่อประสิทธิการทำงาน | King’s English ความแตกต่างระหว่างวิธีการแปลและเทคนิคคืออะไร? มันง่ายมาก: มีการใช้วิธีการในการแปลข้อความทั้งหมดในขณะที่เทคนิคอาจแตกต่างกันไปภายในข้อความเดียวกันตามแต่ละกรณีและ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยปกติจะเรียกว่าการแปลตามตัวอักษรหรือการสะกดจิต ซึ่งหมายถึงการแปลคำสำหรับคำบรรลุข้อความในภาษาเป้าหมายซึ่งเป็นที่ถูกต้องตามที่เป็นสำนวน ตาม Vinay และ Darbelnet การแปลตามตัวอักษรสามารถใช้กับภาษาที่มีความใกล้ชิดในแง่ของวัฒนธรรมเท่านั้น เป็นที่ยอมรับได้เฉพาะในกรณีที่ข้อความที่แปลยังคงมีไวยากรณ์เดียวกัน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://kings-english.org/7-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ การ แปล ความ

Back to top button