Wiki

Top 21 มลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

มลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง

1. มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) – holismedicare

 • ผู้เขียนบทความ: www.holismedicare.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19254 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) – holismedicare มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) · ภูเขาไฟ เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ มักจะปล่อยสารพิษ ได้แก่ ควัน หรือ แก๊ซต่างๆ เช่น SO2,H2S,CH4ฯลฯ · ไฟไหม้ป่า · การ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.holismedicare.com/content/4712/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-air-pollution” width=”600″]

2. มลพิษทางอากาศ อันตรายที่ป้องกันได้ – พบแพทย์ – Pobpad

 • ผู้เขียนบทความ: www.pobpad.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34227 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ อันตรายที่ป้องกันได้ – พบแพทย์ – Pobpad มลพิษทางอากาศ อันตรายที่ป้องกันได้ · อนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ของพลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ถ่านหิน เป็นต้น · ก๊าซพิษ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนได …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: อย่างไรก็ตาม อาการที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศของแต่ละคนอาจแสดงออกแตกต่างกัน เด็ก ๆ มักรู้สึกถึงความผิดปกติจากมลพิษทางอากาศได้ช้ากว่าผู้ใหญ่ แต่จะมีอาการป่วยที่รุนแรงมากกว่า เช่น หลอดลมอักเสบ และอาการปวดหู ผู้ใหญ่บางรายอาจมีอาการรุนแรงหรือไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น ส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด โรคหอบหื…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pobpad.com/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5″ width=”600″]

3. มลพิษทางอากาศ – สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)

 • ผู้เขียนบทความ: reo13.mnre.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34616 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ – สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) โลกของเรามีชั้นของบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 15 กิโลเมตร ชั้นของบรรยากาศดังกล่าวนี้ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ฝุ่นละอองไอน้ำ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://reo13.mnre.go.th/th/news/detail/9557″ width=”600″]

4. สาเหตุและผลกระทบมลพิษทางอากาศ

 • ผู้เขียนบทความ: www.rmuti.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2421 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาเหตุและผลกระทบมลพิษทางอากาศ สาเหตุของมลพิษทางอากาศ สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศที่สําคัญมีดังนี้ … 2. ควันไฟ และก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม – จากโรงงานผลิตสารเคมี ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สาเหตุและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
  สาเหตุของมลพิษทางอากาศ
  สาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศที่สําคัญมีดังนี้
  1. ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ รถยนต์เป็นแหล่งก่อปัญหาอากาศเสียมากที่สุด สารที่ออกจาก
  รถยนต์ที่สําคัญได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน และของกํามะถั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.rmuti.ac.th/user/thanyaphak/Web%20EMR/Web%20IS%20Environmen%20gr.4/Mola2.html” width=”600″]

5. มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสาร …

 • ผู้เขียนบทความ: www.digitalschool.club

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29652 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสาร … เป็นสารมลพิษอากาศที่เกิดขึ้น และถูกระบายจากแหล่งกำเนิดโดยตรง เชน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ขี้เถ้า และเขม่าควันดำที่เกิด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2. แหล่งกำเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man-Made Sources) 
  เป็นแหล่งกำเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้มีการระบายสารมลพิษอากาศแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
  (1) แหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Source) ได้แก่ รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น
  (2) แหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่ (Sta…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.digitalschool.club/digitalschool/m2/hl2_1/lesson5/content1/more/index15.php” width=”600″]

6. ปัญหา มลพิษทางอากาศ – เทศบาลนครแม่สอด

 • ผู้เขียนบทความ: www.nakhonmaesotcity.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5500 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปัญหา มลพิษทางอากาศ – เทศบาลนครแม่สอด มลพิษทางอากาศ คือ การเกิดฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก รวมถึงมลพิษทางอากาศที่อยู่ภายในอาคาร. มลพิษทางอากาศถือเป็นภัยคุกคาม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           มลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนโดยตรง ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า “มลภาวะ หรือมลพิษทางอากาศ” แต่อาจไม่ทราบข้อมูลหรือไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามลพิษทางอากาศคืออะไร และมีปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของคนเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/th/agencies/3/detail-news/N0001743.html” width=”600″]

7. สารมลพิษอากาศ – ระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

 • ผู้เขียนบทความ: www.dustmantek.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33574 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สารมลพิษอากาศ – ระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรม อนุภาคหรือฝุ่นละออง (Particulate Matter). ฝุ่นละออง หรือ ละอองธุลี คือ ของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทาง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Visits since 2014Your IP: 171.236.165.193

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.dustmantek.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/” width=”600″]

8. 3 วิธีที่เราสามารถแก้ไขวิกฤตมลพิษทางอากาศ – Greenpeace

 • ผู้เขียนบทความ: www.greenpeace.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34553 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 3 วิธีที่เราสามารถแก้ไขวิกฤตมลพิษทางอากาศ – Greenpeace พวกเราคือทางออกของวิกฤตมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นใคร เราสามารถร่วมมือและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ และสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ตอนนี้. Air Pollution in …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1 10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน ช่วยลดโลกร้อน
  1เลือกซื้อของที่รีไซเคิลได้
  2ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
  3แยกประเภทขยะ
  4ดัดแปลงนำมาใช้อีกครั้ง
  5เลือกใช้ถังขยะใบเล็ก
  6นำขยะเปียกไปทิ้งทุกวัน
  7เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง
  8ลดปริมาณการจับจ่ายของใช้
  9รักษาและซ่อมแซม
  10. ซื้อของมือสอง
  2 7 วิธีลดขยะ ที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.greenpeace.org/thailand/story/11064/climate-airpollution-3-ways-we-can-solve-the-air-pollution-crisis/” width=”600″]

9. 6 มลพิษทางอากาศ..ที่ตรวจวัดได้ด้วยดาวเทียม – Gistda

 • ผู้เขียนบทความ: www.gistda.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31921 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 6 มลพิษทางอากาศ..ที่ตรวจวัดได้ด้วยดาวเทียม – Gistda ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องบินและเรือ เมื่อรวมตัวกับน้ำในบรรยากาศจะเกิดกรดซัลฟิวริกซึ่งเป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องบินและเรือ เมื่อรวมตัวกับน้ำในบรรยากาศจะเกิดกรดซัลฟิวริกซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของฝนกรด การได้รับ SO2 ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและทำให้ดวงตาระคายเคือง ประวัติการตรวจวัดค่าของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยดาวเทียมนั้นมีมา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=2250&lang=TH” width=”600″]

10. คุณภาพอากาศและเสียง – Pollution Control Department

 • ผู้เขียนบทความ: www.pcd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30444 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คุณภาพอากาศและเสียง – Pollution Control Department Q12:มลพิษทางเสียงก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์อย่างไร. A12: อันตรายจากเสียงต่อสุขภาพ ดังนี้. 1) ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว คือไม่ได้ยินเสียงหลังจาก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนจักรยานยนต์เสียงดัง
  2.2 การให้บริการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณริมถนนและที่หน่วยงาน
  2.3 การให้บริการปรับแต่งรถ/เครื่องยนต์ท่อไอเสียและตรวจวัดระดับเสียงรถจักรยานยนต์ โดยผู้ประกอบการซ่อม จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะให้บริการตรวจสภาพทั่วไปและตรวจวัดระดับเสียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pcd.go.th/faqs/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87″ width=”600″]

11. มลพิษทางอากาศ – เพื่อนชุมชน

 • ผู้เขียนบทความ: www.community.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31443 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ – เพื่อนชุมชน #มลพิษทางอากาศ คือ อากาศที่มีสิ่งสกปรกหรือสารพิษเจือปนอยู่ในอากาศเกินค่ามาตรฐาน จนทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในขั้นวิกฤต มีรูปแบบเป็นไอหมอกพิษ เช่น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.community.or.th/blog/2022/03/17/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/” width=”600″]

12. ฝุ่นพิษเกิดขึ้นได้ อยู่กลางแจ้งต้องระวัง | Bangkok Hospital

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokhospital.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30934 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ฝุ่นพิษเกิดขึ้นได้ อยู่กลางแจ้งต้องระวัง | Bangkok Hospital ในช่วงที่อากาศแปรปรวนเสมือนมีหมอกปกคลุม บางครั้งอาจไม่ใช่หมอกแต่เป็นฝุ่นละอองที่ … มลพิษทางอากาศในเมืองอย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีแหล่งกำเนิดหลัก ๆ ได้แก่.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokhospital.com/content/stay-away-from-toxic-dust” width=”600″]

13. เครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศ มลพิษจากก๊าซไอระเหย ปั๊มเก็บ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.entech.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18648 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศ มลพิษจากก๊าซไอระเหย ปั๊มเก็บ … โดยอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตัวกลางสำหรับดูดอากาศเข้ามา นั่นคือ ปั๊มดูดอากาศ (Personal Sampling Pump) ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเช่น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยปกติ  หากเราพูดถึงมลพิษทางอากาศ เรามักจะนึกถึงมลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองเป็นลำดับแรก เนื่องจากมลพิษประเภทนี้สามารถมองเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนน หรือตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ แต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักมลพิษทางอากาศอีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือ มลพิษจากก๊าซและไอระเหย ซึ่งมลพิษประเภทนี้อาจเกิดจากการเผาไหม้เชื้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.entech.co.th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/?lang=th” width=”600″]

14. 5 เทคโนโลยีน่าจับตาเพื่อแก้ไขมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

 • ผู้เขียนบทความ: blog.pttexpresso.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24698 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 5 เทคโนโลยีน่าจับตาเพื่อแก้ไขมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน ปัญหามลพิษทางอากาศไม่ใช่เรื่องเล่นๆ และจำเป็นต้องได้รับการดูแล … ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนทั่วไปทั้งทางตรงและทางอ้อม จะมีอะไรบ้างลองมาดูกัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://blog.pttexpresso.com/5-technologies-correct-air-pollution/” width=”600″]

15. มลพิษทางอากาศภายในอาคาร เกิดจากสาเหตุอะไร และส่งผลกระทบ …

 • ผู้เขียนบทความ: ngthai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31178 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศภายในอาคาร เกิดจากสาเหตุอะไร และส่งผลกระทบ … มลพิษทางอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Pollution) คือ ภาวะของการมีสารพิษหรือสิ่งเจือปนอยู่ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอากาศภายในบ้านเรือนหรือโดยรอบอาคารที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: อิสตันบูล ตุรกี พนักงานทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ตามท้องถนนในเขต Beyoglu ซึ่งวันนี้ กลายเป็นเขตที่ไร้นักท่องเที่ยว ภาพถ่ายโดย EMIN OZMEN, MAGNUM PHOTOS เพราะยังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้จาก COVID-19 ดังนั้น การเฝ้าระมัดระวังจึงเป็นสิ่งจำเป็น รัฐบาลในหลายประเทศที่เริ่มมีการคลายมาตรการปิด…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://ngthai.com/science/41327/indoorpollution/” width=”600″]

16. อันตรายจากภัยคุกคามในอากาศ – บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด …

 • ผู้เขียนบทความ: www.medicallinelab.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25016 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อันตรายจากภัยคุกคามในอากาศ – บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด … แม้สารมลพิษทางอากาศบางชนิดอาจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่กลับส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเราโดยตรงผ่านการหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษปะปนอยู่เข้าสู่ร่างกาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.medicallinelab.co.th/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD/” width=”600″]

17. 6 มลพิษในอากาศที่อันตราย!ต่อชาวโลก – สยามรัฐ

 • ผู้เขียนบทความ: siamrath.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22167 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 6 มลพิษในอากาศที่อันตราย!ต่อชาวโลก – สยามรัฐ 6 มลพิษในอากาศที่อันตราย!ต่อชาวโลก · 4. แอมโมเนีย (NH3) · 5. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) · 6. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี ศึกษาเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://siamrath.co.th/n/203514″ width=”600″]

18. มลพิษทางอากาศกับระบบทางเดินหายใจ – Praram 9 Hospital

 • ผู้เขียนบทความ: www.praram9.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28721 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศกับระบบทางเดินหายใจ – Praram 9 Hospital โดย นพ.พรชัย วัชระวณิชกุล ทุกวันนี้อากาศในบ้านเรามีปริมาณฝุ่นและก๊าซพิษเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ปัจจัยสำคัญ ก็คือ ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และค …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดย นพ.พรชัย วัชระวณิชกุล
  ทุกวันนี้อากาศในบ้านเรามีปริมาณฝุ่นและก๊าซพิษเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ปัจจัยสำคัญ ก็คือ ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง พวกน้ำมัน หรือถ่านหิน และสารเคมีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพวกฝุ่นจากการก่อสร้างความจริงมนุษย์เรารู้ว่าฝุ่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.praram9.com/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2/” width=”600″]

19. มลพิษจากอนุภาคฝุ่นละออง อันตรายคุกคามในอากาศ | บำรุงราษฎร์

 • ผู้เขียนบทความ: www.bumrungrad.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5545 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มลพิษจากอนุภาคฝุ่นละออง อันตรายคุกคามในอากาศ | บำรุงราษฎร์ มลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศมีที่มาหลากหลาย รวมถึงฝุ่นผง ละอองธุลี … และมีขนาดเล็กพอที่จะเข้าไปลึกถึงปอดและทางเดินหายใจได้ – บางอนุภาคอาจจะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ผลกระทบจากมลพิษละอองฝุ่นดังกล่าวต่อสุขภาพนั้นร้ายแรงกว่าที่เคยคิดกัน : จากงานศึกษาวิจัยสำคัญๆ ในระยะสิบปีที่ผ่านมา เดี๋ยวนี้ เราได้รู้แล้วว่า มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายคุกคามสุขภาพของเรามากกว่าที่เราเคยเข้าใจ องค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีประชากรที่ต้อง “ตายก่อนเวลาอันควร” เนื่องจากมลพิ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2018/air-pollution-threat” width=”600″]

20. แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

 • ผู้เขียนบทความ: saranukromthai.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24302 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ก. รถยนต์ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง และสารมลพิษสำคัญเหล่านี้คือ ฝุ่นละออง คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และตะกั่ว เป็นต้น ข. จะมี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=15&chap=9&page=t15-9-infodetail07.html” width=”600″]

21. มลพิษทางอากาศ ปัญหาเร่งด่วนที่ไม่อาจมองข้าม – Shell Thailand

 • ผู้เขียนบทความ: www.shell.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22304 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ ปัญหาเร่งด่วนที่ไม่อาจมองข้าม – Shell Thailand หนึ่งในตัวอย่างการแก้ปัญหาคือ การใช้เครือข่าย​เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities Network) ซึ่งริเริ่มโดยประชาคมอาเซียน เพื่อช่วยเมืองต้นแบบทั้ง 26 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณที่ดีจากประเทศอินเดียอีกด้วย จากแผนที่จะลดการทำงานของโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและใช้ก๊าซธรรมชาติภายในปี พ.ศ. 2567 ในปีที่ผ่านมา สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของประเทศอินเดียคิดเป็น 50% ของพลังงานผสมผสานทั้งหมดในประเทศ และคาดว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปีนี้จะสูงขึ้น 9–11%…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.shell.co.th/th_th/media/media-2019/asia-air-pollution.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศมีอะไรบ้าง

Back to top button