Wiki

Top 20 กองทุน พัฒนา สื่อ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ กองทุน พัฒนา สื่อ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม kthn.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

กองทุน พัฒนา สื่อ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: กองทุน พัฒนา สื่อ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ กองทุน พัฒนา สื่อ

1. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ – กอง กิจการ องค์การ มหาชน

 • ผู้เขียนบทความ: po.opdc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32265 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ – กอง กิจการ องค์การ มหาชน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง. ประธานกรรมการ/กรรมการ. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. รัฐมนตรีรักษาการ. รมว.วัฒนธรรม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://po.opdc.go.th/content/MjE2″ width=”600″]

2. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33128 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือ … กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ทุนประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สแกน QR Code เว็บไซต์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
   

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/biz2u/965149″ width=”600″]

3. ‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’ ชวนคนผลิตสื่อ ชิงทุนปี’ 65 …

 • ผู้เขียนบทความ: www.matichon.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8972 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’ ชวนคนผลิตสื่อ ชิงทุนปี’ 65 … ดังนั้น สื่อที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณภาพทว่าการผลิตสื่อที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนฯ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนให้เกิดการสร้าง “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ให้สังคม เพื่อทลายกรอบการผลิตเนื้อหาแบบเดิม ๆ และเพิ่มเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทั้งวิถีชีวิต การมีส่วนร่วม หรื…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.matichon.co.th/publicize/news_3177354″ width=”600″]

4. บพค. – สอวช. – กองทุนพัฒนาสื่อฯ หารือแนวทางความร่วมมือการ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.nxpo.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35639 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บพค. – สอวช. – กองทุนพัฒนาสื่อฯ หารือแนวทางความร่วมมือการ … ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย คณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนจาก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นำโดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย คณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนจาก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.nxpo.or.th/B/2118/” width=”600″]

5. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • ผู้เขียนบทความ: www.healthymediahub.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2637 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. ช่องทางการติดต่อภาคี. ที่อยู่. เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวิสัยทัศน์ให้ประชาชน เข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนิเวศสื่อที่ดี  โดยมีพันธกิจในการดำเนินงานดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.healthymediahub.com/affiliate/detail/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C” width=”600″]

6. รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaigov.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31604 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ … ในชั้นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โครงการลายกนก ยกสยามสัญจร ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 4.8 ล้านบาท โดยมี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
            วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำป…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/41918″ width=”600″]

7. กว่าจะเป็น “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

 • ผู้เขียนบทความ: www.isranews.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33817 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กว่าจะเป็น “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” และล่าสุดกองทุนพัฒนาสื่อฯ ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศผลอนุมัติทุนในการดำเนินโครงการฯ ให้กับผู้ที่ยื่นขอรับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยมีผู้จัดการกองทุน และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ไปร่วมงาน และได้นำไปสู่ข้อเสนอต่างๆ ให้กับกองทุนได้นำไปพิจารณา แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นผลในทางปฏิบัติ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.isranews.org/article/isranews-article/92148-thaimediafund.html” width=”600″]

8. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือนิด้า จัดอบรม

 • ผู้เขียนบทความ: www.greennetworkthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10469 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือนิด้า จัดอบรม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตสื่อรายใหม่หลักสูตรการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทางกองทุนฯ ได้นำร่องจัดฝึกอบรมเมื่อปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรม 200 คนจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในปีพ.ศ.2565 นี้ กองทุนฯ ยังดำเนินโครงการต่อเนื่อง โดยร่างหลักสูตรระยะต้น ใช้เวลา 3 วัน หลักสูตรระยะหกลาง ริเริ่มและอยู่ระหว่างยกร่าง และหลักสูตรชั้นสูง ทั้ง 3 หลักสูตรน่าจะเสร็จสิ้นในปีหน้าและทางกองทุนฯ จะ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.greennetworkthailand.com/thai-media-fund-2/” width=”600″]

9. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครเพื่อบรรจุ …

 • ผู้เขียนบทความ: xn--42c6ap3alzq1d8l.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27526 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครเพื่อบรรจุ … สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 … หมวดหมู่: งาน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://xn--42c6ap3alzq1d8l.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-73463-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3.html” width=”600″]

10. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผล Less is more ยู …

 • ผู้เขียนบทความ: www.springnews.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7711 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผล Less is more ยู … กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผลรางวัล ยูทูบเบอร์มือใหม่ หลังเปิดรับเยาวชนกลุ่มพิเศษต้นแบบ 15 คนจากทั่วประเทศมาเข้ารับการอบรมและผลิตสื่ออย่าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สามารถติดตามชมความสามารถของน้อง ๆ และร่วมส่งกำลังใจกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th      

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.springnews.co.th/news/822465″ width=”600″]

11. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปรับแผนการเฝ้าระวังสื่อ …

 • ผู้เขียนบทความ: thainews.prd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11331 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปรับแผนการเฝ้าระวังสื่อ … กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปรับแผนการเฝ้าระวังสื่อ เน้นแก้ปัญหาข่าวปลอม และการหลอกลวงประชาชนทุกรูปแบบ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการเฝ้าระวังสื่อ โดยกว่าร้อยละ 68 ต้องการให้ส่งเสริมการผลิตสื่อประเภทภาพยนตร์ ละคร หนังสั้น การ์ตูนแอนิเมชันเพิ่มขึ้น กว่าร้อยละ 56 ต้องการให้ส่งเสริมการสร้างสรรค์สื่อเรื่องข…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220823141321124″ width=”600″]

12. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.nstda.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34852 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อ … การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ( เปิดรับสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 – 23 กรกฎาคม 2561 ).

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ( เปิดรับสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 – 23 กรกฎาคม 2561 )

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.nstda.or.th/home/news_post/recruit-thaimediafund/” width=”600″]

13. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิด …

 • ผู้เขียนบทความ: www.pptvhd36.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24262 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิด … กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ฝ่าวิกฤต Fake News จัดงาน “Set fake news to zero เปิดตัวภาพยนตร์ชุด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภายในงานเริ่มด้วยพิธีกร คุณตรีชฎา โชคธนาเสริมสกุล กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน พร้อมเปิดตัวอย่างซีรีส์ให้ผู้ชมภายในงานได้ระทึกไปพร้อม ๆ กัน จากนั้นเชิญ นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขึ้นกล่าวถึงจุดประสงค์ของการนำเสนอภาพยนตร์ชุดเรื่องนี้ ต่อด้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/157591″ width=”600″]

14. BTFP-ทุนประเภท 4 ทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ …

 • ผู้เขียนบทความ: btfp.nbtc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2402 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ BTFP-ทุนประเภท 4 ทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ … >|. กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ติดต่อเรา

  กปทส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

  กปทส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://btfp.nbtc.go.th/MoneyAllocation/1153.aspx” width=”600″]

15. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.ratchakarnjobs.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8447 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ … สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล; เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
  1. ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 1 อัตรา
  3. หัวหน้างานบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.ratchakarnjobs.com/thaimediafund-2/” width=”600″]

16. กองทุนสื่อรุกปั้นผู้ผลิตสื่อรายใหม่ หวังสร้างผลงานสื่อสร้างสรรค์สู่สังคม

 • ผู้เขียนบทความ: www.chorsaard.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19334 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนสื่อรุกปั้นผู้ผลิตสื่อรายใหม่ หวังสร้างผลงานสื่อสร้างสรรค์สู่สังคม นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์. “การอบรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในส่วนของเนื้อหา และเน้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมผู้ผลิตสื่อรายใหม่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่จะใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับผู้ผลิตสื่อรา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.chorsaard.or.th/content/54425/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1″ width=”600″]

17. กองทุน พัฒนา สื่อ ฯ หนุน ประชาชน ไม่ แชร์ ไม่ ซื้อ สื่อ ไม่ สร้างสรรค์

 • ผู้เขียนบทความ: workpointtoday.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20440 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุน พัฒนา สื่อ ฯ หนุน ประชาชน ไม่ แชร์ ไม่ ซื้อ สื่อ ไม่ สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย … และรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ​นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กองทุนพัฒนาสื่อฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดงานผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีมาก ภาคีเครือข่ายมาร่วมงานอย่างคึกคัก ได้เห็นพลังที่เข้ม…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://workpointtoday.com/social-media/” width=”600″]

18. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaitheatre.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31201 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือ … ดร.ธนกร ศรีสุขใส. ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ในวันที่ (14 ม.ค. 65) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบั …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 แล้ว

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaitheatre.org/update-entries/grant-thaimediafund” width=”600″]

19. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯแนะปชช.รู้เท่าทัน ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.tnnthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16530 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯแนะปชช.รู้เท่าทัน ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ … กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุดใหม่ ด้วยแนวคิด“การสื่อสารมีพลังกว่าที่คิด” หวังสร้างความตระหนักในพลังของการสื่อสาร.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า หน้าที่หลักของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็คือ การส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยแ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tnnthailand.com/news/social/17518/” width=”600″]

20. สถาบันอิศรา-กองทุนสื่อฯ จัดอบรมโครงการพัฒนา-ส่งเสริมมาตรฐาน …

 • ผู้เขียนบทความ: www.isra.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37202 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สถาบันอิศรา-กองทุนสื่อฯ จัดอบรมโครงการพัฒนา-ส่งเสริมมาตรฐาน … สถาบันอิศรา ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ผลิตสื่อ ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสื่อสำนัก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.isra.or.th/activity-isra/activity-2565/item/945-isra.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ กองทุน พัฒนา สื่อ

Back to top button